Günlük arşiv 23 Ocak 2023

Antibakteriyel tekstil ürünleri ve analizleri

Antibakteriyel tekstil ürünleri kumaşlarda oluşabilecek zararlı bakterilerin üremesini engellemek ve hatta bulunan bakterileri de öldürme özelliğine sahip ürünlerdir.

Özellikle medikal alanda kullanılan bu tip tekstil ürünlerinin antibakteriyel tekstil ürünlerinin bu özelliğini ispatlamak için belli bakteriler ile gerçekleştirilen testleri geçmeleri gerekmektedir.

Bu tip antibakteriyel tekstil ürünleri bakteriyostatik veya bakteriyosidal etkilidir.


Bu tekstiller, hastanelerde infeksiyonların yayılmasını engellemek veya azaltmak için kullanılmaktadır.

Medikal ünitelerde hastane yatakları,yorgan ve yastıkları ,karantina perdeleri ve operasyon odasındaki gazlı bez, bandajlar, maskeler ve örtüler vb. bu özellikte olmalıdır.

Bu analiz için özellikle AATCC-100 metodu kullanılmaktadır.

Bu analiz isteyen müşterilerimiz için tarafımızca gerçekleştirilebilmektedir.

Antibakteriyel Kaplama

Salmonella, MRSA, E. Coli, Campylobacter ve Listeria dahil olmak üzere çok geniş yelpazede etki göstermektedir Nanoteknoloji Üretim sürecinde yüzeye uygulanan antibakteriyellerimiz ile spesifik aktifi çevreler. Nanoteknoloji antibakteriyeller ürünleri ile şunları kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

1) Bakterilerin %99.98’ini sonsuza dek yok eder. Bu sayede bir üründeki bakteri miktarını sürekli olarak azaltmayı hedefler.

2) Daha hijyenik yüzeyler. Bu sayede ürünün kullanımı daha temiz olur.

3) Çapraz bulaşmalara son! Artık antibakteriyeller sayesinde çapraz bulaşma derdi yaşamayacaksınız.

4) Nanoteknoloji antibakteriyel maddeleri sayesinde kötü kokuların mide bulandırıcı etkisinden kurtulabilirsiniz.

5) Nanoteknoloji antibakteriyel maddeleri ile ürünün ömrü daha uzun olur.

Altın Nanopartiküller

Mevcut en eski ve en popüler nanoparçacılardan biri olan altın nanopartiküller estetik değerleri yüzyıllar boyunca kullanılmıştır ve son zamanlarda optik-elektronik özelliklerine yönelik çok çeşitli yüksek teknoloji alanları mevcuttur.

Altın nanoparcacığının çok yönlülüğü ve potansiyeli vardır ve her geçen yıl araştırılmış ve daha fazla kullanım alanı gösterilmiştir.

NANOTEKNOLOJİ, herhangi bir imalat ihtiyacını, araştırma projesini veya başka bir uygulamayı karşılamak için bir dizi altın nanoparçağı satmaktadır. Altın tozu olarak görünen, 50 ila 100 nanometre arasında değişen altın nanoparcacığını sunuyoruz.

Altın (Au) Nanoparçacık Uygulamaları

Estetik uygulamalar: Altın, altın tozlarının klasik kullanımı olan altın, sadece beklenen ‘altın’ üretirken çeşitli canlı renkler üretmek için çeşitli katkı ve uygulamalarla manipüle edilebilir.

Optik: Altın nanoparçacıkların optik özellikleri, medikal görüntüleme, fotoğrafçılık ve diğer optik / görüntüleme uygulamalarında fayda sağlamaktadır. Kanser teşhisi ve fototerapi tedavisinde altın tozu potansiyelinin araştırılması özellikle ilgi çekici.

Elektronik: Altın tozu iletken bileşikler, süspansiyonlar, kaplamalar vb. Üretmek için basit ve etkili bir yöntem sunan sayısız elektronik imalat proseslerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Altın nanoparçacıkları oldukça hassas üretim proseslerinde özellikle kullanılmaktadır.   

ANTİMİKROBİYAL

Antimikrobiyal Teknoloji, mikroplara karşı sürekli korunan ürünler yaratmak amacıyla, katkı maddelerinin kullanılmasındaki kolektif bilgi, uzmanlık ve yöntemleri tanımlar.

Antimikrobiyal ne anlama gelmektedir?

Antimikrobiyal terimi, bakteriler ve küfler gibi mikropların varlığını azaltma gücüne sahip maddeleri tanımlamak için kullanılır.

Hangi tür antimikrobiyal maddeler mevcuttur?

Dezenfektanlar, antibiyotikler ve tabii antimikrobiyal katkılar gibi birçok madde antimikrobiyal olarak tanımlanır.

Hangi tür antimikrobiyal katkılar mevcuttur?

Gümüş İyon, Bakır, Çinko ve Organik teknolojilere dayanan başlıca dört ana tür antimikrobiyal katkı vardır:

Gümüş İyon Antimikrobiyal Katkılar: boyalar, kaplamalar, tekstiller, polimerler ve diğer malzeme türleri dahil olmak üzere çok geniş yelpazedeki malzeme ve uygulamalarda kullanmak için uygundur.

Çinko Antimikrobiyal Katkılar: İyi bilinen antibakteriyel ve antifungal bir bileşimdir.

Bakır Antimikrobiyal Katkılar: koruyucu ve hijyenik uygulamalarda antimikrobiyal koruma amacıyla, boyalar, kaplamalar ve polimerler gibi substratlarda kullanmaya çok elverişlidir.

Organik Antimikrobiyal Katkılar: fenolik biyositler, dörtlü amonyum bileşkeleri (QAC veya QUAT) ve fungusitler (Tiabendazol) bu gruba dahildir.

Antimikrobiyalların hepsi aynı mıdır?

Birçok madde antimikrobiyaldır ancak işleyiş, uygulama ve dayanma durumları evrensel değildir. ‘Antimikrobiyal’ olan her şeyin mikroplar üzerinde bir etkisi vardır ancak antimikrobiyal terimi performans için bir ölçüt değildir.

Antimikrobiyal ve antibakteriyel arasında ne fark vardır?

Bir antimikrobiyal çok geniş yelpazedeki mikroplara karşı etkilidir: buna bakteri, küf, mantar ve virüsler dahildir. Buna karşın, antibakteriyel madde ise sadece bakterilere karşı etkilidir.

ANTİBAKTERİYEL

Son yıllarda, su kaynaklarının kirlenmesi, enfeksiyon kaynaklarının artması, mikroorganizmaların antibiyotik direnci oluşturması gibi unsurlar antibakteriyel-antimikrobiyal teknolojilerin gelişmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Özellikle 2000’li yıllara gelindikten sonra “pandemizm” kavramının giderek daha çok karşımıza çıkması mikrobiyolojik güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorunlu kılmıştır.

İnsan sağlığı ve ekonomik kayıplar yönünden değerlendirildiğinde; kalıcı ve geçici sağlık sorunları, ilaç, dezenfeksiyon süreçleri, aşılar, gıda bozunmaları gibi mikrobiyolojik unsurların neden olduğu olumsuz durumlar her yıl milyarlarca dolara ve çok sayıda can kaybına neden olmaktadır.

Bu değerlendirmeler ile “kaynağında giderim” şüphesiz en başarılı ve en ekonomik sonuçların alınmasını sağlayacaktır. Kaynağında giderim mikroorganizmaların henüz enfeksiyona sebep olmadan inaktive edilmesi anlamına gelmektedir. Bu amaçla son 20 yılda Dünya’da en hızlı büyüyen pazarlardan biri antimikrobiyal ürünler ve bununla ilişkili pazarlarıdır.

Antimikrobiyal teknolojiler içinde en etkili yöntemlerden biri nano malzemeler ile mikroorganizmaların etkili biçimde giderimi ve uzun sürekli etki sağlayan sistemlerdir. Bu konuda NANOTEKNOLOJİ firması Türkiye’de konuyla ilgili çalışmalar yapan ilk firmalardan olma özelliğindedir. Bunun yanında geliştirilen patentli ürünler ile Dünya çapında yeniliklere imza atılmış geniş ölçekli sanayi üretimleri gerçekleştirilmiştir. 

Çeşitli ürünlere antibakteriyel özellik kazandırılması ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Buna göre katkılandırma, kaplama, aktif veya pasif sistemlerden en uygun ve en ekonomik olan yöntem seçilip ürüne uygulanmaktadır. Bu aşamadan sonra ilk olarak karakterizasyon testleri gerçekleştirilip ürün malzeme uyumluğu incelenir, sonraki basamakta ise mikrobiyolojik etkinlik testleri yapılarak değerlendirmeler sonunda nihai ürüne ulaşılmaktadır.

Mikrobiyolojik tehditlere karşı geliştirilen malzemelerin etkinliği Ulusal ve Uluslararası geçerliliği bulunan birçok standart metod ile firmamız tarafından donanımlı personel ve laboratuvar olanakları ile gerçekleştirilmektedir. Ürün çeşitliliğinin ve uygulama alanlarının her geçen gün artması sonucu standart metodların yetersiz kaldığı durumlarda ise ürünün/sürecin etkinliğini en doğru ölçecek yöntem oluşturulup buna göre laboratuvar analizleri gerçekleştirilmektedir.

Antibakteriyel özellik kazandırılan ürün grupları

 • Seramik ürünleri
 • Vitrifiyeler
 • Metal yüzeyler
 • Plastik malzemeler
 • Çeşitli filtreler (hava, su, hepa filtre vb.)
 • Tekstil ürünleri
 • Peçete, kâğıt ürünleri
 • Boya ürünleri
 • Tıbbi sağlık ürünleri
 • Polimerler

Selenyum Dioksit Nedir? Kullanım Alanları

Selenyum dioksit, selenonil için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. elenyum bioksit, selenonil çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur. Selenyum dioksit, selenyumun oksidasyonuyla havada yakılarak, nitrik asit veya hidrojen peroksit ile reaksiyona girerek hazırlanır, ancak belki de en elverişli hazırlığı selenyumlu asitin dehidrasyonudur. Aynı zamanda, selenyumun en yaygın bulunan bileşimidir. Görünüm Selenyum dioksit beyaz kristal bir katı madde olarak görülür. Çözünürlük Selenyum dioksit su içinde çok çözünürdür. Kullanımları Selenyum dioksit, katalizör olarak ve elektrokaplama endüstrisinde hammadde olarak kullanılır.

Tungsten Nedir? Kullanım Alanları

Tungsten’in ilk önemli kullanımı tungsten-mangan çeliğinin yapımı ile ortaya çıkmıştır. Tungsten maddeleri kullanımlarına göre 4  ana grupta toplanabilir:

 • Kesici ve kaplamaya dayanıklı maddeler,
 • Öğütme ürünleri,
 • Aletler, die çelikleri, süper alaşımlar, demirsiz alaşımlar içindeki alaşım bileşeni,
 • Çeşitli kimyevi maddeler ve metalürjik olmayan uygulamalar.

Tungsten ürünlerinin kullanım alanları ise; Tungsten karpit; madencilik ve petrol sanayilerinde, matkaplarda, delici ekipmanların kesici kısımlarında ve kırıcı makinelerde, taşımacılık ve elektrik malzemeleri kaplamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Saf tungsten  metal tozundan yapılan öğütme ürünleri elektrik ve elektronik sanayinde kullanılmaktadır. Tungsten teli, elektrik lambalarında ve elektronik tüplerde katot olarak kullanılır. Tungsten diskler otomotiv distrübütör noktalarında ve pek çok üründe bağlantı noktası olarak kullanılır.

Tungsten metali sıcak ve radyasyon kalkanı olarak, x-ışını bileşenleri ve katot ışın tüpleri ve yüksek ısılı fırınlarda ısıtıcı madde olarak da kullanılmaktadır. Tungsten özellikle uçak sanayinde ağır metal olarak  kullanılmaktadır. Tungsten’in metalürjik olmayan uygulamaları ise; Tekstil sanayinde kullanılan kimyevi maddeler, boyalar, matlaşmayan boyalar ve renkli gazlardır. Bazı tungsten bileşikleri ışık yayarlar ve renk maddelerinde, x-ışınlı ekranlarda, televizyon tiplerinde ve florasans ışıklandırılmasında kullanılır. Sodyum tungstat da paslanmayı engelleyici olarak ve tekstil sanayinde yanmaz madde olarak kullanılır.

Lityum Oksit Nedir? Kullanım Alanları

Lityum Yumuşak ve gümüşümsü beyaz metaldir. Havada bulunan oksijenle reaksiyona giren lityum, lityum oksit (Li2O) oluşturur. Bu oksitlenme reaksiyonunu engellemek için yağ içinde saklanır.

Lityum Oksit : 99% Toz

Saflık             : 99% Min.

CAS No         : 12057-24-8

Lityum Nedir ?

Yumuşak ve gümüşümsü beyaz metaldir. Havada bulunan oksijenle reaksiyona giren lityum, lityum oksit (Li2O) oluşturur. Bu oksitlenme reaksiyonunu engellemek için yağ içinde saklanır. Hava ve su tarafından hızlı bir şekilde oksitlenip kararır ve lekelenir. Lityum metali doldurulabilir pillerde (örnek olarak cep telefonu ve kamera pili) ve ağırla yüksek direniş göstermesi sebebiyle alaşım olarak hava taşıtlarında kullanılır. Li+ iyonunun nörolojik etkilerinden dolayı, lityumlu bileşikler farmakolojik olarak sakinleştiricilerde kullanılır.

Lityum bıçakla kesilebilir, sodyumdan biraz daha sert olduğu için, onu kesmek veya bölmek çok daha zordur. Reaksiyona girmemiş Lityum gümüşi bir renge sahiptir, ancak kısa sürede rengi kararır. Düşük yoğunluğu sayesinde hidrokarbonlar üzerinde batmadan durabilir. Lityum, ten ile temasını engellemek için özel koruma gerektirir. Lityumu toz olarak ya da alkalinli bileşimlerinin solunması, burun yollarında ve boğaz da tahriş ve zarara neden olur.

Lityum Nerelerde Kullanılır?

Lityum cevheri ve konsantresi, en çok; cam, seramik ve porselen emayesi alanında kullanılır. Petalit, lepidolit ve ambilojenitin kullanılabilmesi için herhangi bir ön zenginleştirme gerekmez. Spodumen ise, içindeki demir nedeniyle, bir ön zengileştirmeden geçmek zorundadır.

Lityum, cam üretiminin ana bileşenlerinden değildir. Yine de ikame edildiği malzemelere göre daha fazla akışkanlık vericidir. Üretilen camın kalitesine göre değişik nitelikte spodumenler bu işte kullanılır. Seramik üretiminde ise; eşdeğer maddeler içerisinde, daha az demir içerenler tercih edilir. Bu açıdan bakıldığında yüksek lityumlu, düşük demirli spodumen konsantresi aranan malzemedir. Uygun vizkozite ve erime ısısının düşmesi seramik üretiminde sağlanan faydalarıdır.

Fiber üretiminde lityum kullanıldığı zaman florun çevreye verdiği zarar azalmaktadır. Ayrıca vizkozite ve ısının düşmesi sebebiyle üretimde kullanılan platin eleklerin kullanım verimliliğini arttırmaktadır. Spodumen konsantresi ve petalit tekrenkli televizyon tüplerinin ana bileşenlerindendir. Bunların baryumla karışımı;  radyasyon yayılımını azaltır,görüntüyü düzeltir ve cam yüzünü parlatır.

Nano Alumina Nedir? Kullanım Alanları

Nano Aluminyum Oksit, beş ortalama partikül boyutunda üretilen% 100 kristalimsi, gözeneksiz, aglomera olmayan tozdur.

Nano Alümina küçük partikül büyüklüğü, mükemmel dağılabilirlik ve peptize edici özelliklere sahip yüksek saflıkta bir üründür. Müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre farklı kaliteler sağlanabilir. Otomotiv egzoz arıtma, endüstriyel emisyon işleme ve rafineri endüstrisinde katalizör desteği veya bağlayıcı olarak kullanılabilir. Seramik dolgu maddesi olarak da kullanılabilir. Malzemelerin ısıl kararlılığını ve mekanik mukavemetini arttırmak için pratik ve etkili bir üründür.

Yüksek saflıktaki nano alümina

Medikal, zırh uygulamaları

Şşeffaf camlar (sodyum buhar camları) vb. alanlarda kullanılan tek kristal ve seramikler üretilebilmektedir.

Nano Alümina Sulu Dispersiyonları

Nano Aluminyum Oksit nanopartikülleri, su içerisinde konsantre (ağırlıkça% 50’ye kadar) dispersiyonlar halinde mevcuttur. Sulu Nano Alüminyum Oksit dispersiyonlar, nanopartiküllerin pH 4 ila 10 arasında değişen sistemlere formülasyonunu mümkün kılan özel yüzey işleme teknolojisine sahiptir.

Nano  Alüminyum Oksit emülsiyon reçineleri içeren sulu formülasyonlarla uyumluluğu vardır.

Ek olarak, işlem görmemiş Nano Aluminyum Oksit, uygun yüzey işleme gerektirmeyen uygulamalar için düşük bir pH (<5) sulu dispersiyonu olarak mevcuttur.

Nano Alümina Çözücüleri

Nano Alüminyum Oksit nanopartiküllerinin dispersiyonları, PMA (propilen glikol metil eter asetat) gibi polar hidrokarbon çözücüler, mineral ruhlar gibi polar olmayan çözücüler ve alkoksieterler gibi protik çözücüler içinde konsantre halinde (ağırlıkça% 50’ye kadar) mevcuttur.

Nano Aluminyum Oksit dispersiyonları, solvent sınıfı için özel olarak tasarlanmış ve bu sınıflarda solvent kullanan çok çeşitli uygulama formülasyonları ile uyumlu olacak şekilde uyarlanmış yüzey işleme teknolojilerine sahiptir.

Not:

Nano metal oksit nanopartikülleri, her biri birincil partiküllere tam dispersiyon sağlamak ve uygulama sistemlerine dahil edilmeleri üzerine herhangi bir topaklanmayı önlemek için özel yüzey işleme teknolojisine sahip çeşitli konsantre dispersiyon formları bulunur.

İlmenit Tozu ve İlmenit Kumu Nedir ? Kullanım Alanları

İlmenit, yüksek kalitede beyaz bir pigment olan titanyum dioksit oluşturmak için kullanılan hammaddedir. İlmenit ekonomik olarak önemli ve ilginç bir mineraldir.

İlmenit, kimyasal bileşimi FeTiO³ olan ilmenit minerali trigonal sistemde kristalleşir. Mağmanın ilk kristalleşme evresinde oluşmakta ancak olivinle birlikte bulunmaktan ziyade piroksenitlerin içinde maden yatağı oluştururlar.

Kimyasal formülFeTiO 3
bileştirme, kompozisyonGenellikle magnezyum ve manganez içeren demir titanyum oksit
 
Değişken Formül(Fe, Mg , Mn ) TiO 3
RenkSiyah, koyu grimsi siyah, kahverengimsi siyah, koyu kırmızımsı kahverengi, kahverengimsi gri
MeçKoyu grimsi siyah – koyu kırmızımsı kahverengi
Sertlik5 – 6
Kristal Sistemaltıgen şeklinde

Kimyasal Hammadde ihtiyaçlarınız

Kimyasallar günümüzün değişmez mamülleridir. Kullandığımız her alan veya eşyanın kimyası bulunmaktadır. Aşağıda çokça kullanılan kimyasallar ve hammaddeleri bulabilir, ihtiyaç anında tedarik için iletişime geçebilirsiniz. 

ALKALİLER» Ağır Soda» Boncuk Kostik» Hafif Soda» Hidrojen Peroksit» Likit Kostik» Payet Kostik» Potasyum Hidroksit (KOH)» Sodyum Bi Karbonat» Sodyum Bi Sülfat» Sodyum Karbonat» Sodyum Hidro Sülfit AMİNLER» Di Etanol Amin (DEA)» Di Etilen Tri Amin(DETA)» Mono Etanol Amin (MEA)» Tri Etanol Amin (TEA) GLİKOLLER & GLİKOL ETERLER» Butil Glikol» Butil Glikol Asetat» Butil Di Glikol» Butil Di Glikol Asetat» Di Etilen Glikol» Di Propilen Glikol» Mono Etilen Glikol» Mono Propilen Glikol» Propilen Glikol Metil Eter (PM)» Propilen Glikol Metil Eter Asetat (PMA)» Polietilen Glikol 300» Polietilen Glikol 400» Polietilen Glikol 600 PİGMENTLER» Titan Dioksit Anatas» Titan Dioksit Rutil TUZLAR» Kalsiyum Klorür» Sodyum Asetat» Sodyum Glukonat» Sodyum Tripoli Fosfat» Üre TİNERLER» Toluene / Endüstriyel Tiner» Xylene / Fırın Tiner» White Spirit / Sentetik Tiner» Hexane / Fren Balata Solüsyonu» Solvent Naphtha / Fırın Tiner SN» Solvesso 100 / Fırın Tiner S 100» Solvesso 150 / Fırın Tiner S 150» lsoparH» Kokusuz Tiner D-30» Kokusuz Tiner D-40» Kokusuz Tiner D-60» KokusuzTiner D-80» Selülozik Tiner PLASTİFİYANLAR» DOP Yağı» D.O.T.P.» D.I.N.P. YAĞLAR» D-Limonene» Gliserin» Hint Yağı» Katı Parafin» Likit Parafin» Soya Yağı  ALKOLLER» Metanol» Etil Alkol %96 Denature» Etil Alkol %99 Sentetik» 2 Etil Hegzanol» İzopropil Alkol» İzobutanol» N Butanol» N Propanol» Benzil Alkol   ASİTLER» Adipik Asit» Akrilik Asit» Asetik Asit» Askorbik Asit» Benzoik Asit» Formik Asit» Fosforik Asit» Hidroflorik Asit (HFZ)» Hidroklorik Asit(HCL)» Kromik Asit» Maleik Asit Anhidrit» Nitrik Asit» Sitrik Asit Anhidrat» Sitrik Asit Monohidrat» Stearik Asit» Sülfürik Asit» Oleik Asit KETONLAR» Aseton» Metil Etil Keton (MEK)» Metil İzo Butil Keton (MIBK)» Siglo HegzanonKLORLU SOLVENTLER» Metilen Klorid» Perkloretilen» TrikloretilenMONOMERLER» Sitren Monomer» Vinil Asetat Monomer (VAM) ESTERLER» Etil Asetat» İzo Butil Asetat» İzopropil Asetat» Butil Asetat» Metil Asetat YÜZEY AKTİFLER» Betain» Labsa» Nonylphenol 10EO» Nonylphenol 8EO» Nonylphenol 6EO» Sles N 70 DİGER KİMYASALLAR» Amonyak» ATMP» Ftalik Anhidrit» HEDP» Hidrojen Peroksit %50» Klor Parafin 52%» Naftalen Sülfonat (Powercon 100)» Polivinil Alkol – 17/88» Polivinil Alkol – 05/88» Sorbitol N 70» Tri Metil Propan (TMP)

Alüminyum Trihidroksit Nedir ? Kullanım Alanları

Alüminyum trihidroksit geleneksel toz üretim tekniklerine benzer tekniklerle geliştirilen Al(OH)3 tozları günümüzde alev geciktirici uygulamalarında katkı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca alümina elde etmek amacı ile genellikle Al(OH)3 tozu tercih edilmektedir.

Tanım: Kokusuz beyaz toz.
CAS No21645-51-2
EINECS No244-492-7
Kimyasal adıHidratealumina; Aluminyumtrihidrat.
Mol ağırlığı: 78 g/mol
Suda çözünürlük: çözünmez. 

Polyester reçineler ve jelkotlar için alev geciktirici ve kendi kendine sönme özelliği sağlayan beyaz renkli dolgu malzemesidir. Alev yayılmasını ve duman oluşumunu azaltmak için, yüksek ısılarda bünyesindeki su moleküllerini ortaya çıkarmaktadır. ATH, CTP boru uygulamalarında, akrilik uygulamalarda ve diğer bir çok kompozit uygulmalarında kullanılmaktadır.

Aşındırıcı güce sahip değildir. Aluminyumtrihidrat, dünyada en büyük hacimli alev yavaşlatıcısıdır. 200 oC’ye ısıtmayla Al(OH)3, % 66 Alumina ve % 34 suya bozunur. Bu geri dönüşümlü proses ATH’yi bir yangın geciktirici, yavaşlatıcı yapar.

Talk Pudrası Nedir? Kullanım Alanları

Talk pudrası aslen beyaz olmakla birlikte ileride bahsedilecek olan içerdiği diğer maddelere göre yeşilimsi, mavimsi, gri renkte olabilir. Oluşumu açısından ise bir başkalaşım -metamorfik- mineraldir .

Talk pudrası 2 çeşit talk vardır.

– Normal Talk Pudrası (Kirli Beyaz)

– Ekstra Beyaz Talk (1.Kalite)

Talk elle dokunulduğunda kayganlık hissi verir. Asitlerden etkilenmez. Çok parlak, kimyasal açıdan inert, yüksek erime derecesine sahip, düşük ısı ve elektrik iletimi, yüksek absorbsiyon gücü olan bir mineraldir. Mineral beyaz, gri, donuk yeşil, gümüş beyazı ve yarı şeffaf olabilir.

Kullanım Alanları

Talk; seramikte, boya yapımında, çatı kaplamasında, haşarat ilacı üretiminde, kauçuk ve kağıt sanayinde, kozmetik ve farmakolojide, asfalt dolgu maddesi yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılır. Kullanım amacına göre, yumuşaklığı, yağ absorbsiyonu, nem oranı, erime noktası, özgül ağırlığı, ısı ve elektrik iletkenliği ve kimyasal analiz önemlidir.

Seramik Sanayiinde: Talkın ısı ile genleşme özelliğinin çok az olması nedeniyle banyo ve mutfak seramiklerinde ve elektrik sobalarının plakalarında kullanılmasını sağlamıştır. Seramik sanayiinde kullanılacak talkta fiziksel ve kimyasal yapı bakımından homojenlik istenir. Ayrıca, tane iriliği ve dağılımı ile pişirme rengi de önemlidir. Bileşiminde manganez ve demir istenmeyen impuritelerdir. Elektroseramik ve sırlamada kullanılan talk saf magnezyum silikattır. Ayrıca kloritsiz kompakt talk (steatit) kullanılabilir.

Çatı Kaplamasında: Bu iş için genellikle kalitesiz talklar kullanılır. Bu yüzden hammaddede beyazlık ve saflık aranmamaktadır. Aranan özellikler tane boyu ve dağılımı ile yağ emme özelliğidir.

Boya Sanayiinde: Lif ve yaprak özelliğine sahip talklar, yağ absorblama özelliğinden dolayı boya ve benzeri yağ yapımında kullanılmaktadır. Boya sanayiinde kullanılan talk öğütüldüğünde son derece beyaz ve tenoru yüksek olmalı.Talk lifi boya tabakacıklarının birbirine ve yüzeye kenetlenmesini sağlar. Ağır boya materyallerinin çökmesini önleyip, boyanın daha homojen olmasını sağlar.

Haşerelere Karşı: Talk haşere öldürücü ilaç yapımında da kullanılmaktadır. İlaca toksit etki, istenen yoğunluk ve az aşındırıcılık özelliklerini kazandırır.

Kauçuk Sanayiinde: Talk, bir çok sentetik lastik, plastik ve kauçuk üretiminde doldurucu olarak kullanılır. Maddeye siki bir doku kazandırır.

Kağıt Sanayiinde: Talk, yumuşaklığı, tane boyu, mürekkep emme özelliği ve suda erime özelliği nedeni ile kağıt sanayiinde rahatça kullanılabilmektedir.

Kozmetik ve Farmakolojide: Talkın istenilen tane boyutunun elde edilmesi mümkün olduğundan kimyasal saflığı ve kayganlığından dolayı kozmetik ürünleri ve ilaç üretiminde kullanılmaktadır. Bu sanayiide kullanılan talkta aranan özellikler, içerdiği lifsi ve sert minerallerin azlığı, arsenik ve demir miktarlarının düşük olmasıdır

Vanadyum Penta Oksit Nedir? Kullanım Alanı

Vanadyum pentoksit, sülfürik asit üretiminde katalizör olarak kullanılan bir inorganik bileşiktir. Sülfür dioksit, vanadyum pentaoksit tarafından sülfür triokside yükseltgenirken kendisi vanadyum tetraoksit formuna indirgenir. SO² + V²O5 → SO³ + V²O4 Sarı 5 köşeli yıldız şeklinde üretilir.

CAS Number: 1314-62-1

Formül: V2O5

Molar kütle: 181,88 g/mol

Yoğunluk: 3,36 g/cm³

Kaynama noktası: 1.750 °C

Nikel Tozu Nedir? Kullanım Alanları

Nikel doğal olarak serbest halde bulunmaz, ancak diğer birçok metalle ilişkilidir; parlak beyaz bir metaldir ve çok yumuşaktır.

Formül

Ni

CAS Registry Number

7440-02-0

Görünüm

Nikel kokusuz gri toz halinde bir katıdır.

Çözünürlük

Nikel tozu, sülfürik asit içerisinde çözülmesi zordur, ancak kolayca nitrik asit içinde erir.

Kullanımları

Çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak, kaynakta, toz metalurjisinde ve mıknatıs üretiminde katalizör olarak kullanılır.

Sınıflandırma

Nikel tozu, bunu kanıtlayacak yeterli kanıt bulunmamasına rağmen kansere neden olabilir; cilt ile temansı hassasiyete neden olabilir.

Emniyet

Request safety data sheet (SDS) and refer to points 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15.

Belirtmeler

Nikel Tozu  çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Nikel tozu

Çinko Oksit Nedir? Kullanım Alanları

Çinko oksit beyaz bir toz görünümüne sahiptir ve kokusuzdur; ısınırsa, sarıya dönüşür ve soğuması üzerine doğal rengine döner. Çinko oksit, su ve etil alkolde çözünmezken, asetik asit ve amonyakta çözünür; Çimento, kauçuk endüstrisinde ve özellikle tıpta merhem, toz ve bant yardımcı maddeleri hazırlamak için antiseptik olarak kullanılır.

Çinko Oksit Genel Özellikler

Ürün Adı: Çinko Oksit (Çinko Beyazı)

Görünüm: Beyaz Pudra

Fransız Proses: 99.7%, 99.5%, 99%

Amerikan Proses: 99.5%, 99%, 98%, 97%, 96%, 95%

Yemlik Proses: 72%, 75%

Gübre Proses: 60% – 75%

Formül

ZnO

CAS Registry Number

1314-222-5

Görünüm

Çinko oksit, sıcaklık ile sarıya dönüşen beyaz bir tozdur.

Çözünürlük

Çinko oksit, amonyak ve asetik asitte çözünür, ancak suda ve etil alkolde çözünmez.

Kullanımları

Çinko oksit, kauçuk endüstrisinde, dişçilikte ve merhem veya tozların hazırlanması için bir anti-septik olarak kullanılır. Çinko oksit, ayrıca seramik pigmentleri üretimi, cam hamuru ve tarım sektörü için de kullanılır.

Sınıflandırma

Çinko oksite uzun süreli maruz kalınması, alerjik dermatit bulguları ile deride tahrişe neden olabilir. Çinko oksit, ters konjonktiva ile uzun süre temas ettiğinde gözlerde orta derecede tahrişe neden olur.

Emniyet

Request safety data sheet (SDS) and refer to points 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15.

Çinko Tozu Nedir? Kullanım Alanları

Çinko beyaz bir metaldir; farklı şekil ve ebatlarda külçeler, somunlar, çubuklar veya granüller şeklinde mevcuttur. Çinko tozu tutya tozu veya kadmiyum olarak da adlandırılır. Koyu gri renktedir, hidrometalurjide ve organik kimyada indirgeyici bir madde olarak, boya maddelerinde pas önleyici olarak kullanılır.

Formül

Zn

CAS Registry Number

7440-66-6

Görünüm

Çinko koyu gri bir tozdur.

Çözünürlük

Bilgi yok

Kullanımları

Çinko, boya endüstrisinde pas önleyici olarak, hidrometalurjide, organik kimyada indirgeyici bir madde olarak kullanılır.

Sınıflandırma

Çinko tozu su ile şiddetli reaksiyona girer.

Emniyet

Request safety data sheet (SDS) and refer to points 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15.

Belirtmeler

Çinko Tozu çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Tutya tozu ya da kadmiyum.

Bap Projeleri ve Malzeme Temini

Bap projeleri, üniversitelerinin bilimsel araştırma projeleri olarak akademik destek projeleridir. BAP projelerinde süreçler öncelikle projenin belirlenmesi ve akabinde üniversitenin BAP birimine başvurusu ile başlamaktadır.

BAP projelerinizde malzeme ve fatura sonrası  ödemelerinden dolayı nanoteknoloji olarak BAP projelerinde esnek davranakarak araştırmacılarımızı destekliyoruz.

Bazı kimyasal malzemelerin gönderimi, kimyasal kullanımı ile ilişkili olan FİRMALARA, KURUMLARA,DEVLETE AİT PROJELERE (TUBİTAK VS.) yapılabilmektedir. Siparişiniz esnasında veya sonrasında FİRMA,KURUM veya PROJENİZ (TÜBİTAK vs) hakkında bilgi verip satış şartlarını uygun hale getirmeniz gerekiyor.

Bireysel olarak verilen kimyasal siparişlerinizde belirtilen koşulların sağlanmaması durumunda SİPARİŞİN İPTALİNİ gerçekleştirebileceğimizi hatırlatmak isteriz

–  Proforma Fatura 

–  Ön Araştırma

–  Ön Ödemesiz Malzeme Temiini

Merkez   Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza No: 289/21 Pendik / İstanbul

Tel          +90 216 526 04 90

Fax         +90 216 212 01 21

Cep        +90 532 134 47 92

Sipariş   sales@nanokar.com

Mikrobiyolojik Analizler

Mikrobiyolojik analizler, günümüzde ki birçok alanda malzemeler ve gıdalar üzerinde ki mikro organizmaların varlığını ölçümlemek ve antibakteriyel etkili ürünlerin etkisinin kalıcılığını test etmek amaçlı yapılmaktadır.

Günümüz dünyasında çevre kirliliği ve gelişen teknolojik süreçler bu analizlerin yapılabilirliğini sıklaştırmıştır.

NANOTEKNOLOJİ olarak, bu analizlerin ciddiye alarak firmaların analiz ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Mikrobiyolojik analizler sektörel ve  ürün çeşitliliğine bağlı olarak uluslar arası olarak sınıflandırılmakta ve firmamız müşterilerine ürün araştırmasını ücretsiz olarak sunmaktadır.

Alüminyum Hidroksit Nedir ?

Aluminyum hidroksitin 120 °C?de bozulmaya başlayan dayanıksız şekli bayerit olarak bilinir. Aluminyumun normal hidroksitinden başka tam olmayan hidroksitleri de bilinmektedir. alfa-AlO(OH) (disapor), yoğunluğu 3,3-3,5 g/mL, 350 °C?ye kadar kararlıdır, 350-420 °C sıcaklık aralığında alfa-Al2O3’e dönüşür, gama-AlO(OH) (bemit), yoğunluğu 3,01 g/mL, 600 °C?den sonra alfa-Al2O3’e dönüşür.

Alüminyum en bol bulunan metal ve en bol bulunan üçüncü element olmasına rağmen, alüminyum içeren maddelerin sadece bir kısmı (örneğin boksit) alüminyum hidroksit üretimi için kullanılmaktadır. Alüminyum hidroksit deyimi Al(OH)3 kimyasal formülüne dayanmasına rağmen, alümina trihidrat (ATH) veya hidratlanmış alümina, (Al2O3? 3H2O), olarak da kullanılmıştır. Bu üç terim de literatürde geçmektedir. Alüminyum, anortit (CaAl2Si2O8). alunit (KAl3(SO4)2(OH)6) gibi kaynaklardan da üretilebilse bile, yapay olarak tüm alüminalar, alümina hidratlı cevher yani boksitten Bayer Prosesi ile üretilir.

Formül: Al(OH)3

Molar kütle: 78 g/mol

IUPAC numarası: Aluminium hydroxide

Erime noktası: 300 °C

Sınıflandırma: Aluminum compounds

İçinde çözündüğü madde: Hidroklorik Asit, Sülfürik asit, Alkali

Özellikleri: 

• Laboratuvar kimyasalıdır.

• Deneylerde kullanılır.

• Kimyasal Formülü: Al(OH)3 . XH2O

• CAS No: 21645-51-2

• Yoğunluk: 2.42

• Saflık: %99.9