Günlük arşiv 21 Ocak 2023

Karbon Nanotüp Dispersiyonu (CNT)

Karbon nanotüp dağılımı güçlü ve esnektir fakat çok uyumludur. Su, etanol, yağ, polimer veya epoksi reçinesi gibi sıvıların içine dağılması zordur. Karbon nanotüpler (CNT), yapıştırıcılar, kaplamalar ve polimerler ve elektrikli ekipmanlarda ve elektrostatik olarak ağrılı otomobil gövde panellerindeki statik yükleri dağıtmak için plastik içinde elektriksel olarak iletken dolgu maddeleri olarak kullanılır.

Nanotüplerin kullanımıyla, polimerler sıcaklıklara, sert kimyasallara, aşındırıcı ortamlara, aşırı basınçlara ve aşınmaya karşı daha dirençli hale getirilebilir. İki adet karbon nanotüp kategorisi vardır: Tek duvarlı nanotüpler (SWNT) ve çok duvarlı nanotüpler (MWNT).

Şu anda iki yaklaşım karbon nanotüp dağılımında yaygın olarak kullanılmaktadır – mekanik yaklaşım ve kimyasal yaklaşım. Mekanik yaklaşım, ultrasonication ve yüksek kesme karıştırma içerir. Bu süreçler zaman alıcı ve daha az verimlidir. Dahası, ultrasonikasyon, CNT’lerin parçalanmalarına yol açarak, en-boy oranlarını düşürür. Bunun yanı sıra, dağılımın stabilitesi zayıftır. Öte yandan, kimyasal yaklaşım hem kovalent hem de kovalent olmayan yöntemleri içerir. Kovalent yöntemler, çözücülerdeki çözünürlüğü geliştirmek için çeşitli kimyasal kısımlarla fonksiyonelleştirmeyi içerir.

Bununla birlikte, yüksek sıcaklıkta agresif kimyasal fonksiyonalizasyon, nanotüp yüzeyinde kusurlar yaratır ve sonuç olarak karbon nanotüplerin elektriksel özelliklerini değiştirir. Tersine, kovalent olmayan bir yaklaşım, kimyasal yarımların nanotüp yüzeyine adsorpsiyonunu, ya DNA, şarj edilmemiş yüzey aktif cisimleri, vb. Gibi π-π istifleme etkileşimi yoluyla ya da yüklü kimyasal parçalar durumunda koulomb çekimi yoluyla adsorbe etmeyi içerir. Kovalent olmayan yaklaşım, karbon nanotüplerin elektriksel özelliklerini koruyarak grafen π-elektron bulutunu değiştirmemesi bakımından üstündür.

CNT’lerin özellikleri

CNT’lerin kimyasal bağlanması tamamen sp 2 karbon-karbon bağlarından oluşmaktadır. Bu birleştirme yapısı – pırlantada bulunan sp 3 bağlarından daha güçlüdür – CNT’lere son derece yüksek mekanik özellikler sağlar. CNT’lerin mekanik özelliklerinin mevcut herhangi bir malzemeden daha yüksek olduğu iyi bilinmektedir. CNT’lerin tam mekanik özellikleri konusunda bir fikir birliği olmamasına rağmen, teorik ve deneysel sonuçlar, Young modülünün 1.2 TPa kadar yüksek ve 50–200 GPa’lık gerilme gücüne sahip CNT’lerin olağandışı mekanik özelliklerini göstermiştir. Bunlar CNT’leri dünyadaki en güçlü ve en sert malzemeleri yapar. CNT’ler ile bağlantılı istisnai mekanik özelliklere ek olarak, diğer yararlı fiziksel özelliklere ve kimyasal özelliklere de sahiptirler.

Karbon Nanotüp Dispersiyonu Uygulamaları

CNT’ler plastiklere alev geciktirici bir katkı maddesi olarak kullanılabilir; Bu etki esas olarak nanotüp yüklemesi ile reolojideki değişikliklere atfedilir. Bu nanotüp katkı maddeleri, çevresel düzenlemeler nedeniyle kısıtlı kullanımları olan halojenli alev geciktiricilerin yerine ticari olarak caziptir. Karbon Nanotüp Dispersiyonunun diğer bazı ticari uygulamaları şunlardır:

Kaplamalar ve Filmler

Karbon Nanotüplerin Dağılımı Dağılım, işlevselleştirme ve geniş alan biriktirme teknikleri, CNT’ler çok işlevli bir kaplama malzemesi olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, MWNT içeren boyalar, yosunların ve karıncaların bağlanmasını engelleyerek gemi gövdelerinin biyolojik kirlenmesini azaltır. Çevreye zararlı biyosid içeren boyalar için olası bir alternatiftir. Metaller için antikorozif kaplamalarda CNT’lerin dahil edilmesi, katodik koruma için bir elektrik yolu sağlarken, kaplama sertliği ve mukavemetini arttırabilir. Yaygın gelişme, CNT bazlı şeffaf iletken filmlere indiyum kalay oksit (ITO) alternatif olarak devam ediyor. Bir endişe, ekranlar, dokunmatik ekranlı cihazlar ve fotovoltaik için artan talep ile birleştiğinde, indiyumun kıtlığı nedeniyle ITO’nun daha pahalı hale gelmesidir. Maliyet yanında, CNT şeffaf iletkenlerin esnekliği, esnek ekranlar için kırılgan ITO kaplamaları üzerinde büyük bir avantajdır. Ayrıca, şeffaf CNT iletkenleri çözeltiden (ör., Slot-kalıp kaplama, ultrasonik spreyleme) biriktirilebilir ve uygun maliyetli litografik olmayan yöntemlerle (ör., Serigrafi, mikro çizme) modellenebilir.

Enerji Depolama ve Çevre

CNT’ler, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları için büyük bir ticari başarıya işaret eden lityum iyon pillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bataryalarda, küçük miktarlarda MWNT tozu, aktif malzemeler ve LiCo02 katotlarında 1 ağırlık yüzdesi CNT yükleme ve grafit anotlar gibi bir polimer bağlayıcı ile karıştırılır. CNT’ler, hız kabiliyetini ve döngü ömrünü arttıran artan elektriksel bağlantı ve mekanik bütünlük sağlar. Birçok yayın, normal elektrot materyallerinin ağırlığına göre normalizasyonun olduğu, paketlenmemiş piller ve süper kapasitörler için gravimetrik enerji depolama ve güç yoğunluklarını bildirmektedir. Aktif materyaller için düşük yoğunluklu yoğunlukların sık kullanımı, bu tür gravimetrik performans ölçümlerinin paketlenmiş hücreler ile olan ilişkisini nasıl değerlendirdiğini zorlaştırır,

Biyoteknoloji

CNT’lerin biyosensörlerin ve tıbbi cihazların bileşenleri olarak devam eden ilgisi, CNT’lerin DNA ve proteinler gibi biyomoleküller ile boyutsal ve kimyasal uyumluluğu ile motive olmaktadır. Aynı zamanda CNT’ler, flüoresan ve foto akustik görüntülemenin yanı sıra, yakın kızıl ötesi radyasyon kullanarak lokal ısıtma sağlar. SWNT biyosensörleri, tipik olarak CNT yüzeyindeki bir hedefin adsorpsiyonu ile modüle edilen, çevre ortamına tepki olarak elektriksel empedans ve optik özelliklerde büyük değişiklikler sergileyebilir. Düşük algılama sınırları ve yüksek seçicilik, CNT yüzeyinin (örneğin, fonksiyonel gruplar ve kaplamalar) ve uygun sensör tasarımının (ör., Alan etkileri, kapasitans, Raman spektral vardiyalar ve fotolüminesans) mühendislik gerektirir.

Bio Nano Konjugasyon

Nanoteknoloji Nano Konjugasyon, en az biri bir biyomolekül olan, iki molekül arasında stabil bir kovalent bağlantı oluşturmak için bir kimyasal stratejidir. Proteinler ve diğer biyopolimerler, ligandlara bağlanarak biyolojik fonksiyonları düzenler ve gerçekleştirir. “Yenilikçi biyo-materyaller, toplumu yararlı bir şekilde etkilemek için dönüştürücü yeni fırsatları mümkün kılmaktadır.”

Biyokonjugasyon yoluyla fonksiyonel biyomoleküller oluşturma yeteneği, yaşam bilimlerinin her disiplinini etkilemiştir. Yeni çapraz bağlama teknikleri ve reaktifler geliştirildiğinden, yeni eşsiz biyo-konjügatların geliştirilmesi yoluyla ligand keşfinde, hastalık tanısında ve yüksek verimli taramada yeni uygulamalar geliştirilmektedir. Bu yöntemler, varlığını fizyolojik koşullar altında biyo nano konjugasyona olanak veren kemo seçici reaksiyonların keşfine borçludur.

Bununla birlikte, çeşitli organizmalar hakkında tam genetik bilginin elde edilmesi konusundaki ilk heves, bu bilginin kullanımının, kodlanmış proteinlerin fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olmadan neredeyse hareketsiz kaldığı gerçeğinin farkına varmasıyla sonuçlanmıştır. RNA ve karbonhidratlar gibi diğer biyomoleküllerin fonksiyonlarının açıklanması da aynı şekilde zorunludur. Biyomoleküllerin kovalent türevlendirilmesini ifade eden “biyokonjugasyon”, bu hedefe ulaşmak için bir araç sağlar.

Nano Kaplama

Nano kaplama; Demir, çelik, Galvaniz ve Aluminyum gibi metallerde sprey olarak kullanılan, yağ alma efekti olan nano teknolojik bir kimyasaldır. Soğuk olarak uygulama yapılır. Demir fosfat ve çinko fosfat kaplamalara göre çamur oluşumu yoktur ve tuz testi sonuçları yüksektir.

Cam Yüzey Çizik Giderici ve Parlatıcı

Cam yüzeyleri çiziklerden arındırmak ve parlatmak için seryum oksit kullanılmaktadır.

Seryumun cama uygulanması, boya üzerinde yaptığımız polisaj uygulamaları ile büyük benzerlikler gösteriyor. 

Uygulama yapacağınız camı çok iyi yıkayın, kil uygulayın, cam üzerinde ne kadar boya, reçine, pislik vb. varsa temizleyin. Bu sayede camınızın durumunu daha net bir şekilde görebileceksiniz.

Not: Genel temizleme sonrasında camınız ayna gibi parlıyor, herhangi bir çizik, aşınma, matlık vb. görmüyorsanız;  Uygulama ihtiyacınız yok.

Seryum Hazırlama

Seryum toz halinde bir malzeme. Bunu camınızda kullanılabilir hale getirmek için sulandırmanız gerekiyor. Bunun için küçük bir şişeye yaklaşık 50 gr. kadar toz seryum dökün ve azar azar su ekleyip karıştırın/çalkalayın.

Hemen karışmıyor, dipte kalan topakların iyice karıştığından emin olun, gerekirse bir çubuğu kaşık gibi kullanın.

Kıvamının ne çok kuru, ne de çok sıvı olması gerekiyor. 


Bilenler için; m105-m205 tarzı polishlerin kıvamı gibi olmalı,


Camınızın durumuna göre 50-150 gr. civarında seryum yeterli olacaktır. 

Seryum Oksit Uygulaması

Öncelikle hava sıcaklığı düşük olan bir gün seçin. 15-20 C arası sıcaklık uygun. Sıcak havada seryum çabuk kuruduğundan uygulama zorlaşıyor.

Pedinizi uygulamadan önce biraz su fıslayarak hafif nemlendirin.

İlk uygulama sırasında pede biraz bol seryum dökün. Sonra daha az miktarlarla devam edebilirsiniz.

Derin çiziklerde çalışma

Öncelikle problemli noktalar ve derin çiziklerden başlamanız faydalı olacaktır. Bu bölgelerde tamamen çiziğe odaklanıp lokal olarak çalışın.

Çizikleri gidermek için; pedin tabanını değil, keskin kenarını kullanıyoruz. Keskin kenar çiziğin içine girecek şekilde giriş yapın ve çizik boyunca devam edin. 600-900 devirler civarında ürünü yayıp sonra devri yükseltin, 2000-2500 devirlerde çalışın. Mümkün olduğunca yüksek devir ve uygun baskı uygulamanız gerekiyor bu noktada, fakat sık sık çizigin durumunu ve camın ısısını kontrol edin. Evet cam ısıya dayanıklıdır ama aşırı ısınma zarar verebilir.

Cama dokunduğunuzda eliniz yanıyorsa o noktada ara verin. Ilık su fıslayarak hafif soğutma yapabilirsiniz. (Soğuk değil, ılık su!) 

Seryum uygulama sırasında kuruyacak, kuru çalışmayın, su fıslayarak devam edin, seryumun kıvamını korumaya çalışın.

Çizik üzerindeki uygulama süreniz, çizigin durumuna göre değişecektir. Ama bir noktada en az 3-5 dk. harcamanız gerekiyor tek vuruşta. Tek vuruşta çizik gitmedi ise, ikinci, üçüncü vuruşlarla devam edin. Yalnız şunu unutmayın, derin çizikleriniz tamamen yok olmayacak, bunun için fazla ısrar etmeyin. Çiziğin içindeki matlığı gidermek ve çizik kenarlarını yumuşatmak yeterli olacak. 

Camınızdaki tüm çizikler için aynı şekilde çalışıp onları makul seviyelere indirin ve işlemi tamamlayın.

ÖNEMLİ NOTLAR:
*Camınızın ısısını sürekli kontrol altında tutun.
*Kontrollü baskı uygulayın, camı kırmayın, özellikle yan camlarınız ön cam kadar sağlam değildir ve yataklarında boşluklar vardır.
*Pedinize dikkat edin, çok etkili ve sert bir pedtir. Seryumla birleşince ölümcül bir silaha dönüşüyor:) Kaza ile kaportanıza falan sürerseniz geçmiş ola…
*Derin çizikleri tamamen yok edeceğim diye uğraşmayın, bu teknik olarak mümkün. Fakat camı fazla inceltmeniz gerekeceği için hiçbir faydası yok. Çizikleri gözle görünmez hale getirdiğinizde bırakın…

Parlatma

Derin çiziklerle işiniz bittiğinde, komple camın parlatmasına geçin. Parlatmada pedin kenarını değil, polisajda olduğu gibi tabanını kullanıyoruz.

Parça parça çalışın, ben camın 1/4’ü civarında parçalarla çalıştım, rahat ettim. Tüm cama birden girişmeyin. (Ön ve arka camlar için, yan camlar zaten küçük)

Pedinize yeteri kadar seryum dokün, düşük devirde yayın, devri yükseltin, önce yatay, sonra dikey hareketlerle çalışın. Çalışırken mümkün olduğunca yüksek devir ve baskı şiddeti en iyi sonucu verecektir. Acele etmeyin, her parça üzerinde en az 4-5 dk. çalışmalısınız.

Tüm parçaları bitirdikten sonra, camınızı bir güzel yıkayın, camsil (varsa ipa) ile güzelce silin ve kurutun, sonucu kontrol edin. Camınızın önceki halinden çok daha iyi olduğunu göreceksiniz.

Eğer camınızın durumu çok kötü ise, tek vuruş yeterli gelmemiş olabilir. Aynı işlemleri uygulayarak ikinci, üçüncü vuruşları uygulayın. Her vuruştan sonra camın daha fazla parladığını, kılcal çizikler, silecek izleri ve matlığın kaybolduğunu göreceksiniz.

Yeterli parlaklığa ulaştığınızda uygulamayı sonlandırabilirsiniz.

Sonra aracınızın karşısına bir sandalye çekin, çayınızı elinize alın, sevgilinize bakarmış gibi, uzuuuunn uzuuun camınızın parlamasını seyredin ve keyfini sürün.

Bakır Tozu Nedir ? Kullanım Alanları.

Bakır (Cu) Metal ve Bakır Tozu


Bakır en önemli elementlerden biridir. Parlak metalik parlaklığa sahip, dövülebilir ve sünek olan kırmızımsı bir metaldir. Bakır, ısı ve elektriğin iyi bir iletkenidir (elektriksel iletkenlikte sadece gümüş için ikinci). Malleabiltityitesi sayesinde kolayca tabaka, tel ve boru haline getirilir.

Kimyasal adı: Cu

NOT: Bakır tozu atomize ve elektroliz yöntem ile 2 şekilde üretilmektedir. İletkenlik çalışmaları için elektroliz bakır tozu talep ediniz. İletkenlik dışındaki çalışmalar için ataomize toz talep ediniz.

Ürünlerimiz

  • Atomize Bakır Tozu 
  • Elektrolitik Bakır Tozu
  • Gümüş Kaplı Bakır Tozu
  • Yağlu Bakır Tozu

Bakır  Uygulamaları:

·         Anti-botic, antibiyotik ve anti-mantar ajan

·         Yüksek mukavemetli metaller ve alaşımları

·         Yüksek termal iletken malzemeler

·         İçin iletken mürekkep ve macun elektronik baskılı

·         Sinterleme katkı maddeleri ve kondansatör malzemeleri

·         Yağlayıcılar

KULLANIM ALANLARI

Bakır tozları yüksek fiziko-kimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda kullanılmaktadır,

Bakır tozu başlıca Sinter bronz fren balata üretiminde, demir tozu ile karıştırılarak sinter parça üretiminde, elmas kesici takım üretiminde, elektrik iletkeni olarak, termal iletken olarak, reçineli fren balatalarında, elektronikte manyetik radyasyon kalkanı olarak, dekoratif uygulamalarda ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Farklı kimyasal analizler ve elek boyutları için lütfen irtibata geçiniz.

Güncel Mikronize tozlar için teklif sepete ekleyerek veya telefonla arayarak sizlere yardımcı olabiliriz.Sizler için en iyi olanı veteknik açıdan gerekli metal tozlarını üretiyoruz.

Demiroksit Nedir? Kullanım Alanları

Demir oksit küçük partikül büyüklüğüne sahip, organik veya inorganik yapıda olan kimyasal tozlardır. Demir oksit pigmentleri doğal ve sentetik olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır.


Doğal demir oksit pigmentleri, dört ana bölümde incelenir. Bunlar, okr, ombra, siyena ve kırmızı demir oksitlerdir. Gruplandırmada ana kriterler renk değişimleri ve kimyasal içerikleridir. Genellikle okrlar sarıdan kırmızıya değişen tonlarda, siyenalar sarıdan turuncuya değişen tonlarda, ombralar ise koyu kahverengi tonlarında değişim gösterir.


Son yıllarda kimyasal yöntemler kullanılarak sentetik demir oksit pigmentlerin üretimi çok yaygındır. En önemli gruplardan birisi olan sentetik kırmızı demir oksit üretimi dört yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan üçü kalsinasyon prensibine dayanırken, diğeri kimyasal çözündürmedir. Bu prosesler sonucu açık renkten koyu renge kadar farklı tonlarda kırmızı pigment üretilmektedir.

Sarı pigment üç prosesle üretilmektedir. İki proses demir oksit tuzlarında çözünürlüktür. Renk değişimi, tane boyutuna ve reaksiyon zamanına bağlı olarak değişir. Uzun reaksiyon zamanı ve büyük tane boyutu turuncu renkleri verirken, kısa reaksiyon zamanı ve küçük tane boyutu sarı tonlarda renk vermektedir.

Kullanım Alanları


Boya
Seramik
Kauçuk Zemin
Kauçuk Parke
Balata
Taş Boyama
Beton Renklendirme
Kağıt Sanayi

Demiroksit Çeşitleri

Demiroksit Kahverengi
Demiroksit Kırmızı
Demiroksit Sarı
Demiroksit Siyah
Demiroksit Yeşil

Oksalik Asit Nedir? Nerede Kullanılır?

-Oksalik asit nedir?

Oksalik asit, bitki kökenli en tanınmış organik asitlerden birisidir.

Kimyasal formülü (COOH)2’dir.

Tabiatta; sodyum tuzu halinde kuzukulağı bitkisinde, kalsiyum tuzu olarak ravent bitkisinde ve birçok başka bitkinin hücre öz suyunda bulunur.

Birçok bitkisel kaynakta içerik olarak bu organik asit bulunur.

Bunlar kuzukulağı, domates ve ıspanağı saymak mümkündür.

Asit olması ortamdaki mevcut bir iyonla tuz oluşturmasını beraberinde getirir.

Vücuda ya da biyolojik canlı sisteme girmiş oksalit asit bu iyonlarla tuz oluşturur.

Kalsiyum oksalat en çok karşıya çıkan tuzu olup, vücutta özellikle üriner sistemde böbrekte birikmelere yol açarak böbrektaşı oluşmasında başrolü üstlenebilir.

Balarılarında Varroa mücadelesinde kullanılacak Oksalik Asit, kimyasal formülü C2H2O4-2H2O Oksalik asit dihidrat tır.

Kesinlikle kalıntı ve ağır metal riski olan ürünlerden uzak durmalı, güvenilir kaynaklardan temin edilmiş Oksalik Asit Dihidrat kullanmalıyız.

2-Uygulama alanları

Dihidrat (iki sulu) oksalik asit, titrasyon standardı olarak alkalimetri ve manganometride, keza kalsiyumun kantitatif analizinde ve nadir toprak metallerinin ayrılmasında kullanılır.

Endüstride oksalik asit ve antimonlu tuzları, tekstil boyamada mordan olarak kullanılır.

Alıntı, http://www.turkcebilgi.com

Bunların dışında gıda sektöründe, Organik ve Konvansiyonel arıcılıkta Varroa mücadelesinde de kullanıldığını biliyoruz.

Bizi ilgilendiren kısmı, arıcılıkta Varroa mücadelesindeki uygulamalardır.

3-Uygulama metotları

a) Çözelti şeklinde sıvı damlatma metodu

Bir miktar Oksalik asidi ılık suyla hazırlanmış şeker şerbeti içerisine karıştırıp, dış ortam sıcaklığının 10 derece altında, tercihen 0 +5 derce civarında arının salkımda olduğu ve kapalı yavrunun olmadığı dönemde arılar üzerine damlatma şeklinde uygulanır.

Çözelti hazırlarken şeker ve su miktarı aynı fakat Oksalik asit dihidrat miktarı bölgesel sıcaklık farklarına göre değişkenlik arz etmektedir.

Her bölgede aynı reçete geçerli değildir.

Yılda bir defa uygulanması tavsiye edilir.

Zayıf kolonilerde salkım sıcaklık dengesi bozulduğu için, zayıf üç çerçeveden az kolonilerde uygulanması tavsiye edilmez

b) Buharlaştırma metodu

Oksalik Asit Dihidrat’ın teknik özelliklerinden yararlanıp, üzerine ısı uygulandığında katı halden direkt gaz haline geçmesi yani sublimleşme özelliğini kullanarak yapılan mücadeledir.

Bu uygulamaları yapabilmek için kovan içerisinde açıkta buharlaştırma aparatları olduğu gibi, Oksalik asidi dışarda buharlaştırıp bir boru vasıtasıyla kovan içerisine göndermek suretiyle yapılan uygulamalardır.

Bu metodun bana göre olumlu tarafları oldukça fazla.

1-Kovan kapağı açmadan arının mevcut düzenini bozmadan uygulama yapabilirsiniz.

2-Arılar ıslanmadığı için üşütme ve sindirim sistemine olumsuz etkisi hiç yok.

3- Uygulama esnasında arı üzerinde aşırı stres oluşmuyor.

4- Yıl içerisinde birden fazla uygulama yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ İÇİN :   www.oksalikasit.com

ALÜMİNYUM TOZ VE GRANÜL VE KULLANIM ALANLARI

Alüminyum Toz ve Alüminyum Granül çeşitli uygulamalar için tasarlanmış üstün kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip, yüksek kaliteli ürünler, birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Alüminyum Toz  Çeşitleri:

·        Alüminyum Tozu 0-32 mikron

·        Alüminyum Tozu 0-50 mikron

·        Alüminyum Tozu 0-100 mikron

·        Alüminyum Tozu 0-180 mikron

·        Alüminyum Tozu 250 mikron

·        Alüminyum Tozu 500 mikron

·        Alüminyum Tozu 1 mm

·        Alüminyum Tozu 2 mm

Ürünlerimizin kullanım alanları:

Ekzotermik

Ekzotermik reaksiyonlarda hız önemlidir. Bu hızın yüksek olması, alüminyum tozunun yüzey alanıyla ilgilidir. Ürünlerimizde yüksek yüzey alanı vardır. Ürünlerimiz alüminyum folyodan elde edildiği için alüminyumda yüksek saflık vardır ve müşterilerimiz reaksiyon konusunda şikayetçi olmazlar.

Master Alaşımlar

Ürünlerimiz yumuşak dokuya sahip olduğu için master alaşımlarında bağlayıcı olarak biriketleme amaçlı güvenle kullanılmaktadır. Yapay bağlayıcılara göre alaşım yapısını bozmadan kullanılır.

Ferro Alaşımları ve Termit

Folyo granül ve tozları, ferro alaşımlarının alümino termik üretiminde; demiryolu rayları ve çelik külçe kalıp onarımında demir oksit ile termit kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Endüstriyel Patlayıcılar

inşaat ve madencilik sektöründe kullanılan patlayıcılarda kullanılmaktadır.

Kimya

Alüminyum alkali üretiminde kullanılmaktadır. Stiren monomeri üretimi için etil benzen üretiminde kullanılmaktadır. Alüminyum klorür üretiminde reaktan olarak kullanılmaktadır.

Demir Çelik Uygulamaları

Oksit giderici ve cüruf temizleyici biriketlerde kullanılmaktadır. Yapay bağlayıcı istenmeyen durumlarda cüruf ve oksijen giderici biriketlerde kullanılır. Çelik’te deoksidant olarak kullanılmaktadır.

İnşaat

Gaz beton bloklarında ve izolasyon sıvalarında gaz oluşturucu olarak kullanılmaktadır. Anti statik epoksi kaplamalarda kullanılmaktadır.

ÖNEMLİ: Arge amaçlı satışlarımızda mevcuttur, aşağıdaki linklere tıklayarak düşük miktarlardaki alüminyum tozlarını sipariş verebilirsiniz.

Demir Tozu Nedir? Kullanım Alanları

Demir tozu, çeşitli uygulamalar da farklı derecelerde üretilmektedir.

Yüksek saflıkta ince demir tozları, sinterlenmiş parçalar, yumuşak manyetik bileşenler, lehimleme, demir takviye, sürtünme ürünleri, baskı, yüzey kaplama, kaynak,  kimya ve polimer filtrelerini üretmek için kullanılır  .

Demir Tozu Ürünleri

saflık, üretim yöntemi, tip  ve yoğunluk olarak sınıflandırılmıştır.

– Yıkanmış Demir Tozu ( %98 )

– Saf (%99,9) Demir Tozu

– Karbonil Demir Tozu

– Tarımsal Demir Tozu ( Toprakta hızlı çözünür. )

 Aşağıdakiler en yaygın kullanılan demir tozu ürünlerinden bazılarıdır.

Not: Demir tozu, küresel, lamel ve yüksek oksijenli olmak üzere satışımız bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi veya ek bilgi için “Demir Toz Bilgileri” altındaki sağdaki bağlantıları kullanın.

Demir tozu, taleplerinize cevap vermek adına 7 farklı toz boyutunda dilediğiniz miktarlarda (kg bazlı ve tonajlı) demir tozu üretimimiz başlamıştır.

·         DEMİR TOZU 0-5 mikron

·         DEMİR TOZU 0-32 mikron

·         DEMİR TOZU 0-50 mikron

·         DEMİR TOZU 0-100 mikron

·         DEMİR TOZU 0-250 mikron

·         DEMİR TOZU 500 mikron

·         DEMİR TOZU 1 mm

·         DEMİR TOZU 2 mm

Yukarıda verilen tozlar dışında özel taleplerinizi de üretebilmekteyiz.

Aşağıda verilmiş miktar aralıklarında değişik birim fiyatlar ile yukarıda verilen demir tozlarının satışı mevcuttur.

·         0-50 kg arası demir tozu

·         50 kg -100 kg arası demir tozu

·         100 kg – 250 kg arası demir tozu

·         250 kg – 500 kg arası demir tozu

·         500 kg – 1000 kg arası demir tozu

Silisyum Karbür Nedir? Kullanım Alanları

Silisyum ve karbonun tek bileşiği silisyum karbür (SiC) veya karborundumdur. SiC, mineral mozanit olarak doğal olarak meydana gelir, ancak bu oldukça nadirdir. Bununla birlikte, 1893’ten beri aşındırıcı olarak kullanılmak üzere toz halinde kitle olarak üretilmiştir. Aşındırıcı olarak, taşlama taşlarında ve diğer birçok aşındırıcı uygulamada yüz yıldan fazla süredir kullanılmaktadır.

Silisyum Karbür Özellikleri

SiC, yalnızca elmas, kübik bor nitrür ve bor karbür ile aşılan olağanüstü sertliğe sahip seramik bir malzemedir. Malzeme aşınmaya karşı dirençli ve tüm alkalilere ve asitlere kimyasal olarak inert ve aynı zamanda yüksek ısıya dayanıklıdır. Bu özellikler Silisyum Karbür’ü aşırı çalışma koşullarında kullanılmak üzere üstün bir aşındırıcı ve seramik malzeme yapar.

  • Yoğunluk: 3.21 g / cm 3
  • Vickers sertliği: 29 GPa
  • Isıl genleşme katsayısı: 5 · 10 -6 / K
  • Isı iletkenliği: 50 – 100 W / m K
  • Tipik sıcaklık dayanımı: havada 1500 ° C, inert atmosferde 2400 ° C
  • Özgül ısı: 750 J / kg K
Silisyum Karbür F 161000 – 1400 µm 
Silisyum Karbür F 20850 – 1180 µm 
Silisyum Karbür F 24600 – 850 µm 
Silisyum Karbür F 30500 – 710 µm 
Silisyum Karbür F 36425 – 600 µm 
Silisyum Karbür F 40355 – 500 µm 
Silisyum Karbür F 46300 – 425 µm 
Silisyum Karbür F 54250 – 355 µm 
Silisyum Karbür F 60212 – 300 µm 
Silisyum Karbür F 70180 – 250 µm 
Silisyum Karbür F 80150 – 212 µm 
Silisyum Karbür F 90125 – 180 µm 
Silisyum Karbür F 100106 – 150 µm 
Silisyum Karbür F 12090 – 125 µm 
Silisyum Karbür F 15063 – 106 µm 
Silisyum Karbür F 18053 – 90 µm 
Silisyum Karbür F 22045 – 75 µm 
Silisyum Karbür F 23034 – 82 µm 
Silisyum Karbür F 24028 – 70 µm 
Silisyum Karbür F 28022 – 59 µm 
Silisyum Karbür F 32016 – 49 µm 
Silisyum Karbür F 36012 – 40 µm 
Silisyum Karbür F 4008 – 32 µm 
Silisyum Karbür F 5005 – 25 µm 
Silisyum Karbür F 6003 – 19 µm 
Silisyum Karbür F 8002 – 14 µm 
Silisyum Karbür F 10001 – 10 µm 


Silisyum karbür uygulamaları

Yüksek sıcaklık davranışından ziyade düşük sıcaklıkta aşınma ile çalışmak için daha fazla kullanılırlar.

SiC uygulamaları, kumlama enjektörleri, otomotiv su pompası contaları, rulmanlar, pompa bileşenleri ve silisyum karbürünün yüksek sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci kullanan ekstrüzyon kalıplarıdır.

Yüksek sıcaklık yapısal kullanımları roket enjektör oluklarından fırın silindirlerine uzanır ve yüksek termal iletkenlik, sertlik ve yüksek sıcaklık stabilitesinin birleşimi, silikon karbür ısı eşanjör tüplerinin bileşenlerini yapar.