Günlük arşiv 20 Ocak 2023

Nanomalzeme Çeşitleri

Nanoteknoloji bünyesinde metal tozları, ürünler geliştirilmekte ve mevcut ürünleri iyileştirmektedir.

Metal Tozları

Nano Çinko Tozu (Zn – 60nm %99.9)

Nano Tungsten Tozu (W – 50-80nm %99.9)

Nano Titanyum Tozu (Ti – 50nm %99.9)

Nano Tantal Tozu (Ta – 50-80nm %99.9)

Nano Kalay Tozu (Sn – 60nm %99.9)

Nano Silisyum Tozu (Si – 30-50nm %99.9)

Nano Kükürt Tozu (S – 50nm %99.9)

Nano Platin Tozu (Pt – 10-20nm %99.9)

Nano Paladyum Tozu (Pd – 10nm %99.9)

Nano Nikel Tozu (Ni – 50nm %99.9)

Nano Molibden Tozu (Mo – 50-80nm %99.9)

Nano İndiyum Tozu (In – 80nm %99.9)

Nano Demir Tozu (Fe – 40nm %99.9)

Nano Bakır Tozu (Cu – 50nm %99.9)

Nano Krom Tozu (Cr – 60nm %99.5)

Nano Kobalt Tozu (Co – 50nm %99.9)

Nano Karbon Black Tozu (C – 40nm %99.9)

Nano Grafit Tozu (C – 400nm %99.9)

Nano Bizmut Tozu (Bi – 50nm %99.9)

Nano Bor Tozu (B – 500nm %99.5)

Nano Altın Tozu (Au – 12-15nm >%99.99)

Nano Alüminyum Tozu (Al – 50nm >%99.9)

Nano Gümüş Tozu (Ag – 30-50nm %99.99)

Nano TiO2 Tozu

Nano AlO2 Tozu

Nano CuO Tozu

Nano SİO2 Tozu

Nano SnO2 Tozu

Çinko Tozu (Zn) (Değişik mikron boyutlarında)

Tungsten Tozu (W) (Değişik mikron boyutlarında)

Titanyum Tozu (Ti) (Değişik mikron boyutlarında)

Tantal Tozu (Ta) (Değişik mikron boyutlarında)

Kalay Tozu (Sn) (Değişik mikron boyutlarında)

Silisyum Tozu (Si) (Değişik mikron boyutlarında)

Kükürt Tozu (S) (Değişik mikron boyutlarında)

Platin Tozu (Pt) (Değişik mikron boyutlarında)

Paladyum Tozu (Pd) (Değişik mikron boyutlarında)

Nikel Tozu (Ni) (Değişik mikron boyutlarında)

Molibden Tozu (Mo) (Değişik mikron boyutlarında)

İndiyum Tozu (In) (Değişik mikron boyutlarında)

Demir Tozu (Fe) (Değişik mikron boyutlarında)

Bakır Tozu (Cu) (Değişik mikron boyutlarında)

Krom Tozu (Cr) (Değişik mikron boyutlarında)

Kobalt Tozu (Co) (Değişik mikron boyutlarında)

Karbon Black Tozu (C) (Değişik mikron boyutlarında)

Grafit Tozu (C) (Değişik mikron boyutlarında)

Bizmut Tozu (Bi) (Değişik mikron boyutlarında)

Bor Tozu (B) (Değişik mikron boyutlarında)

Altın Tozu (Au) (Değişik mikron boyutlarında)

Alüminyum Tozu (Al) (Değişik mikron boyutlarında)

Gümüş Tozu (Ag) (Değişik mikron boyutlarında)

Titanyum dioksit TiO2 Tozu (Değişik mikron boyutlarında)

Alüminyum oksit AlO2 Tozu (Değişik mikron boyutlarında)

Bakır oksit CuO Tozu (Değişik mikron boyutlarında)

Silisyum oksit SiO2 Tozu (Değişik mikron boyutlarında)

Kalay Oksit SnO2 Tozu (Değişik mikron boyutlarında)

Gümüş Nitrat ve Kullanım Alanları

Gümüş nitrat en önemli gümüş tuzudur. Renksiz ağır kristaller teşkil eder. Tıpta dağlamak maksadıyla kullanılır ve antibakteriyel özelliği vardır. Siğil tedavisinde çok iyidir. Ayrıca deriyi ve organik maddeleri karartmada tercih edilir. 

Görünümü : Beyaz – Gri Toz

Kimyasal Adı : Nitric acid silver(1+) salt

Kimyasal Formülü : AgNO3

Ambalaj Şekli : 25 Kg. Çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Gümüş nitrat, gümüşü külçe veya gümüş folyo gibi gümüşü nitrik asit ile reaksiyona sokarak, gümüş nitrat, su ve azot oksitleri ile sonuçlanarak hazırlanabilir. Tepkime yan ürünleri, kullanılan nitrik asit konsantrasyonuna bağlıdır .

3 Ag + 4 HNO 3 (soğuk ve seyreltik) → 3 AgNO 3 + 2 H 2 O + YOK

Ag + 2 HNO 3 (sıcak ve yoğunlaştırılmış) → AgNO 3 + H 2 O + NO 2

Bu, reaksiyon sırasında evrimleşmiş toksik azot oksit (ler) nedeniyle bir duman kapağı altında yapılır.

Gümüş nitrat ile tipik bir reaksiyon, bir gümüş nitrat solüsyonunda bir bakırçubuğu askıya alıp birkaç saat bırakır. Gümüş nitrat bakırla tepkimeye girerek saçlı gümüş metal kristalleri ve mavi bir bakır nitrat çözeltisi oluşturur :

2 iyodinin 3 + Cu → Cu (NO 3 ) 2 + 2 Ag

Gümüş nitrat ısıtıldığında ayrışır:

2 iyodinin 3 2 Ag (k) + → (I) O 2 (g) + 2 NO 2 (g)

Çoğu metal nitrat, ilgili oksitlere termal olarak ayrışır , ancak gümüş oksit gümüş nitrattan daha düşük sıcaklıkta parçalanır, bu nedenle gümüş nitratın ayrışması, bunun yerine elemental gümüş verir.

Gümüş nitrat en önemli gümüş tuzudur. Renksiz ağır kristaller teşkil eder. Tıpta dağlamak maksadıyla kullanılır ve anti bakteriyel özelliği vardır. Siğil tedavisinde çok iyidir. Ayrıca deriyi ve organik maddeleri karartmada tercih edilir. Deriyi kararttığından cehennem taşı ismini almıştır. Suda ve alkolde kolayca çözündüğünden birçok gümüş bileşiklerinin elde edilmesinde ilkel madde olarak kullanılır. En çok kullanıldığı yerler, başta fotoğrafçılık olmak üzere mürekkepler, saç boyası yapımı ve gümüş kaplamacılığıdır. Bileşenleri gümüş ve nitrik asittir. Sentezi ise örnekteki formüle göre yapılır:

Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Kullanım Alanları

 • Gümüş tuzu, fotografik materyaller, koruyucular ve katalizör hammaddesi olarak kullanılabilir ve ayrıca gümüş renginde boyama, ayna üretimi vb
 • . için kullanılabilir.
 • Analiz reaktifleri için kullanılabilir.
 • Film film, X-ışını fotoğraf filmi ve diğer fotografik emülsiyonlar ışığa duyarlı materyal üretimi için kullanılabilir.
 • Elektronik endüstrisi alanında iletken yapıştırıcılar, gaz temizleme maddeleri ve elektronik bileşenlerin gümüşlenmesi için kullanılabilir.
 • Ayna üretiminin gümüş malzemesi ve termal cam astar, gerilim paylaşımlı kat ve elektronik iş eldivenleri için de kullanılabilir.
 • Diğer zanaatkarların gümüş renginde de kullanılabilir.
 • Pil endüstrisi, gümüş-çinko pil üretiminde kullandı. İlaç alanında sterilizasyon, korozif reaktif olarak kullanılabilir.
 • Günlük kimyasal endüstrisi boyalı saç şampuanı imalatında kullandı. Aynı zamanda diğer gümüş katalizör üretimine de uygulanabilir.
 • Tiyosülfat gümüşleme, hidroklorik asit gümüşleme, imino amonyum di-sülfonat gümüşleme ve sülfosalisilik asit gümüşlenmesi gibi siyanür içermeyen gümüş kaplama için kullanılabilir.
 • Aynı zamanda gümüş iyonunun kaynağıdır. Gümüş nitratın içeriği, gümüş kaplama çözeltisinin iletkenliği, dağılma özelliği ve sedimantasyon hızı üzerinde belirli bir etkiye sahiptir.

Gliserin ve Kullanım Alanları

Gliserin, diğer adı “gliserol” de olan sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır. Su ve alkol ile karışır; asetonda çözünür. 

Görünümü : Renksiz, kokusuz hafif tatlı yoğun bir sıvıdır.

Kimyasal Adı : E422, 1,2,3-propanetriol, gliserol

Kimyasal Formülü : C3H8O3

Ambalaj Şekli : 250 kg. lık fıçılarda

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Gliserin, daha resmen gliserol olarak bilinen bir organik bileşiktir. Ortak kaynakları hayvansal yağ ve bitkisel yağtır. Gliserin oda sıcaklığında berrak, kokusuz bir sıvıdır ve tatlı bir tada sahiptir. Sabunlarda yaygın olarak kullanılır ve birçok farmasötik alanında ortak bir içeriktir.

Gliserinin moleküler formülü C3H5 (OH) 3’tür. Her karbon atomunun bir hidrojen atomuna (H +) ve bir hidroksil grubuna (OH-) bağlı olduğu üç karbon atomlu bir zincirden oluşur. Her iki terminal karbon atomunun her birinin ek bir hidrojen atomu vardır, böylece üç karbon atomunun da toplam dört bağ oluşur. Karbonun değeri dörttür, yani dört bağ oluşturmaya eğilimi vardır.

Kullanım Alanları

 • Gıda ve içeceklerde nem tutucu, çözücü ve tatlandırıcı olarak kullanılır ve gıdaların korunmasına yardımcı olur.
 • Dondurmada yapıyı düzeltir.
 • Düşük yağlı gıdalarda dolgunlaştırıcı, likörlerde kalınlaştırıcı olarak kullanılır.
 • Şeker yerine kullanılmaktadır. Tatlılık oranı sukrozun %60’ına denk gelmektedir, kalorisi sofra şekerininkine denktir, ancak kandaki şeker seviyesini yükseltmez.
 • Öksürük şuruplarında kullanılır.
 • Şeker hastalığında dıştan deriye uygulanan merhemlerde bulunur.
 • Kabızlıkta fitil olarak kullanılır.
 • Kişisel bakım ürünlerinde çözücü ve yağlayıcı olarak kullanılır. Çoğu diş macunu, ağız gargaraları, cilt bakım ürünleri, traş kremleri, saç bakım ürünleri gliserin içerir.
 • Sabunculukta ikinci madde olarak kullanılır.
 • Mum yapımında kullanılır.
 • Nargile tütünlerinde nem tutucu olarak kullanılır.
 • Gliserin, glukojenik etkisi nedeniyle sığırların ketozisinde etkin bir sağıtım aracıdır. Ketoziste ilk gün, iki kez 225 gr, sonra günde bir kez 115 gr dozda ve oral yolla verilir.
 • Hayvanlarda çoğu farmasötik şekiller için uygun bir taşıt olan gliserin rektal yolla lavman veya süppozituvar şeklinde kullanıldığında bağırsak kontraksiyonlarını arttırarak, sürgüt etki oluşturur. Bu amaçla 25-30 gr gliserin 250-500 ml su ile karıştırılarak lavman şeklinde kullanılır.
 • Mürekkep gibi zor lekelerin kurumasını önlemekte ve lekeyi çıkarmakta gliserinden faydalanılır.
 • Dinamit yapımında kullanılır. Trinigliserin ve nitrik asitle birleştirilerek dinamit yapılabilir. Sadece nitrik asit ile birleştirildiğinde ise çok güçlü olan Nitro gliserin yapımında kullanılır.
 • Donmayı geciktirici özelliğe sahiptir.

Alüminyum Sülfat

Alüminyum sülfat toz ve suda çözünür bir maddedir. Kimyasal formülü Al2 (SO4) 3 olan yer kabuğunda bol miktarda (%7,5-8,1) bulunmasına rağmen çok nadir bulunup ve bu nedenle bir zamanlar altından bile daha kıymetli görülmüştür. Alüminyumun ticari olarak üretiminin tarihi 100 yıldan biraz fazladır.

Alüminyum ilk keşfedildiği yıllarda cevherinden ayrıştırılması çok zor olan bir metaldir. Alüminyum rafine edilmesi en zor metallerden biridir. Bunun nedeni, çok hızlı oksitlenmesi, oluşan bu oksit tabakasının çok kararlı oluşu ve demirdeki pasın aksine yüzeyden sıyrılmayışıdır.


Alüminyum sülfat;(Al2SO4) formülü ile gösterilip, demir sülfat ile birlikte en çok kullanılan iki koagülanttan biridir. Yüksek verimli bir arıtma kimyasalıdır.Kuru halde korozif özelliği yoktur. Çözelti halindeyken korozif özellik gösterir.

Genellikle % 6 lık çözelti halinde kullanılır. Korozif özelliğinden dolayı plastik, cam elyaf ya da paslanmaz çelik içerisinde bulundurulmalıdır.Korozif bir durumu olduğundan, kullanım ve depolama esnasında plastik veya paslanmaz çelik tanklar kullanılmalıdır. 

Görünümü : Beyaz Kristal Yapıda Katı Formda

Kimyasal Adı : Aliminium Sulphate, Aliminium sulfate, Cake Alum, Filter Alum,

Kimyasal Formülü : Al2(SO4)3

Ambalaj Şekli : 25 Kg Çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanı :

Suda kolay çözünür, alkolde çözünmez. Su arıtımında kullanılan en yaygın pıhtılaştırıcı (koagülant) olması sebebi ile 1 tonluk big-bag’lerde granülür ve toz halde satılabilinmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmelikleri uyarında standart alüminyum sülfat ambalajı 25 kg’lıktır.

Satışını yaptığımız alüminyum sülfat Tip-1 normunda ve yüzde 16-17 saflık mertebesindedir.Kuru halde korozif aktivite göstermeyen alüminyum sülfat su ile solüsyonunda korozif olmaktadır. Korozif özelliğinden dolayı plastik ya da paslanmaz çelik tanklarda stoklanmalıdır.

Amonyak ve Kullanım Alanları

Amonyak, formülü NH³ olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir. OH? iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir.

Görünümü : Sıvı kendine has kokusu.

Kimyasal Adı : AmmoniaAqueous; AquaAmmonia; Ammonia TS

Kimyasal Formülü : NH3

Ambalaj Şekli : 57 Kg Bidonlarda,20 Ton Dökme, 900 Kg IBC lerde

Tanımı ve Kullanım Alanı : 

Azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz ve keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gazbileşiğidir.OH- iyonu içermediği halde zayıf baz özelliği gösterir.

Amonyak, kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşiktir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağı oluşturur. Bu nedenle suda çok çözünür.

Bağ yapmamış bir çift elektronu olduğundan molekül şekli üçgen piramittir, bu yüzden polar bir moleküldür.Gazlaşma gizli ısısı çok yüksektir, bu nedenle sanayi tesislerinde soğutucu madde olarak da kullanılır.Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi %34’lük olup, yoğunluğu 0,88 g/ml’dir.

Kullanım alanları

 • Amonyak, gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır. Amonyak canlılar için zehirli bir maddedir, kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Piyasada amonyak adı altında satılan maddeler amonyağın sulu çözeltisi olan Amonyum Hidroksittir.
 • Amonyak, en fazla gübre üretiminde ve gübre olarak kullanılır. Azotlu gübre ve nitrik asit üretiminde başlangıç maddesidir.
 • Sıvı amonyak, toprağa doğrudan dökülebilir. Amonyum nitrat ve amonyum fosfat gibi tuzları da gübre olarak kullanılabilir.
 • Rafine petrolün asit içeren yan ürünlerinin nötrleştirilmesinde, lastik üretiminde pıhtılaşmayı önlemek için amonyak kullanılır.
 • Başlıca kullanıldığı ürünler şunlardır; boyalar, plastikler, naylon, temizlik ürünleri, patlayıcılar, soğutucular (klima gibi), sentetik elyaflar, pamuk ve ipek temizliği, bakalit ve sentetik reçine üretimi, soda, patlayıcı maddeler, sentetik fiber, ilaç sentezleri…

Silikon Dioksit ve Kullanım Alanları

Silisyum dioksit veya silika, oksijen ve silisyum içeren kimyasal bileşik. Kimyasal sembolü SiO²’dir. 16. yüzyıldan beri bilinmektedir. Cam, beton, fayans, porselen gibi birçok maddede kullanılmaktadır. 2 oksijen ve 1 silisyum atomundan oluşur.

Kimyasal Adı : Amorphous Fumed Silica, Silicon Dioxide

Kimyasal Formülü : SiO2

Ambalaj Şekli : 20 Kg Çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanı :

Silisyum Dioksit 200 m2/g spesifik bir yüzeye sahip hidrofilik dumanlı bir silika’dır. Silika dioksit (SiO 2 ), aynı zamanda silika olarak bilinen, dünyanın en zengin iki maddesinden üretilen doğal bir bileşiktir. Çoğu kuartz şeklinde tanınan silikon dioksit doğal olarak suda, bitkilerde, hayvanlarda ve dünyada bulunur. Dünya kabuğu yüzde 59 silika ve gezegendeki bilinen kayalardan yüzde 95’ten fazlasını oluşturuyor. Bir kumsalda oturduğunuzda, ayak parmaklarınız arasına giren kum biçimindeki silisyum dioksittir.

Kullanım Alanları

Genel olarak koyulaştırma ve kuvvetlendirme için kullanılır.

Boyalar ve kaplamalar, doymamış polyester reçineleri, tabaka haline getirilmiş ve jel örtüler, HTV ve RTV-2K silikon kauçuk, yapıştırıcılar ve kapayıcılıar, baskı mürekkepleri, yapışık bileşikler ve jeller, bitki koruma, gıda ve kozmetiklerde kullanılır.

Sıvı sistemler, bağlayıcılar, polimerler vs…’nin reolojisinin ve dixotropisinin kontrolü; çökme karşıtı, kalınlaştırıcı (koyulaştırıcı) ve anti-sagging ajanı olarak kullanılır.

HCR ve RTV-2K silikon kauçuğunun pekiştirilmesi; tozun serbest akışkanlığının ve kekleşme karşıtı karakteristiklerinin düzeltilmesinde kullanılır.

Metal Tozları

Her çeşit tane boyutundaki ve teknik spesifikasyondaki Demir-Dışı Metal tozları müşterilerimizin özel ihtiyacını karşılamak için üretilebilir.

METAL TOZLARI

·        BAKIR TOZU

·        PİRİNÇ TOZU

·        KURŞUN-BAKIR TOZU

·        BRONZ TOZU

·        KÜRESEL BRONZ TOZU

·        ALÜMİNYUM TOZU

·        KALAY TOZU

·        NİKEL TOZU

·        KOBALT ALAŞIM TOZU

·        KAYNAK TOZU

·        LEHİM TOZU

·        SERT-LEHİM TOZU

Her çeşit tane boyutundaki ve teknik spesifikasyondaki Demir-Dışı Metal tozları müşterilerimizin özel ihtiyacını karşılamak için üretilebilir.

METAL TOZLARININ KULLANIM ALANLARI

*Toz Metallurjisi yöntemi ile üretilen her çeşit parçanın ana hammaddesi,

*Asbestli veya Asbest-free balataların üretiminde,

*Elmas Kesici Takımlarda,

*Boyalarda,

*Patlayıcılarda,

*Kimya Endüstrisinde,

*Hidro-Metalurjide,

*Pillerde,

*Renklendiricilerde,

*Mermer ve granit parlatmada, vb.

A L A Ş I M T O Z L A R I

* Kaynak Tozları

* Püskürtme Tozları

* Plazma Püskürtme Tozları

* Plazma Yüzey Kaplama Tozları

* Gümüş Kaynak Tozları

Kompozisyon

Ni Si B Cu

Ni Cr B Si

Ni Cr B Si Fe

Co Cr W B Si Fe

Ni Cr Mo B Si Fe

Co Cr Ni Si W

METAL TOZLARININ KULLANIM ALANLARI

·        Şişe Cam Üretim Endüstrisi

·        Plazma Kaplama Endüstrisi

·        Kaynak Endüstrisi

·        Yüksek Aşınma ve/veya Korozyon Dayanımı gerektiren tüm uygulamalarda.

D İ Ğ E R  A L A Ş I M L A R

* Elmas Aşındırıcı Metal Tozları

* Thermit Kaynak Tozları

* Astar Tozları ( Ni-Al / Ni-Cr)

Detaylı bilgi için Metal Tozları ve Alaşımları kata loğumuzu isteyiniz.

METAL TOZLARININ KULLANIM ALANLARI

* Elmas Takımlar üretim endüstrisi

* Rayların AlüminaThermit kaynağında

* Daha mükemmel bağ için alt tozu/astarlamada

Toz Metalurjisi

Toz metalurjisi, parçaların metal tozlarından imal edildiği metal işleme teknolojisidir.

Özellikle otomobil sektöründe toz metalurjisi süreçlerinde üretilen parçaların önemi her geçen gün artmaktadır. Metal tozları, sinterlenmiş parçaların üretimi için az miktarda balmumu ve grafit gibi katkı maddeleriyle karıştırılır. Daha sonra bu toz karışımlar yüksek basınç altında ham sıkıtların içine bastırılır. Bu işlemde grafit maksimum sıkışmayı mümkün kıldığından hem pres kalıbın aşınmasını azaltır, hem de toz karışımın içten yağlanmasını sağlar. 
Daha sonra ham sıkıtların hafifçe erime noktasının altında ısıtıldığı sinterleme işleminde malzeme daha fazla sıkıştırılır. Ayrıca ince grafit, metal çözeltisine karışır ve işlenecek parçanın mekanik gücünü artırır.

KENDİLİĞİNDEN YAĞLANMA

Kendinden yağlamalı sinterlenmiş parçalar için özel toz karışımları bulunmaktadır. Bu özel karışımlar yalnızca sinterleme işlemi esnasında az oranda çözeltiye karışan iri taneli grafit içerir. Genelde bozulmamış durumda grafit partikülleri işlenecek parçanın matrisine dahil edilir ve parçanın kullanım süresi boyunca adım adım ortaya çıkarılır ve bu da grafitin kayganlaştırıcı etkisinin gelişmesine ortam hazırlar.

SABİTLİK

Toz metalurji süreçlerinde üretilen hassas parçaların boyutsal doğruluğunu ve mükemmel kalitesini sadece hammadde kalitesinin istikrarı ve yeniden üretilebilir süreç parametreleri garanti eder.

KULLANILAN METAL TOZLARI;

·        BAKIR TOZU

·        PİRİNÇ TOZU

·        KURŞUN-BAKIR TOZU

·        BRONZ TOZU

·        KÜRESEL BRONZ TOZU

·        ALÜMİNYUM TOZU

·        KALAY TOZU

·        NİKEL TOZU

·        KOBALT ALAŞIM TOZU

·        KAYNAK TOZU

·        LEHİM TOZU

·        SERT-LEHİM TOZU

METALLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Metallarin genel özelliklerini ve metallerin yoğunluklarını bulabilirsiniz. Pirinç; çinko ve bakır alaşımı olup, alaşımda bu iki metalin oranları çok değişiktir. Fakat en çok kullanılan tipinde bakır %60, çinko %40 oranında bulunur. Bronz; Bakır ve kalay alaşımı olup, bir miktar çinko ilave edilir. Beyaz metal; çinko bakır,alüminyum ve magnezyum metalleri karışımından ibaret bir alaşımdır.

ALAŞIMYOĞUNLUK
(gr/cm3)
ERGİME NOKTASI
(C)
ÇEKME MUKAVEMETİ
(N/mm2)
Çelik7.7 – 7.851450 – 1520340 – 1800
Gri dökme demir7.1 – 7.31150 – 1250150 – 400
Ösenitik paslanmaz çelik7.8 – 7.91440 – 1460600 – 800
Mg alaşımları1.8 – 1.83590 – 650180 – 300
Al alaşımları2.6 – 2.85570 – 655100 – 400
Zn alaşımları5.7 – 7.2380 – 420140 – 300
Pirinç8.25900 – 950250 – 600
Bronz8.56 – 8.9880 – 1040200 – 300
ELEMENTSEMBOLYOĞUNLUK
(gr/cm3)
ERGİME NOKTASI
(C)
KAYNAMA NOKTASI
(C)
AlüminyumAl2.76602060
AntimonSb6.62630.51440
BerilyumBe1.8212802770
BizmutBl9.8271.31420
BoronB3.323002550
KadmiyumCd8.65321765
KarbonC3.513500
KromCr7.1918902500
KobaltCo8.914952900
BakırCu8.9610832600
AltınAu19.3210632970
İndiyumIn7.3061562075
İridyumIr22.524545300
DemirFe7.8715392740
KurşunPb11.34327.41740
LityumLi0.531861370
MagnezyumMg1.746501110
ManganMn7.4312452150
ELEMENTSEMBOLYOĞUNLUK
(gr/cm3)
ERGİME NOKTASI
(C)
KAYNAMA NOKTASI
(C)
CivaHg13.55-38.87357
MolibdenMo10.226254800
NikelNi8.9014552730
PaladyumPa1215544000
FosforP1.8244282
PlatinPt21.451773.54410
GümüşAg10.49960.52210
SilisSi2.3314302300
StrontiyumSr2.67701380
KükürtS2.05112.8444.6
TantalTa16.630005300
KalaySn7.298231.92270
TitanyumTi4.541730
TungstenW19.334105930
VanadyumV617353400
ÇinkoZn7.136419.5906
ZirkonZr6.517502900
    

Firmamız metalleri toz formunda satışını yapmaktadır. Satışını yaptığımız mikronize ve nano tozlar bulunmaktadır.

Hidrojen Peroksit Nedir ? Kullanım Alanları

Saf haliyle , renksiz bir sıvıdır , sudan biraz daha yapışkandır. Hidrojen peroksit ; basit peroksittir. Bir ositleyici , ağartma maddesi ve dezenfektan olarak kullanılır. Konsantre hidrojen peroksit , bir reaktif oksijen türüdür ve rokette itici olarak kullanılır. Kimyasına kararsız peroksit bağının doğası hakimdir.

Kimyasal Adı: Hidrojen Peroksit

Formül: H2O2

Yoğunluk: (25°C)1.19 (%50 lik)

Kaynama Noktası: 150.2 C

Erime Noktası: -0,43 C

Molar Kütle: 34,02 g/mol

CAS No: 7722-84-1

PAKETLER

·        5 KG

·        25 KG

·        65 KG

·        IBC

Kullanım Alanları: Atık Su Arıtma , Gıda , İlaç , Kağıt , Kozmetik , Maden , Tekstil , Temizlik ürünleri gibi bir çok sektörde kullanılmaktadır.

Hidrojen Peroksitin çeşitli sektörlerdeki kullanım şekilleri ve detaylı bilgi ;

Dünyadaki hidrojen peroksit üretiminin yaklaşık% 60’ı kağıt hamuru ve kağıt beyazlatma için kullanılır.  İkinci büyük endüstriyel uygulama, çamaşır deterjanlarında hafif ağartıcı olarak kullanılan sodyum perkarbonat ve sodyum perboratın imalatıdır.

Dibenzoil peroksitin yüksek hacimli bir örnek olduğu çeşitli organik peroksitlerin üretiminde kullanılır. Polimerizasyonlarda, un ağartıcı ajan olarak ve akne tedavisinde kullanılır. Perasetik asit ve meta-kloroperoksibenzoik asit gibi peroksi asitler de tipik olarak hidrojen peroksit kullanılarak üretilmektedir.

Hidrojen peroksit, organik safsızlıkları gidermek için belirli atık su arıtma proseslerinde kullanılır. Bu, son derece reaktif hidroksil radikalleri (· OH) oluşturmak için onu kullanan Fenton reaksiyonu gibi ileri oksidasyon işlemleri ile başarılır. Bunlar aromatik veya halojenli bileşikler gibi organik kirleticilerin yok edilmesi normal olarak zordur. Atıkta bulunan kükürt esaslı bileşiklerini de oksitleyebilir; Genelde kokularını düşürdüğü için yararlıdır.

Hidrojen peroksit cerrahi aletler dahil çeşitli yüzeylerin sterilizasyonu için kullanılabilir ve oda sterilizasyonu için buhar (VHP) olarak kullanılabilir. H2O2, virüslere, bakterilere, mayalara ve bakteri sporlarına karşı geniş spektrumlu etkinliği gösterir. Genel olarak, Gram-pozitifliğe karşı Gram-negatif bakterilere göre daha fazla aktivite görülür; Bununla birlikte, bu organizmalarda katalaz veya diğer peroksidazların varlığı, düşük konsantrasyonlarda toleransı artırabilmektedir. Spor asidi aktivitesi için daha yüksek H2O2 konsantrasyonları (% 10 ila% 30) ve daha uzun temas süreleri gereklidir.

Hidrojen peroksit, oksijen ve su oluşturmak üzere parçalanır ve genellikle ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından antimikrobiyal bir madde olarak güvenli olarak kabul edildiğinden, klor bazlı ağartıcılara çevre açısından güvenli bir alternatif olarak görülür.

Tarihsel olarak hidrojen peroksit, kısmen düşük maliyet ve diğer antiseptiklere kıyasla hızlı temin edilebilirlik nedeniyle yaraları dezenfekte etmek için kullanıldı. Artık iyileşmeyi yavaşlattığı ve yara izine yol açtığı düşünülüyor, çünkü yeni oluşan cilt hücrelerini yok ediyor.  Sadece çok düşük bir H2O2 konsantrasyonu iyileşmeye neden olabilir ve tekrar tekrar uygulanmazsa. Cerrahi kullanım, gaz embolisi oluşumuna neden olabilir. Buna rağmen, birçok gelişmekte olan ülkede yara tedavisi için hala kullanılmaktadır. Temas üzerine deriyle emilir ve cildin geçici bir beyazlaması olarak görülen lokal bir kılcal emboli oluşturur.

İnsan saçı ağartmak için amonyum hidroksit ile karıştırılmış seyreltilmiş H2O2 (% 1.9 ila% 12 arasında) kullanılır. Kimyasalın ağartıcı özelliği, adını “peroksit sarışın” ifadesine borçludur. Hidrojen peroksit aynı zamanda diş beyazlatma için kullanılır ve ev yapımı bir diş macunu yapmak için fırında gazlı içecek ve tuz ile karıştırılabilir. Hidrojen peroksit akne tedavisinde kullanılabilir , ancak benzol peroksit daha yaygın bir tedavi yöntemidir.

ANTİMİKROBİYAL KATKILAR

NANOTEKNOLOJİ ile sahip olduğunuz çeşitli zenginlikler sayesinde birçok problemin üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Bütün katkı maddelerinin nasıl kombine edilmesi gerektiğini bilen NANOTEKNOLOJİ teknolojiyi bir tek amaç çerçevesinde kullanmaktadır: Sizleri korumak! Bu sayede kullanmış olduğumuz bütün ürünlerde en yüksek derecede antimikrobiyal güç ve de performans elde ediyoruz.

Sizlere en iyi katkı maddelerini sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Polimerler, kaplamalar, plastikler, tekstil ürünleri, seramikler, kumaşlar, kağıtlar ve kartonlar ve bunun gibi daha birçok malzeme türleri için en etkili çözüm önerileri NANOTEKNOLOJİ’da.

Gümüş Yapılı Antimikrobiyal Katkılar

Gümüş bileşenlerden oluşan antimikrobiyal ürünler mikroplar karşısında güçlü koruma sağlar ve yüksek etki gösterir. Bu konuda herhangi bir şüphe taşımanıza asla ama asla gerek yok! Sapasağlam fiziksel özellikler ve yüksek etki bırakma gücü ile beraber kaplamalar, boyalar, tekstiller, polimerler ve diğer malzeme türleri üzerinde kullanmak için biçilmiş kaftandır adeta.

Çinko Yapılı Antimikrobiyal Katkılar

Antimikrobiyal ve antifugal maddeler arasında en tanınmış olanları şüphesiz ki çinko bileşenlere sahiptir. Aynı zamanda bu tür bileşenlere sahip antimikrobiyal katkı maddeleri kepeğe karşı koruma sağlayan şampuanlarda gönül rahatlığı ile kullanılmaktadır.

Bakır Yapılı Antimikrobiyal Katkılar

Bakır tuzları Eski Mısırlılardan beri insanlığın kullanmış olduğu bir alt substrat olarak kullanılagelmiştir. Çok sık bir şekilde dezenfektan ürünlerinin içinde kullanılan bu ürün koruyucu bir yapıya sahiptir. Hijyenik uygulamalarda çok rahat bir şekilde tercih edilebilir. Boyalar ve kaplamalarda çok rahat bir şekilde tercih edilebilir.

Organik Yapılı Antimikrobiyal Katkılar

NANOTEKNOLOJİ olarak tasarladığımız organik ürünler şunlardır:

Fenolik Biyositler

Maliyet bakımından en ekonomik biyosit olarak adlandırılır ve profesyonel kategori başta olmak üzere endüstriyel uygulamalarda koruyucu madde olarak kullanılır ve sıkça başvurulur.

Dörtlü Amonyum Bileşikleri (QAC yahut QUAT)

Bu antimikrobiyal katkı maddesi hem kullanım alanı hem de sağladığı fayda bakımından birçok farklı kategoride adından sıkça söz ettirmektedir.

Fungusitler ya da Tiabendazoller

Birçok küf türünde, yüzeylerde ve e mantar türlerinde ve bunların yarattığı tahribatlarda kullanılır. Uzun süre dayanan bir koruma içib başvurulması gereken ilk bileşendir.

Alüminyum Toz Gaz Betonlar İçin

Gazbeton Nedir?

Binalara çok yönlü katkılar sağlayan, modern dünyanın duvar örgü malzemesi olarak ilk tercihi konumunda olan gazbeton; hafif yapı malzemesidir.

·         Gözenekli hafif bir yapı malzemesidir.

·         Hacim olarak %70-80 gözeneklerden oluşur.

·         Yoğunluğu düşük, masif bir malzemedir.

·         Isı iletkenliği en düşük kagir duvar malzemesidir.

Neden Gazbeton?

Yüksek performansı sayesinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan gazbeton, Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok ülkede üretilir. Dünyanın en prestijli şehirlerinin gözde yapılarında kullanılan gazbeton, yüksek ısı yalıtımı özellikleri ile yapının yangın ve deprem güvenliğini arttırması nedeniyle pazarın önemli bir ihtiyacını karşılar.

Projelere Değer Katan Yapı Malzemesi

Üstün özellikleri ile gazbeton, her tip konutta, sosyal ve turistik tesislerde, ticaret ve sanayi yapılarında sağladığı ekonomi, kalite, konfor ve hız nedeniyle güvenle kullanılır.

Yalıtım Gazbetonla Sağlanır

Binalarda meydana gelen ısı kayıplarının büyük kısmı dış duvarlarda oluşur. Bina dış duvarlarında ısı yalıtımı sağlamanın pratik ve ekonomik çözümü gazbeton kullanmaktır. Tuğla, taş, briket gibi malzemelerle yapılmış duvarlar, ilave maddeler ve ek masraflarla gazbetonun tek başına sağladığı üstün yalıtım gücüne ancak ulaşabilirler.

Gazbeton Hiç Yanmaz

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre, 1200°C’ye kadar ısıya dayanıklı “A1 sınıfı hiç yanmaz” malzeme sınıfındaki gazbeton, yangına 240 dakikadan fazla karşı koyabilmesiyle, yangına karşı emniyetli binalar inşa edilmesinde, “yangın duvarı” ve “yangın güvenlik holü” çözümlerinde vazgeçilmez bir seçenektir.

İÇTEN TAKMA MOTORLARIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

Bujiler çıkartılarak temizlenmeli ve her silindirin içerisine yağ spreyi sıkılarak yağlanmalıdır, ardından motorun dışı önerilen motor temizleyici kullanılarak bir bez yardımıyla silinir.


Kış bakımlarında motorların soğutma sistemi ve su pompalarında antifriz dolaşımı sağlanmalıdır.

Soğutma suyu devresi kontrol edilmeli ve bu amaçla teknelerde su bulundurulmalıdır, ayrıca su süzgeci periyodik olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.


Sintine havalandırması kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.


Motorların yağı ve yağ filtreleri değiştirilmelidir, yağını değiştirmeden önce motor biraz ısıtılırsa yağdaki yabancı maddeler daha kolay tahliye edilebilir.

Her duruma karşı teknenizde yedek yağ filtresi bulundurun.


Motor tutyaları kontrol edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir.


Şanzıman yağı kontrol edilmeli, gerekiyorsa tamamlanmalı veya değiştirilmelidir.


Transmisyon akışkanı da periyodik olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir.


Kayışlar kontrol edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir. Aşınma ve çatlamalar kayış spreyi kullanarak giderilebilir.


Yaptığınız işlemlerinin kayıtlarını düzenli olarak tutun, son yağ değiştirme işlemlerinin saatini ve gününü özellikle yazın.

Nano Alüminyum

Nano Alüminyum

Alüminyum nanoparçacık, küresel gri veya siyah partiküller olarak ayrı ayrı ve agregada gri veya siyah bir toz olarak görünen alüminyum nanoparçacık parçacıkları tipik olarak 10 nm ila 5um arasında değişen boyuttadır. Çeşitli boyutlarda, şekillerde ve saflıklarda ihtiyaçlarınızı karşılayan NANOTEKNOLOJİ çeşitli spesifikasyonlar da alüminyum nanoparçalar üretmektedir. Çok sayıda uygulamada kullanılmakta olan nano aluminyum projenize yarar sağlar sonuçlar elde etmekte kullanabilirsiniz.

Alüminyum (Al) Nano Uygulamaları

Yakıtlı katalizör: Alüminyum tozu diğer maddelerle kombine edildiğinde yanma için mükemmel bir katalizör görevi görür ve roket yakıtı ve diğer yakıtlarda yanma hızını, ısısını ve kararlılığını önemli ölçüde geliştirir. Yanma oranları doğru nanoparçanın uygulanmasıyla 20 kat artabilir.

İlaç dağıtımı: Birçok nanoparçacıkta olduğu gibi alüminyum nano toz, kuru aerosol ve transdermal dağıtım da dahil olmak üzere çeşitli yeni ilaç dağıtım sistemlerinde rol oynar.

Aşınma ve aşınmaya karşı direnç : Alüminyum nano tozlar genel aşınma ve korozyon direncini arttırmak için çeşitli kaplamalara katılabilir veya bileşimlere dahil edilebilir. Özellikle şeffaf aşınmaya dayanıklı kaplamalar üretmek için kullanılabilir.

Kimyasal uygulamalar: Alüminyum nanoparçanın kimyasal özellikleri, alüminyum bazlı kimyasallar, alkoller ve diğer maddeler için kontrollü reaksiyon hızları üretmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Deodorantlar ve ter önleyiciler, bu uygulamayı kullanan önemli bir ürün grubudur.

Metalik pigmentler: Alüminyum tozu, gümüş metalik bir parlaklık katmak için herhangi bir sayıda kaplama, boya, tekstil, mürekkep, plastiğe ve diğer malzemelere eklenerek, otomotiv, elektronik ve diğer endüstrilerde popüler bir estetik katkı sağlar.

3D baskı: Alüminyumun metal işleme işinde kullanışlı alaşımlar üretmek için temel kullanımı üzerine kurulu olan bazı endüstriyel 3D baskı çözümleri, alaşım bileşenlerini doğrudan imal etmek için alüminyum nano parçacıkları kullanabilir.    

Antibakteriyel Nanoteknoloji Çalışmaları

Nanoteknoloji” insanın saç kılının80 binde biri büyüklüğünde “nano” ölçüdeki parçalarla uğraşan bilimdir..

Ayrıca Nano Teknoloji, Atom ve molekül ölçeğinde özel yöntem ve tekniklerle yapıların, materyallerin ve araçların inşa edilmesini; bu ölçekte ölçme, tahmin etme, izleme ve yapım faaliyetlerinde bulunmayı ve bu ölçeğin bazı temel özelliklerinden yararlanma kabiliyetini ifade eder.

Yıllar önce bir odayı tek başlarına dolduran bilgisayarlar, önce masa üstlerimize, ardından dizüstlerine, şimdilerde de cebimize girecek kadar küçüldüler. mikron boyutlarında hayatımıza giren gelişmelerse sadece bilgi işlemle sınırlı.Tarım, biyoloji, mekanik, elektronik, tıp ve kimya alanlarında uygulanan yeni yöntemlerde de, nano teknolojinin nimetlerinden faydalanılıyor.Bu sayede geliştirilen yeni ürün, hizmet ve yöntemler, günlük hayatımıza girmeye hazırlanıyor.

Daha az maliyetle, daha çok üretim sağlarsınız. Enerji kaynaklarından elde edeceğiniz tasarruf ile enerji maliyetlerini düşürürsünüz. Üretim süreçlerini kısaltarak zaman ve maliyat kaybını önler, rekabet gücünüzü artırırsınız. Teknolojik yarışta geri kalmaz, öne geçersiniz. Nano teknoloji yaşam kalitenizin yükselmesini sağlar. Ürün kalitenizi yükseltirsiniz. Üretiminizle, insanların yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltir, daha sağlıklı ve daha güvenli bir yaşam sunarsınız.

Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur. Tipik olarak birkaç mikrometre uzunluğunda olan bakterilerin çeşitli şekilleri vardır, kimi küresel, kimi spiral şekilli, kimi çubuksu olabilir. Yeryüzündeki her ortamda bakteriler mevcuttur. Toprakta, deniz suyunda, okyanusun derinliklerinde, yer kabuğunda, deride, hayvanların bağırsaklarında, asitli sıcak su kaynaklarında, radyoaktif atıklarda büyüyebilen tipleri vardır.

Bakteriler her ortamda yaşayıp çoğalabilirler .Standart bir bakteri uygun ortamda 15 dk da iki katı çoğalabilir.

Mikroorganizmalara karşı onların boyutunda yeni bir teknoloji gelişiyor : nanoteknoloji. Nanoteknolojide antibakteriyellik gümüş iyonları ile sağlanmaktadır.

Nasıl mı?

Bilindiği gibi Lotus bitkisinin yaprağına düşen yağmur damlaları, yaprağın üzerinden kayarak yere damlar. Su damlası yaprak yüzeyi ile bir bağlantı oluşturamaz. Bunun etkisiyle su esaslı olan yapışkan maddeler, bal, yağ ve diğer akışkansı sıvılar bu tip yüzeylerde tutunamazlar. Bu olay şimdilerde bilim adamları tarafından ele alınmakta ve bundan Nano kaplamaları vasıtasıyla faydalanılmaya çalışılmaktadır.

Gümüşün ilk kez M.Ö. 3100 yıllarında Mısırlılar ve M.Ö. 2500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından kullanıldığı biliniyor. Bu eski uygarlıklar enfeksiyonları ve gıda bozulmalarını önlemek amacıyla gümüş kap kullanırlarmış. M.Ö. 800 yıllarına doğru gümüş, para olarak kullanılmaya başlanmış.

Fenikeliler döneminde su, şarap ve sirke gümüş şişelerde saklanarak mikrobiyal bozunmaları engelledikleri söyleniyor. Romalıların yaralanmalarda, kırılmalarda ve deri hastalıklarında gümüş nitrat kullandığı biliniyor. M.Ö. 69 yılındaki ilaç kitaplarında gümüş nitrat, mikrop öldürücü etkisi ile geçmişti. Modern tıbbın babası sayılan Hipokrat notlarında gümüşün iyileştirici ve enfeksiyon oluşumunu azaltıcı bir madde olduğunu belirtmiş.

19. yy’ın sonlarına doğru, bir botanikçi olan İsviçre’li biliminsanı Karl Wilhelm von Nägeli, gümüşteki bu mikrop öldürücü etkinin gümüş iyonlarından kaynaklandığını tespit ediyordu. 1900’lü yıllarda ise süt şişelerine gümüş paralar atılarak sütün uzun süre taze kalması sağlanmaya çalışılmış. Antibiyotikler geliştirilmeden önce gümüş bileşikleri, enfeksiyonlara karşı kullanılmış.

Gümüşün yaygın bir şekilde kullanımı, antibiyotiklerin gelişmesi ile oldukça azalmış ve son yıllarda geniş spektrumlu bir antimikrobiyal olmasından dolayı yeniden dikkatleri üzerine çekmiş. Özellikle son yıllarda birçok antibiyotiğe karşı dayanıklı bakterilerin ortaya çıkması sonucu gümüş, antibiyotiklere alternatif bir antimikrobiyal madde olarak yeni kullanım alanları bulmaktadır.

Bakır, çinko ve gümüş gibi metallerin iyonlarının güçlü bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu bilinmekte idi. Antibakteriyel etkiye sahip bu metallerin kullanımında en büyük kısıtlama biyo-uyumluluklarıdır. Diğer metaller ile kıyaslandığında gümüş, insanlar için toksik (zehirli) etkisi en düşük olan elementtir. Bu yüzden antibakteriyellik özelliğinin sağlanmasında gümüş iyonlarından faydalanılmaktadır.

Gümüş iyonlarının bakteriler üzerindeki etkisi tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte genellikle iki mekanizma üzerinde durulmaktadır. Bu mekanizmalardan birincisine göre gümüş iyonları, yapılarında elektron verici grup içeren proteinlerle reaksiyona girerek bu proteinleri etkisiz hale getirmektedir.

Bakteri zarından besin girişi, metabolik olaylar sonucu oluşan toksik maddelerin hücre dışına atılması gibi birçok işlev zar üzerindeki proteinler tarafından gerçekleştirilir. Bu proteinler gümüş ile kararlı kompleksler oluşturarak işlevini kaybeder dolayısıyla bakteri ölür.

Gümüş iyonlarının bakteriler üzerindeki etki mekanizmalarından ikincisi ise bakteri membranından sitoplazmaya geçen gümüş iyonlarının, sitoplazmik proteinlerle ya da hücrenin DNA’sı üzerinde bulunan thio-, amino-, imidazol-, karboksil- ve fosfat gruplarıyla kompleks oluşturması ve bu molekülleri etkisiz hale getirmesiyle açıklanır.

Bakterileri yok eden çoğalmalarını engelleyen madde ya da ortamlar antibakteriyel olarak tanımlanmaktadır.

Nanoclean çamaşır yıkama topu : bu çamaşır topu ile yaklaşık 1000 yıkama yapılabilmektedir. Güçlü anti bakteriyel etkisi sayesinde bakterilerin oluşturduğu istenmeyen leke ve kokuyu yok eder.

Antibakteriyel selpak  Antibakteriyel bez: (mikrofilament bez) Kalite düzeyi çok yüksek olan Mikrolifli bezler nano ile kaplanmış yüzeylerin parlatılması ve temizlenmesi için idealdir. Bu mikrolifli bezler ile tüm yüzeyleri herhangi bir temizlik maddesi kullanmadan sorunsuz bir şekilde temizleyebilirsiniz. Direk güneş ışığının altında pencere camlarının silinmesi bile artık bir problem teşkil etmez. Silme izleri artık tarihe karıştı.Mikrolifler, insan saçından yaklaşık 100 kez daha incedir.

Royal bakteritemiz halı : Üretim aşamasında halıya özel bir antibakteriyel madde uygulanmaktadır. Bu madde tekstil ürünleri için kimyasal katkı maddeleri üreten alman CHT firmasından sağlanmaktadır. Antibakteriyel madde halının yüzey, taban ve iç kısmında yaşayan bakterileri hızla azaltır. Etkisi sürekli yenilendiği için bakteriler bu halılarda barınamaz.

Antibakteriyel çorap: İstanbul Çorap tarafından üretilen Parizien Clinique serisinde, ayakta bakteri oluşumunu ve kokuyu önleyen anti- bakteriyel çoraplar üretilmektedir. Gaziantep Küsgette kurulu Doliche Firması, özel geliştirdikleri kimyasal bir sistemle kokusuz çorap üretti ve antibakteriyel özelliğe sahip olan çorabın mantar ve bakterileri öldürmekte, ayak kokusunu önlemekte ve uzun süreli kullanımda mantar ve diğer hastalıkların ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

TSK uzun süren AR-GE çalışmalarının ardından nanoteknoloji ile hazırlanmış anti-bakteriyel, leke tutmayan, yüksek mukavemetli üniformalar kullanmaya başlamıştır.

Antimikrobiyal aktif özellikte ve akıllı nano ambalajlar Bazı nano metal veya metal oksitlerin polimerlere entegre edilmesiyle oluşan nanokomposit malzemeler antimikrobiyal özellik göstermektedir.

Nano partiküllerin antimikrobiyal özelliklerinden faydalanılmaktadır. Bu malzemeler gıdalarda mikroorganizma gelişimini yavaşlatarak, raf ömrünün uzun olmasını sağlamaktadırlar.

Ticari olarak kullanılan önemli metaller, gümüş (Ag), altın (Au), ve metal oksitler: çinko oksit (ZnO), silika (SiO2), titanyum dioksit (TiO2), aluminyum oksit (Al2O3) ve demir oksitlerdir (Fe3O4, Fe2O3). Özellikle nanogümüş (nanosilver) gıda ambalajında antimikrobiyal özelliği için kullanılmaktadır.

TIP’TA NANO- TEKNOLOJİ VEDEZENFEKSİYON

Ayrıca giderek artan ilaç maliyetinin önüne geçilmesi ve dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkmasının engellenmesi amacıyla bilinçli ve kontrollü antibiyotik kullanımının yanısıra uygun bir dezenfeksiyonun kaçınılmaz bir zorunluluk olması günümüzde bilinen bir gerçektir. Farklı çalışmalarda, ülkemizdeki hastanelerde uygunsuz antibiyotik kullanım oranının %20-60 arasında değiştiği gösterilmiştir.

Rutin dezenfeksiyon işlemlerinin gelişmesiyle bu sorun önemli ölçüde giderilmiş ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.? Bilindiği gibi her dezenfektan ve antibiyotiğin bir kullanım süresinin olduğudur. İşte NANO-TEKNOLOJİ bu noktada devreye girmektedir.

Son yıllarda bir çok üründe nano teknoloji kullanılarak üretime başlanmıştır ve bunlardan biriside dezenfektan olarak kullanılmak üzere üretilen Nano-silver, gümüş titanyum dioksit v.b

2-10nm boyutundaki Nano gümüş parçacıklar genellikle kendisine nispetle çok daha büyük olan, bakteri veya mantar ile artan temas yüzeyi nedeniyle bakterisid ve fungisid olarak etki yapmaktadır.

Nano Silver’ın hammaddesi gümüş iyonlarıdır. Gümüş iyonlarından üretilen saklama kapları yiyeceklere bakteri karışımını engelliyor. Gümüş nano metal parça ile gümüş elementinin iletkenlik özelliğinden yararlanılarak ürünlere antimikrobik (anti bakteriyel ) özellik kazandırabilmektedir. Nano Silver bakteri oluşumunu % 99.9 oranında engelleyen ilk teknolojidir.

Bir ürünün antibakteriyel olarak adlandırılabilmesi için uzman kurumlarca gerekli testlerinin yapılıp onaylanması gerekmektedir. Onay bilgisi ürün etiketlerinin üzerinde olmaktadır.

Türkiyede sadece nanoteknoloji üzerine kurulmuş bir işletme yoktur. Fakat nanoteknolojiyi de kullanarak üretim yapan işletmeler vardır. bunlardan bazıları : Denizli menderes tekstil : bu işletme ürettiği tekstil ürünlerinden bazılarını antibakteriyel özellikli üretmektedir. Bu teknolojiyi baskı- boya atölyesinde apre ile innovasyon çalışmalarının aralıksız devam etmesi sonucunda 2006 yılında uygulamaya başlamıştır.

Eyüp sabri tuncer : antibakteriyel temizlik ürünleri.

 Akıllı tekstil ürünleri üreten firmalar: Anteks , yeşim tekstil, karsu tekstil, sude duni deri san a.ş, abbate, orka group, istanbul çorap, yeğin grup, has tekstil, dema teknik tekstil, fiberflon, hepatr end. Paza., altınbaşak tekstil, zorlu tekstil, hakkoymaz tekstil dir…

Antimikrobik Katkı Maddesi Nedir?

Tıp-Medikal, Farmakoloji
Bakteri başta olmak üzere küf gibi daha birçok mikropların gelişmesine engel olan ve bunlara direnç gösterebilen maddeleri ifade etmek için kullanılır antimikrobiyal kavramı. NANOTEKNOLOJİ olarak biz de etken maddeler sıfatıyla nitelenen antimikrobiyal maddelerin özelliklerinden en iyi şekilde istifade eder ve bir seri antimikrobiyal madde olarak formüle ederiz.
 

Üretim esnasında yüzeye getirilen katkı maddesi gümüş veya buna benzer, antimikrobiyal maddeyi çepeçevre sarar ve böylece hedef malzeme ve üretim sürecine kıyaslakonsantre toz, likit süspansiyon veya masterbatchpelet olarak formüle edilir. Antimikrobiyal madde ürünün ömrünü uzatmak ve hijyen kuvvetini katbekat artırmak gibi mantıksal gerekçelerle kullanılır.

NANOTEKNOLOJİ ile ortaklık kuran insanlar ürünlerindeki antimikrobiyal madde özelliklerini kısa vadede çok iyi bir şekilde gözlemleyebilirler. Bizimle beraber hareket ederken ürün yelpazeniz rakiplerinize kıyasla daha geniş olur. Bu etkene bağlı olarak cironuzda gözle görülür bir artış meydana gelir ve yeni pazarlara açılma şansınız da artar.

Bağımsız araştırma gruplarının elde ettiği verilere göre NANOTEKNOLOJİ markası dünya genelinde kalitesi, müşteri memnuniyeti, güven ve deneyim gibi niteliklerle tanınan bir marka olmuştur. Misyonumuz ve vizyonumuz ise bundan sonra bu nitelikleri artırarak korumaya devam etmektir. Antimikrobiyal maddelerde sadece üreticiler değil daha başka birçok alanda da yararlanılabilir.

Antimikrobiyal maddeler hakkında sormak istedikleriniz için bize mail atabilir veya telefonla arayabilirsiniz.

TİTANYUM DİBORÜR (TiB2)

TİTANYUM DİBORÜR (TiB2)


Titanyum diborür yüksek sertlik, elektriksel iletkenlik, aşınma direnci ve korozyon dayanımı özelliklerine sahiptir.


ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI
 
TiB2 birçok titanyum bor bileşiklerinin en kararlısıdır. Doğada bulunmaz fakat TiO2 ve B2O3 ün karbbotermal redüksüyonu ile sentezlenebilir.

Diğer güçlü kovalent bağlı malzemelerde olduğu gibi
TiB2
nin sinterlenmesine de engel oluşturur. Ve genellikle sıcak presleme ve sıcak izostatik presleme ile yoğunlaştırılır. Tib2 nin basınçsız sentezlenmesi yüksek yoğunluk kazandırabilir. Fakat sıvı fazda
demir, krom ve karbon la sinterlenmesi gerekir. Önemli özellikleri
Tib2 1000 C ye kadar hava ortamında oksidasyona karşı dirençlidir.
 
HCI ve HF ye karşı da dirençlidir. Fakat H2SO4 ve HNO3 le tepkime verir
 Alkalilerle hemen tepkime verir
TiB2 nin sıcak preslenmesi (ufak metalik yada karbit sinterleme katkıları
yla) 1800-1900 c de
gerçekleştirilir ve teork yoğunluğa yakın yoğunluk kazandırılır
 
Basınçsız sinterlenmesi çok miktarda sinterleme katkısı gerektirir. Ve sinterleme sıcaklığı 2000 c den fazladır.
 UyGULAMA ALANLARI
Yüksek sertliği
 çok yüksek ergime noktas
ı ve kimyasal kararlılığından dolayı birçok uygulama için akla gelen ilk adaydır.
 1-
balistik zırh: Yüksek sertlik ve makul mukavemeti kombinasyonu Tib2 yi balistik zırh için çekici kılmaktadır. Fakat yüksek yoğunluk ve şekil verilme kabiliyetinin zorluğundan dolayı diğer seramiklerin yanında onu daha az çekici kılar.
 2-
alüminyum izabesi: TiB2 nin kimyasal kararlılığı ve iyi elektrik iletkenliği, öncelikli alüminyum izabesi için kullanılan Hall Heralult hücrelerinin elektortlarınında kullanılmasını sağlar.
A
yrıca geleneksel dökümle ergitilen metallerde kroze ve metal buharlaştırma teknesinde kullanılabilir.
 3-
Diğer uygulamalar: yüksek sertliği, makul mukavemeti ve iyi aşınma direnci TiB2’ yi kaynak yerleri, aşınan parçalar, diğer metallerle bileşimi vve kesme takımları için uygulamalardakullanılabilir aday
yapar.
Diğer başlıca oksit seramiklerle kombinasyonlarıyla, TiB2 nin mevcut olan mukavemet ve matrixteki çatlak tokluğu diğer var olan malzemelerle birleştirilerek arttırılabilir

Nanopartikül Dispersiyonu

Nesneler ve mikropartiküller (atom gibi) arasında değişen boyutlara sahip Nanopartikül Dispersiyonu çokça kullanılmaktadır.  Çeşitli işlevlere sahip bu parçacıklar sadece doğa anlayışımızı derinleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yeni ileri teknolojinin geliştirilmesi için temel oluşturmaktadır. Nanopartiküllerin başarılı bir şekilde uygulanması, bu parçacıkların hem sentezine hem de yüzey modifikasyonuna bağlıdır.

Yüzey modifikasyonu, Nanopartikül Dispersiyonunun doğal özelliklerini geliştirebilir ve doğada varolmayan nano kompozitler hazırlamaya hizmet eder.

Nanoparçacık  en az bir boyutlu nano-seviyeli boyutta (1-100 nm) iki veya daha fazla katı fazdan yapılır. Katı faz amorf, yarı kristal, tane veya bir kombinasyon olabilir. Katı faz organik, inorganik veya kombinasyon olabilir. Katı fazın boyutuna göre nanokompozit genellikle aşağıdaki üç türü içerir:

Nanopartikül Dispersiyon ve nanopartikül bileşikleri (0-0 bileşik), Nanopartikül Dispersiyon ve konvansiyonel yığın kompozitleri (0-3 kompozit) ve kompozit nano filmler (0-2 bileşik).

Nano katmanlı yapı malzemesi nano malzemeye atıf yapılır ve farklı malzemelerden oluşan çok tabakalı nanokompozit aynı zamanda nanokompozit olarak da bilinir. Kompozit malzemeler havacılık, savunma, ulaşım, spor ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilen mükemmel performansa sahiptir.

Nanokompozitler kompozit malzemelerin en cazip kısımlarından biridir. Son yıllardaki hızlı gelişme nedeniyle, kompozitler gelişmiş ülkelerce yeni malzemelerin geliştirilmesinde önemli bir yere konmaktadır.

Nanokompozitler üzerine yapılan araştırmalar arasında organik-inorganik kompozitler, nano-polimer matris kompozitleri ve inorganik-inorganik kompozitler bulunmaktadır. Bu bölümde, araştırma tecrübemizle birlikte, esasen okuyuculara nano-polimer matris kompozitleri tanıtıyoruz.

Şirketimiz ve yeteneklerimiz hakkında Nano bileşik ile bilgi almak için www.nanoteknoloji.com

Gümüş Nanopartiküller ve Arıtma

Gümüş Nanopartiküller ve Arıtma

Gümüş Nanopartiküller benzersiz optik, elektriksel ve termal özelliklere sahiptir ve fotovolipiklerden tüp çoraplarına kadar uzanan bütün ürünlere dâhil edilmiştir. Gümüş nanoparçacıklar nelerdir, ne yapar ve gelecekte ne için kullanılabilirler?

Gümüş Nanomalzemeler Nedir? 

Gümüş Nanopartiküller  boyutları 1 nm ile 100 nm arasındaki küçük parçacıklardır.  Bunların çoğu, gümüş oksitten büyük bir yüzdeden oluşmasına rağmen, çoğunlukla gümüş olarak tanımlanırlar, çünkü büyük orandaki yüzey-to-bulk gümüş atomlarıdır.

Gümüş nanoparçacıkların benzersiz özellikleri onları biyomedikal, malzemeler, optik ve antikrobiyal uygulamalar gibi sayısız teknoloji için ideal hale getirir. 

Aşağıda Gümüş Nanomalzemelerin birçok uygulaması bulunmaktadır.

Gümüş Nanopartikül Uygulamaları 

Medikal : Gümüş nanopartiküller kantitatif tespit için biyolojik etiketler olarak kullanılabileceği cerrahi aletler ve biyolojik sensörlerdir. 

Antibakteriyel : Antibakteriyel özelliklerine göre konfeksiyon, ayakkabı, boya, yara örtüsü, alet, kozmetik ve plastikler üzerine kurulmuştur. 

İletken : İletken mürekkeplerde kullanılır ve termal ve elektrik iletkenliğini artırmak için bileşiklere entegre edilmiştir. 

Optik : Metal-enhanced fluorescence (MEF) ve yüzey-enhanced Raman scattering (SERS) de dahil olmak üzere ışığı verimli şekilde hasat etmek ve arttırılmış optik spektroskopiler için kullanılır. 

Kemik Çimentosu : Yapay eklemlerin başarıyla bağlanması için kullanılır. 

Temiz su: Taşınabilir filtre kağıdı, gümüş nanopartiküller ile sarmalandı. Örneğin, kötü içme suyu ile ilişkili olan kolera ve giardiyaz gibi faul sularını filtrelemek için kullanılır.

Su Arıtma: Su bazlı bakterileri öldürmek için gümüş kullanılması yeni bir fikir değildir. İnsanlar yüzlerce yıldır içilebilir suyu korumak için gümüş kullanmışlardır.

Taşınabilir filtrelerdeki gelişmelerin, şu anda temiz suya erişemeyen Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1 milyar kişiye kadar içilebilir su kaynaklarının getirilmesine yardımcı olmanın bir yolu olduğuna inanıyoruz. Dezavantajları ortadan kaldırdıktan sonra, bu tür bir su arıtımı, depremde temel içme sularını yıktığında 2010’da Haiti gibi alanlara yardımcı olabilir. 

Nanopartiküller üç boyutludurlar ve 1 ile 100 nanometre arasında değişen uzunluğa sahiptirler. Gümüş nanopartiküller aracılığı ile tümörlerin tespit edilmesi ve tedavi edilmesi hesaplanıyor. Bu ise dostum uzak bir gelecek değil.  Bahsi geçen bu gümüş nanopartiküller küresel şekillerde meydana gelirken tamamıyla gümüş bileşenlerden oluşmaktadırlar. Daha bitmedi! Nanopartiküller şayet hedefine ulaşamaz ise bedene hiçbir şekilde zarar vermiyorlar ve yıkanma yoluyla kolayca bedenden atılabiliyorlar.

Belirlenmiş uyaranlara cevap vermesi amacıyla sadece nanopartiküllerden istifade etmek ya da bu fikri ortaya atmak modern tıp için oldukça yeni ve çığır açıcı. Bu yeni konsept ile beraber aşırı nanopartiküllerin neden olduğu zehirlenmeler de tarihin derinliklerinde kaybolup gidecek. Zira bedende biriken ve fazlalık oluşturan partiküller böbreklerin yardımı sayesinde bedenden atılmaktadır.  

Bir araştırma sonucu bu konu hakkında aynen şöyle söylüyor: “Bu metodun eşsiz yanı çıkarılan nanopartiküllerin hedef hücrelere geçememesindedir. Aslında hücrelerle uyum sağlayan nanopartiküllere odaklanarak hangi hücrelerin hedeflendiğini anlayabilir ve böylece doku taşıma yollaklarını daha detaylı çalışabiliriz.”

Bu makale sayesine nanopartikül nedir ya da gümüş nanopartikül nedir gibi aklınızda oluşan sorulara cevap verebildiğimizi sanıyorum az da olsa. Bu ve benzeri konulardan en birincil ağızdan ve en güvenilir kaynaktan bilgi alabilmek için www.nanoteknoloji.com web adresimize bekliyoruz. Aklınıza takılan bütün sorulara cevap bulabilir ve oluşan merakınızı giderebilirsiniz.

NANO GÜNEŞ PANELLERİ

NANO GÜNEŞ PANELLERİ

Güneş panellerinde kullanılan polisilikonlar artık güneş panelleri için büyük bir maliyet yükü olmaktan çıktı. Aslında güneş panellerinin fiyatını bu denli artıran şey kablolama ve kurulum işlemleri ve arazi temini ve bun bağlı sistemlerdir. Düşük polisilikon fiyatları güneş panelleri için güzel bir haber olsa da asıl güzel olan şey verimlilik konusunda kat edilen mesafedir.

MIT’de çalışan bilim adamları ve uzmanlar yaptıkları yeni araştırma ile polisilikonların daha verimli hale geldiklerini ve eskiye nazaran daha dayanıklı olduklarını doğrular nitelikte araştırma bulgularına ulaştılar. Hatta hiç zaman kaybetmeden bu heyecan verici bilgileri bilim dünyası ile paylaştılar. Nanoteknoloji aracılığı ile siz de polisilikon piyasasını yakından takip edebilir ve ucuza güneş panalleri sahibi olabilirsiniz.

Güneş Panelleri ve Yeni Modellemeler
Geçmiş zamanlarda güneş panelleri için kullanılan geniş alanlar artık daha yüksek verim için çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Güzel haber ise şu bu araştırma sonuçları hacim kazandıktan sonra seri üretim denilen aşamaya geçilecek. Bu sayede artık güneş panelleri insanların ulaşılması olmaktan çıkacak. Daha fazla bilgi almak için makalenin devamını okuyabilirsiniz.

Biz de bu heyecan verici gelişmeleri kutlamak ve piyasaya can katmak için güneş panelleri için mükemmel kampanyalar başlattık. www.nanoteknoloji.com adresinden bütün kampanyaları takip edebilir ve detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.