Günlük arşiv 30 Ocak 2023

KARBON SİYAHI

Karbon Siyahı veya karbon kurumu, saf karbon içeren ekonomik önemi yüksek bir malzemedir. Karbon Siyahı, spesifik yanma işlemleriyle üretilir ve bu malzemenin üretimi yüz yıldan daha uzun bir süre öncesine kadar izlenebilir. Otomobil lastikleri, yazıcı toneri, deri veya tekstil boyaları ve rimel gibi birçok üründe kullanılır.

Bu materyalle nasıl temasa geçebilirim?

Karbon siyahı birçok üründe kullanıldığından, bir dizi maruz kalma yolu ile vücuda alınması mümkündür. Bunlar, örneğin lazer yazıcı emisyonlarından veya kozmetik ve tekstillerle temas ettiğinde ciltten (dermal alım) nefes almayı (soluma) içerebilir. Karbon siyahının yutulmasının (oral alım) ve bağırsağa alınmasının, karbon siyahı nanopartikülleri için yaygın bir alım yolu olmadığını belirtmekte fayda var. Bu malzemeyle temas etme riski en yüksek olanlar, karbon siyahı nanopartikülleri üreten ortamlarda çalışan personeldir. Bu parçacıklardan yılda birkaç milyon ton üretildiğinden ve havadaki karbon siyahı parçacıklarının konsantrasyonunu ölçmek ve bunların işçiler üzerindeki olası etkilerini araştırmak için birçok çalışma yapıldığından, bu endüstride önemli bir konudur. Karbon siyahının insan sağlığı üzerindeki etkilerine bakıldığında, yanma işlemlerinden veya trafikten kaynaklanan ultra ince toz gibi karbon parçacıklarının çevresel salınımı, kontrollü üretim işlemlerinden salınan üretilmiş karbon siyahı nanopartiküllerinden daha büyük bir sorun gibi görünmektedir.

Bu malzeme insanlar ve çevre için ne kadar tehlikelidir?

Karbon siyahının insanlarda, hayvanlarda veya çevrede etkilerini analiz ederken birkaç noktanın dikkate alınması gerekir. Malzemenin saflık seviyesi bir husustur. Yüksek saflıkta karbon siyahı nanopartikülleri, organizmalarda yalnızca çevresel olarak gerçekçi olmadığı düşünülen çok yüksek konsantrasyonlarda tepkilere neden olur. Bununla birlikte, karbon siyahı, karbon malzemede veya parçacıkların yüzeyinde kirletici maddeler içerebilir. İnce toz parçacıkları (endüstri egzoz gazları, araba egzozları ve sigara içimi gibi kaynaklardan) şunlardan oluşuramorf karbon ve bu parçacıklar diğer kimyasallarla yüklenebilir. Bunlar, canlı organizmalar üzerindeki potansiyel olarak zararlı etkileri artırabilir. Saf karbon siyahı nanopartiküllerinin büyük miktarlarda solunduğunda olumsuz akciğer etkilerine sahip olması asla mümkün değildir.

Sonuç

İnsanlar havadaki karbonlu parçacıklarla sık sık temas edebilir, ancak yanma işlemlerinden ve diğer istenmeyen çevresel olarak ilgili salınım kaynaklarından gelen parçacıklarla karşılaştırıldığında, saf karbon siyahının daha az kritik bir biyolojik etkisi vardır.

 

Bu arada…

 • Dövme boyaları, genellikle siyah pigment olarak kullanıldığı için yüksek konsantrasyonda karbon siyahı içerebilir.

NANOKLAYLAR

Nanoklaylar (kil mineralleri) doğal kaynaklardan elde edilebilir ve daha sonra kullanılabilir. Katmanlı yapı, malzemenin su alma kapasitesine bağlı olarak şişmesini veya büzülmesini sağlar. Ayrıca nanoklaylar yanıcı değildir ve plastik endüstrisi bu özelliği ürünlerinin yangın güvenliğini artırmak için kullanır. Nanoklayların plastiğe entegre edilmesi, yanıcı malzeme miktarını büyük ölçüde azaltır ve plastik malzeme yanıyorsa, yangının yayılmasını önleyen koruyucu bir ıs tabakası oluşur.

Diğer uygulamalar, film boyunca oksijen taşınımını azaltan ve sonuç olarak gıda maddelerinin ömrünü uzatan gıda ile temas eden malzemelerde katkı maddesi olarak nanoklayları içerir.

Bu materyalle nasıl temasa geçebilirim?

Nanoklaylar esas olarak yardımcı maddeler olarak kullanıldığından ve alev geciktiriciler gibi sentetik malzemelere sıkıca gömüldüğünden, nanoklaylarla doğrudan temas etme tehlikesi yoktur.

Bu materyalden insanlar ve çevre için herhangi bir risk var mı?

Nanoklay partiküllerinin solunmasının, akciğer dokusunun sadece minimal ve geçici iltihaplanmasına neden olduğu gösterilmiştir.

Şimdiye kadar, nanoklayların ortamdaki davranışları hakkında hiçbir veri mevcut değildir. Nanoklaylar doğal olarak oluşan kaynaklardan üretildiğinden, bu malzemenin doğal ve sentetik formunu ayırt etmek zordur.

Sonuç

Nanoklayların zararsız olduğu kabul edilir ve esas olarak alev geciktirici ürünlerde kullanılır.

Bu arada….

 • Nanoklaylar, doğal olarak oluşan nanomalzemelere iyi bir örnektir.

SİLİKON DİOKSİT

Silikon dioksit, plaj kumunun ana bileşenidir ve saf kristal formunda yaygın olarak kuvars olarak bilinir. Endüstriyel amaçlar için amorf (kristal olmayan form) silikon dioksit veya silika daha büyük önem taşır. Amorf silika, vernikler, yapıştırıcılar ve boyalar dahil olmak üzere bir dizi üründe bulunabilir. Ayrıca gıdalarda ve eczanelerde ve eczanelerde satılan diyet takviyelerinde de kullanılır.

Fotolia.com Bu materyalle nasıl iletişime geçebilirim?

Silikon ultra eser elementlerden biri olduğu için az miktarda silikonun diyetle alınması insan vücudu için önemlidir. Amorf silikon dioksit ayrıca bir gıda katkı maddesi (E551 olarak etiketlenmiştir) veya tıbbi kilde mide-bağırsak yolu yoluyla insan vücuduna girebileceği bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Boyalar, mürekkepler veya yapıştırıcılarla temastan elde edilen silikon dioksit parçacıklarının dermal olarak alınması pek olası değildir. Silikon dioksitin kristal formu olan kuvars, cevher, kömür ve diğer mineralleri kazarken yeraltı madenciliği faaliyetlerinden salınan ince toz olarak solunabilir. Ortamdaki toplam silika miktarı çok yüksek olduğundan, doğal olarak oluşan silika ile endüstriyel olarak üretilen silikon dioksit arasında ayrım yapmak zordur.

Bu materyalden insanlar ve çevre için herhangi bir risk var mı?

Nano ölçekli silikon dioksit, neredeyse yalnızca hayvandan çevre çalışmalarına kadar yapılan tüm deneylerde şimdiye kadar herhangi bir olumsuz özellik göstermeyen yapılandırılmamış amorf formunda meydana gelir. Silikon, insan vücudu için gerekli bir ultra eser elementtir ve amorf formundaki silikon dioksitin tehlikeli olmadığı kabul edilir. Öte yandan, silikon dioksitin kristalin versiyonunun insanlara zararlı olduğu bilinmektedir: örneğin toprak altındaki iş yerlerinde kalıcı olarak kuvars tozuna maruz kalanlar, kronik akciğer hastalıkları için yüksek risk taşırlar (ör.silikoz) ve akciğerdeki diğer patolojik değişiklikler.

Sonuç

İnsanlar günlük olarak silikon dioksit parçacıklarıyla temas eder: plajda, boyalar, yapıştırıcılar ve daha fazlası gibi gıda ürünlerinde ve buna silikon dioksit nanopartikülleri de dahildir. Amorf silikon dioksit formunun tehlikeli olmadığı kabul edilirken, kristal formun hem hayvanlarda hem de insanlarda ciddi akciğer toksisitesine neden olduğu gösterilmiştir.

Bu arada…

 • Silikon dioksit, birçok gıda takviyesinin bir bileşenidir.
 • Bazı bitki ve hayvanlar, kendilerini zorlaştırmak için silikayı dahili olarak depolar.
 • Silikon olmadan çatıda bilgisayar çipi veya güneş paneli olmazdı.

STRONSİYUM KARBONAT

Stronsiyum karbonat (SrCO 3) daha önce CRT TV’lerin (CRT = katot ışın tüpleri) üretiminde büyük miktarlarda kullanılıyordu, çünkü stronsiyum karbonat diğer bileşiklerle birlikte televizyon tüplerinden üretilen X ışınlarını önemli ölçüde (neredeyse sıfıra) emer ve azaltır. Günümüzde, modern düz panel cihazlar bu tüplerin neredeyse tamamen yerini almıştır. Şu anda, stronsiyum karbonatlar piroteknikte renk üreten bileşenler olarak kullanılmaktadır-stronsiyum koyu kırmızı bir alev üretir. Latince terim” Stronsiyum carbonicum”, osteoartrit ve serebral sklerozu tedavi etmek için kullanılan bu malzemenin homeopatik uygulamasını ifade eder.

Bu materyalle nasıl temasa geçebilirim?

havai fişeklerde ateşlemeden sonra kıpkırmızı kırmızı alevler üretmek için havai fişeklerde Stronsiyum tuzları kullanılır ve yanma işlemi sırasında havadaki stronsiyum karbonat nanopartikülleriyle doğrudan temas etmesi mümkün değildir. Homeopatik uygulanan stronsiyum karbonat, tıbbi amaçlar için hedefe yönelik bir yaklaşım olarak düşünülebilir, ancak tıbbi ürünlerin mikro veya nano ölçekli stronsiyum karbonat veya hatta her ikisinin bir karışımını içerip içermediği açık değildir.

Bu materyalden insanlar ve çevre için herhangi bir risk var mı?

Stronsiyum karbonat nanopartiküllerinin insanlar veya çevre üzerindeki etkileri hakkında çok az bilgi mevcuttur. Bu, bu malzeme için nispeten az sayıda uygulamadan kaynaklanıyor olabilir. Laboratuvar çalışmaları, farklı hücre tiplerinin stronsiyum karbonat nanopartiküllerini alabileceğini ve yüksek dozların hücre ölümüne yol açabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, tüm hayvan çalışmalarında stronsiyum karbonat nanopartiküllerinin zararlı etkileri bulunamamıştır.

Stronsiyum karbonat nanopartiküllerinin çevresel davranışları ile ilgili olarak, şu anda mevcut veri bulunmamaktadır.

Sonuç

Son yıllarda, düz panel televizyonlar TV pazarını ele geçirdikçe stronsiyum karbonat kullanımı büyük ölçüde azaldı. Stronsiyum karbonat nanopartikülleri ile temas, havai fişeklerin yakılması veya homeopatik ilaçların alınması yoluyla gerçekleşebilir. Şimdiye kadar insan vücudu için stronsiyum karbonatın zararlı etkileri bulunamamıştır.

Bu arada…

 • Hem stronsiyum karbonat hem de stronsiyumun kendisi toksik değildir. Çernobil’de (eski SSCB, bugün Ukrayna) ve Fukuşima’da (Japonya) nükleer felaketlerden sonra stronsiyumun radyoaktif izotopları bulundu. Bu izotoplar kimyasal olarak kalsiyuma çok benzediğinden, stronsiyum izotopları kemik dokusunda birikebilir ve ortaya çıkan radyasyon daha sonra kemik iliğine de zarar verebilir.

TİTANYUM NİTRÜR

Titanyum nitrür (Kalay), çeşitli aletler ve implantlar için kaplama malzemesi olarak kullanılan son derece sert bir malzemedir (Kalay kaplama). PET şişeler gibi plastiklerde de bu şişelerin fiziksel özelliklerini iyileştirmek ve PET üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak için kullanılır.

Bu materyalle nasıl temasa geçebilirim?

su şişesi Nanomalzeme her zaman ürün içinde, örneğin kaplamalarda veya plastik ürünlerde bağlı bir biçimde kullanıldığından, genellikle çeşitli uygulamalardan titanyum nitrür nanopartiküllerinin salınmadığı varsayılır.

Bu materyalden insanlar ve çevre için herhangi bir risk var mı?

Şimdiye kadar titanyum nitrür nanopartiküllerinin potansiyel olumsuz etkileri pek araştırılmamıştır. Ancak günümüzde uzman görüşü, eklem implantlarında çok ince tabakalarda (10 – 100 nm) titanyum nitrür kullanımının insan hücrelerine zararlı bir etki göstermediği ve bu nedenle bu tür protez implantların alıcısı tarafından iyi tolere edildiği yönündedir. Bununla birlikte, titanyum nitrür nanopartiküllerinin çevre için tehlike oluşturup oluşturmayacağı, burada tam bir anlayış sağlamak için yeterince çalışılmamıştır.

Sonuç

Günlük yaşamda insanlar ve çevre çok düşük seviyelerde titanyum nitrür nanopartiküllerine maruz kalmaktadır. Titanyum nitrürün toksik olmadığı kabul edilir ve bu nedenle protez implantlar için kaplama malzemesi olarak kullanılır

Bu arada…

 • Titanyum nitrür, doğal olarak oluşmayan sentetik bir üründür.
 • Titanyum nitrür partikülleri ile dermal temasta herhangi bir olumsuz etki bulunamamıştır.

TUNGSTEN KARBÜR

Tungsten karbür sert bir metaldir ve olağanüstü sertliği ve stabilitesi nedeniyle aşınmaya dayanıklı seramiklerde kullanılır, örn.nozul veya alet üretimi için. Tungsten karbüre kobalt, demir veya nikel gibi metaller eklenerek diğer sert metaller üretilir ve tungsten karbür-kobalt buna bir örnektir.

freze katı karbür © msl33 / Fotolia.com Bu materyalle nasıl iletişime geçebilirim?

Tungsten karbür, daha sonra seramik oluşturmak üzere işlenen tozlar şeklinde üretilir. Bu tozların örneğin iş yerinde işlenmesi, toz oluşumuna neden olabilir ve bu da işçi tarafından solunabilir. Bu nedenle, işyerinde solunum koruma maskelerinin kullanılmasını ve emme egzoz borularının takılmasını içeren bu toz malzemeleri kullanan işçiler için koruma önlemleri zorunludur. Tungsten karbür nanopartikülleri nihai seramik ürün içinde sıkıca bağlandıktan sonra, malzeme ile doğrudan temas olasılığı çok azdır. Aynı şekilde, nihai ürünlerin günlük kullanımı sırasında hiçbir nanopartikül salınmaz ve bu nedenle insan vücuduna hiçbir nanopartikül giremez.

Bu materyalden insanlar ve çevre için herhangi bir risk var mı?

Tungsten karbür daha az tehlikeli maddelerden biridir ve kanserojen olmayan olarak sınıflandırılır. Tungsten karbür tozunun solunmasından kaçınılmalıdır, ancak şimdiye kadar akciğerlere büyük bir zararlı etki gösterilmemiştir. Ek olarak, tungsten karbürün yutulması (ağızdan alınması) zararsız olarak kabul edilir. Tungsten karbür nanoparçacıklarının üretim tesisleri tarafından çevreye salınması, modern filtreleme tesisleri ile önlenir. Tüm atık ürünler toplanmakta ve geri dönüştürülmekte veya tehlikeli atık olarak bertaraf edilmektedir. Olası birçevreye maruz kalma senaryosu, taşınması sırasında tungsten karbür tozunun kazara salınmasıdır, ancak şimdiye kadar böyle bir olay bildirilmemiştir.

Sonuç

Günlük yaşamımızda insanlar ve çevre sadece çok az miktarda tungsten karbür nanoparçacıklarına maruz kalmaktadır ve bu malzemeyle ilişkili bilinen bir tehlike yoktur.

Bu arada…

 • Tungsten karbür doğada bulunmaz, ancak teknik işlemler kullanılarak tungsten cevherinden üretilir.
 • Saf tungsten karbür nanopartiküllerinin toksik olmadığı ve kanserojen olmadığı kabul edilir.

TUNGSTEN CARBİDE-COBALT

Tungsten karbür – kobalt (WC-Co), olağanüstü bir sertlik ve aşınma direnci ile karakterize edilen sert bir metaldir. Sert metaller esas olarak frezeleme, delme ve presleme/delme işlemlerine yönelik aletlerin üretiminde kullanılır. Ek olarak, cerrahi aletler tungsten karbür-kobalttan yapılmıştır ve en iyi bilinen ürün, tükenmez kalemlerde kullanılan dönen toplardır.

Bu materyalle nasıl temasa geçebilirim?

Tungsten karbür – kobalt, metalik kobaltın eklendiği tungsten karbür tozundan üretilir. İnsanlar, toz halini tutarken veya iş parçalarının taşlanması sırasında esas olarak tungsten karbür-kobalt parçacıkları ile temas eder. Bu salınan (nano)parçacıklar daha sonra deri yoluyla veya inhalasyon yoluyla alınabilir. Bu malzemeleri kullanan işçiler için koruma önlemleri işyerinde zorunludur ve solunum koruma maskelerinin kullanılmasını ve emme egzoz borularının takılmasını içerir. Bitmiş işlenmiş iş parçası içinde tungsten karbür-kobalt parçacıkları katı bir şekilde bağlanır ve normal kullanım sırasında insan vücudunun alımını engelleyen nanopartiküller salınmaz.

Bu materyalden insanlar ve çevre için herhangi bir risk var mı?

Tungsten karbür – kobalt, parçacıkların boyutundan bağımsız olarak toksik bir maddedir. Toksik etkilere malzeme içindeki kobalt yüzdesi neden olur. Tungsten karbür-kobalt muhtemelen kanserojen olarak sınıflandırılır ve maruz kalan işçilerde “Sert metal hastalığı” olarak bilinen bir akciğer hastalığına neden olabilir. Günümüzde bu hastalık, bu malzemeyi işyerinde tutarken çeşitli koruma önlemleri ve düzenlemeleri uygulandığı için nadiren ortaya çıkmaktadır. Kullanıcılar, bu ürünlerden partikül salınımı olmadığından tungsten karbür-kobalt nanopartikülleri içeren bitmiş iş parçalarını işlerken güvenlidirler. Bu malzemeyi üreten modern fabrikalar, bu malzemelerin çevresel olarak salınmasını önlemek için filtre tesislerinin kurulmasıyla yükümlüdür. Tüm atık ürünler tehlikeli atık olarak toplanır ve bertaraf edilir.

Sonuç

Genel olarak, insan vücudu ve çevre sadece çok az miktarda tungsten karbür-kobalt nanopartiküllerine maruz kalır. Bu nedenle, bu materyalle yalnızca çok düşük bir risk ilişkilendirilmiştir.

Bu arada…

 • Tungsten karbür-kobalt gibi sert metaller sentetik malzemelerdir ve doğada bulunmazlar.
 • Sert metaller genellikle büyük ölçüde geri dönüştürülür.
 • Zırh delici mühimmatta tungsten karbür-kobalt da kullanılır.

ÇİNKO OKSİTLER

Çinko oksit, teknik uygulamalar söz konusu olduğunda çok yönlüdür: kauçuk üretiminde, çimento ve boyalarda, elektronikte, tıbbi ürünlerde ve ayrıca katalizör olarak kullanılır. Çinko aynı zamanda insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamı için vazgeçilmez bir unsurdur.

Cilt losyonu © Dan Race / Fotolia.com Bu materyalle nasıl iletişime geçebilirim?

Sağlıklı bir yaşam için, bir insan diyetten elde edilen günlük olarak 12 ila 15 mg çinko gerektirir. Çoğu durumda çinko, doğal gıda kaynaklarından gelen çinko oksit şeklinde alınır ve daha sonra vücutta çözünerek çinko iyonlarını serbest bırakır. Ancak çinko bile çok yüksek konsantrasyonlarda emilirse vücuda zararlı olabilir. Olası bir maruz kalma senaryosu, çinko levhaların kaynak faaliyetleri sırasında oluşan ve daha sonra akciğer hasarına (metal dumanı ateşi) yol açabilen çinko oksit dumanlarının solunmasıdır. Çinko oksit nanopartikülleri ayrıca kozmetik ürünlerde mineral UV filtresi olarak kullanılır. Çözünmüş çinko iyonlarının dermal alımı meydana gelebilir, ancak cildin kendi metabolizması için çok fazla çinkoya ihtiyacı olduğu için potansiyel bir zararlı etkisi yoktur. Emilen çinkomuzun çoğu gıdadaki doğal kaynaklardan gelir.

Bu materyalden insanlar ve çevre için herhangi bir risk var mı?

Çinko ve çinko oksit nanopartikülleri, çinko birçok önemli biyolojik sürecin düzenlenmesinde rol oynadığı için insan vücudu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu nedenle çinko merhemlerinde ve diğer tıbbi ürünlerde kullanılır. Ancak çinko yüksek konsantrasyonlarda veya yanlış yerde (örneğin akciğerde çinko oksit nanoparçacıkları) uygulanırsa hücre ölümüne (çinko ateşi) neden olan toksik etkileri olabilir.

Sonuç

İnsanlar günlük olarak gıda alımı, kozmetik ve diğer birçok ürün gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanan çinko okside maruz kalırlar. Çinko sadece yüksek konsantrasyonlarda insanlar için zararlıdır, çünkü çinko önemli bir elementtir ve çinko oksit vücutta bir kez çözünür.

Bu arada…

 • Çinko oksit, yer kabuğundaki en yaygın 5. elementtir.
 • İnsanlarda çinko eksikliğini önlemek için gıdalara çinko asetat (E650) şeklinde çinko da eklenir.

BARYUM SÜLFAT

Doğal olarak oluşan baryum sülfatın (BaSO 4) çoğunluğu petrol ve doğal gaz üretiminde kullanılmaktadır. Sondaj çamurlarının yoğunluğunu arttırmak için baryum sülfat kullanılır ve bu sayede kayalar serbestçe hareket edebilir ve böylece sondaj deliğinin tıkanmasını önler. Teknik uygulamalar, fren balataları ve kavramalar için balataların yanı sıra zemin balataları gibi ürünlerde dolgu maddeleri ve katkı maddelerini içerir. Tıp alanı, çoğu durumda mikro ve nano ölçekli parçacıkların bir karışımının kullanıldığı X-ışını kontrast maddelerinde ve kemik çimentosunda baryum sülfat kullanır. Sentetik olarak üretilen baryum sülfat şu şekilde bilinir“kalıcı beyaz” ve esas olarak boya endüstrisinde (otomotiv kaplamalarında baz kat ve dolgu maddeleri, endüstriyel kaplamalar, inşaat, ahşap ve matbaa endüstrileri için boyalar) kullanılır.

Bu materyalle nasıl temasa geçebilirim?

Tüketici, çeşitli teknik ürünlerin imalatında esas olarak dolgu malzemesi olarak kullanıldığı için nadiren baryum sülfat ile temas eder. Bununla birlikte, tıbbi uygulamalar için durum tamamen farklıdır, çünkü baryum sülfat doğrudan insanlara gelişmiş görüntüleme için bir X-ışını kontrast maddesi olarak veya kemik çimentosu olarak uygulanır.

Bu materyalden insanlar ve çevre için herhangi bir risk var mı?

Baryum sülfat içeren uygulanan X-ışını kontrast maddeleri, malzemelerin çözünmezliği nedeniyle mide-bağırsak yolu tarafından alınmaz. Bu, baryum sülfatı, röntgen muayeneleri sırasında sindirim sisteminin şeklini vurgulamak için ideal bir görüntüleme maddesi yapar ve daha sonra materyal değişmeden atılır. Çalışmalar ayrıca solunan baryum sülfat nanopartiküllerinin akciğerlerde birikmediğini ve akciğer dokusuna herhangi bir zarar vermediğini doğrulamıştır. Baryum sülfat nanopartikülleri de kan-beyin bariyerini geçemez.

Bu zamana kadar, baryum sülfat nanopartiküllerinin ortamdaki davranışları hakkında deneysel bir bilgi yoktur.

Sonuç

Genel olarak, insan vücudu ve çevresi yalnızca çok az miktarda baryum sülfat nanopartiküllerine maruz kalır. Tıbbi kullanımlarda baryum sülfat nanopartikülleri insan vücuduna herhangi bir zarar vermez.

Bu arada…

 • Baryum sülfat, özellikle iyi bir X-ışını ve gama radyasyonu emicisi olduğundan, nükleer santrallerde koruma amacıyla betonla birlikte kullanılabilir.
 • Almanya’daki baryum sülfat için en önemli doğal maden yatağı Vestfalya, Meggen’de bulunmaktadır.

ALÜMİNYUM OKSİTLER

Alüminyum oksit, olağanüstü sertlik ve termal stabilite özelliklerinden yararlanıldığı birçok uygulamaya sahiptir. Alüminyum oksit içeren ürünlere örnek olarak aşındırıcı malzemeler, kemik ikameleri, eritme kapları ve saat camları verilebilir. Alüminyum oksit, mide ekşimesi için klasik bir antiasit ilaçtır.

Bu materyalle nasıl temasa geçebilirim?

zımpara kağıdı Zımpara kağıdında aşındırıcı bir malzeme olarak kullanıldığında (genellikle korundum olarak tanımlanır), solunabilir alüminyum oksit tozu oluşur. Bu nedenle, kapalı alanlarda yüksek düzeyde kullanımın meydana geldiği durumlarda solunum maskelerinin takılması veya emme egzoz borularının takılması gibi uygun koruyucu önlemlerin alınması tavsiye edilir. Bununla birlikte, alüminyum oksit nanopartikülleri (nemli) havada bir araya gelme eğilimindedir ve bu da daha az miktarda salınan solunabilir tozla sonuçlanır. Tıbbi amaçlar için alüminyum oksit, mide ekşimesi tedavisi için tablet şeklinde ağızdan alınır. Alüminyum oksit, saat camları, saksılar ve diğer seramikler gibi ürünlerde sıkıca bağlanır ve alüminyum oksit nanopartiküllerinin bu ürünlerden insan vücuduna girme olasılığı çok azdır.

Bu materyalden insanlar ve çevre için herhangi bir risk var mı?

Alüminyum oksitler daha az toksik maddeler arasında yer alır ve yalnızca yüksek konsantrasyonlarda toksik etkiler gösterir. Alüminyum oksit tozunun solunmasından kaçınılmalıdır, ancak alüminyum oksit tozunun solunmasıyla ilişkili akciğerlere önemli zarar verdiğine dair bir kanıt yoktur. Mide ekşimesi semptomlarını tedavi etmek için kullanılan tabletlerde olduğu gibi alüminyum oksit nanopartiküllerinin ağızdan alınması (yutulması) toksik değildir. Bununla birlikte, kandaki yüksek alüminyum seviyeleri insan sağlığı üzerinde yan etkilere neden olabileceğinden, uzun süre ağızdan alüminyum oksit alımından kaçınılmalıdır.

Sonuç

Günlük yaşamımızda insan vücudu sadece çok az miktarda alüminyum oksit nanoparçacıklarına maruz kalır ve bu malzemeyle insan sağlığı için bilinen bir tehlike yoktur.

Bu arada…

 • Saf alüminyum oksit nanopartikülleri kan-beyin bariyerini geçemez.
 • Çözünmüş alüminyum tuzları Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırmaz

NANO BİZMUT OKSİT Bİ2O3

Bizmut oksit nanopartiküllerinden oluşan sarı bir nanopowder. Diğer nanopartiküllerle karşılaştırıldığında, bizmut oksit nanopowder / nanopartiküller (bi2ö3 nanopowder), 100-200nm arasında değişen tozlarla nispeten daha büyüktür. Bizmut oksit nanopowder konfigürasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bilgi almak için doğrudan SSNano ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizmut Oksit (Bi2O3) Nanopowder Uygulamaları

 • Elektronik. Diğer nanomalzemelerle birlikte bizmut oksit nanopartikülleri kullanılarak üretilen ince filmler ve bulamaçlar, son yıllarda kapsamlı mühendislik ve fizik araştırmalarına konu olmuştur. Birçok gelişmiş elektronik, bu tür nanomalzemeleri zaten büyük avantajlarla kullanıyor ve her geçen yıl yeni uygulamalar ve özellikler ortaya çıkıyor.
 • Optik cihazlar. Birçok nanopartikülde olduğu gibi, bizmut oksit nanopowder’ları da benzersiz optik özellikleri için kapsamlı araştırmalar ve kullanımlar görmüştür. Bu kadar küçük ölçeklerde, parçacıklar ışık, ısı ve diğer enerji biçimleriyle farklı şekilde etkileşime girmeye başlar. Bizmut oksit nanopartikülleri, yapay kemik görüntüleme ve kanser görüntüleme dahil olmak üzere hedefe yönelik tıbbi görüntüleme için bir seçenek olarak özel olarak araştırılmıştır.
 • Kurşun oksit alternatifi. Bizmut genel olarak çok sayıda uygulamada kurşuna benzer şekilde çalışır, ancak toksisite olmadan. Benzer şekilde, bizmut oksit nanopowderleri, şu veya bu nedenle kurşunun istenmediği uygulamalarda kurşun okside alternatif olarak kullanılabilir. Bizmut oksidin kurşunun kısmen veya tamamen yerini aldığı yerler arasında seramik ve cam üretimi yer alır.

NANO BİZMUT

Çapı 100 nm’nin altında olan neredeyse küresel bizmut parçacıklarından oluşan koyu gri veya siyah bir toz olan bizmut tozları, imalat, metalurji ve sayısız özel uygulama dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanım görmektedir.

Bisthmuth (Bi ) Nanopowder Uygulamaları

Yağlayıcı katkı maddesi. Bizmut, belirli bir bileşiğe toksisite veya başka tehlikeler getirmeden etkili bir şekilde çalışan endüstriyel yağlamalar için popüler bir katkı maddesi olmaya devam etmektedir.

Nükleer ısı transferi. Bizmut nanopartiküllerinde bulunan manyetik, termal ve diğer özelliklerin benzersiz karışımı, bu tozu nükleer reaktörler için en uygun ısı transfer ortamı haline getirir—yalnızca en uygun malzemelere güvenilebilecek bir rol. Bu alandaki potansiyelin bir kanıtı olarak, daha etkileyici bir uygulama bulmak zor.

Tıbbi görüntüleme ajanı. Bizmut nanopowder, tıbbi görüntüleme ve belirli kanser tedavisi biçimleri için etkili bir kontrast madde görevi görür ve onu orada daha yoğun araştırılan nanopartiküllerden biri yapar. Şu anda daha fazla tıbbi uygulama araştırılıyor ve oldukça umut vaat ediyor.

Metalurji endüstrisi. Bizmut nanopowder, belirli metallerin üretimi ve birleştirilmesi için etkili bir alaşım maddesi olarak hizmet ettiği metalurjide sık kullanım görür.

MİKRO, NANO MALZEMELER

Nanomalzemeler, nanoteknolojilerin giderek daha önemli bir ürünüdür. Son derece küçük özellik boyutlarıyla dikkat çeken bu malzemeler, geniş kapsamlı endüstriyel, biyomedikal ve elektronik uygulamalar için potansiyele sahiptir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri genellikle dökme malzemelerinkinden farklıdır. Nanomalzemeler içeren yüzlerce ürün zaten kullanılıyor. Örnekler piller, kaplamalar, antibakteriyel giysiler vb.

Ürün Adı

NKOX0288 Mikro Titanyum Oksit (TiO2) 500µm

NKOX0284 Mikro Silikon Oksit (SiO2)

NKOX0276 Mikro Alüminyum Oksit (Al2Ö3)

NKOX0286 Mikro Titanyum Oksit (TiO2) 1000µm

NKZN0290 Mikro Çinko Oksit (ZnO2)

NKCA0200 Mikro Hafniyum Karbür (HfC)

NKNR0224 Mikro Zirkonyum Nitrür (zrn) 100µm

NKCA0204 Mikro Tantal Karbür (TaC) 1000µm

NKTM0207 Mikro Titanyum Karbonitrür (TiCN)

NKNR0220 Mikro Silisyum Nitrür (Si3N4 – – Gri beyaz

NKCA0209 Mikro Tungsten Karbür (WC)

NKVC0211 Mikro Vanadyum Karbür (VC) 800µm

NKCA0213 Mikro Zirkonyum Karbür (ZrC)

NKNR0225 Mikro Zirkonyum Nitrür (ZrN) 1mm

NKNR0215 Mikro Alüminyum Nitrür (AlN)

NKNR0216 Mikro Bor Nitrür (BN) 100µm

NKNR0217 Mikro Bor Nitrür (BN) 500µm

NKNR0218 Mikro Bor Nitrür (BN) 1000µm

NKNR0221 Mikro Silisyum Nitrür (Si3N4 – – Gri yeşil

NKNR0223 Mikro Titanyum Nitrür (Kalay)

NKCA0199 Mikro Krom Karbür (Cr3C2) 1000µm

NKCA0198 Mikro Krom Karbür (Cr3C2) 100µm

NKBR0228 Mikro Kalsiyum Heksaborür (CaB6)

NKTM0232 Mikro Titanyum Diborür (TıB2)

NKZR0234 Mikro Zirkonyum Diborür (ZrB2)

NKHF0235 Mikro Hafniyum Disilisit (HfSı2)

NKAL0195 Mikro Alüminyum Karbonitrür (AlCN)

NKMU0236 Mikro Molibden Disilisit (MoSı2)

NKCA0206 Mikro Titanyum Karbür (TıC)

NKCA0202 Mikro Niyobyum Karbür (NbC)

NKCA0197 Mikro Bor Karbür (B4C)

NKWM0242 Mikro Tungsten Disülfür (WS2)

NKZR0243 Mikro Zirkonyum Disülfür (ZrS2)

NKCA0201 Mikro Molibden Karbür (Mo2C)

NKMU0240 Mikro Molibden Disülfür (MoS2) 1000µm

NKCA0203 Mikro Tantal Karbür (TaC) 600µm

NKLA0231 Mikro Lantan Heksaborür (LaB6)

NKVC0210 Mikro Vanadyum Karbür (VC) 100µm

MU0239 Mikro Molibden Disülfür (MoS2) 200µm

HF0229 Mikro Hafniyum Diborür (HfB2)

MG0254 Mikro Magnezyum Tozu (Mg)

BM0226 Mikro Bor Tozu (B) 500µm

BM0227 Mikro Bor Tozu (B) 1000µm

ZN0272 Mikro Çinko Tozu (Zn)

CM0250 Mikro Bakır Tozu (Cu)

TA0264 Mikro Tantal Tozu (Ta) 3000µm

AL0245 Mikro Alüminyum Tozu (Al)

FE0252 Mikro Demir Tozu (Fe)

MP0255 Mikro Manganez Tozu (Mn) 1000µm

MP0256 Mikro Manganez Tozu (Mn) 3000µm

MU0258 Mikro Molibden Tozu (Mo)

NK0260 Mikro Nikel Tozu (Ni)

TA0263 Mikro Tantal Tozu (Ta) 100µm

SN0266 Mikro Kalay Tozu (Sn)

WM0270 Mikro Tungsten Tozu (W)

ZR0273 Mikro Zirkonyum Tozu (Zr)

TM0268 Mikro Titanyum Tozu (Ti)

CP0248 Mikro Kobalt Tozu (Co)

NN0247 Nano Kobalt Tozu (Co)

NN0237 Nano Silikon Tozu (Si)

NN0238 Nano Silikon Tozu (Si)

NN0244 Nano Alüminyum Tozu (Al)

NN0246 Nano Bizmut Tozu (Bı)

NN0249 Nano Bakır Tozu (Cu)

NN0251 Nano Demir Tozu (Fe)

NN0253 Nano Magnezyum Tozu (Mg)

NN0257 Nano Molibden Tozu (Mo)

NN0259 Nano Nikel Tozu (Ni)

NN0261 Nano Gümüş Tozu (Ag)

NN0262 Nano Gümüş Tozu (Ag)

NN0265 Nano Kalay Tozu (Sn)

NN0267 Nano Titanyum Tozu (Ti)

NN0269 Nano Tungsten Tozu (W)

NN0271 Nano Çinko Tozu (Zn Nanopartikülleri)

NN1553 Nano Krom Tozu

NN1557 Nano Elmas Tozu

NN1558 Nano Germanyum Tozu

NN1559 Nano İndiyum Tozu

NN1561 Nano Niyobyum Tozu

NN1562 Nano Paladyum Tozu

NN1563 Nano Rodyum Tozu

NN1564 Nano Paslanmaz Çelik Tozu

NN1565 Nano Kükürt Tozu

NN1566 Nano Tantal Tozu

NN1569 Nano Zirkonyum Tozu

NN1598 Nano Bor Tozu

NN1551 Nano Alüminyum Silikon Alaşımlı Toz

NN1554 Nano Bakır Nikel Alaşımlı Toz

NN1555 Nano Bakır Tungsten Alaşımlı Toz

NN1568 Nano Kalay Bakır Alaşımlı Toz

NN0291 Nano Zirkonyum Oksit (Morfoloji: 0Y)

NN0289 Nano Çinko Oksit (ZnO2)

NN0287 Nano Titanyum Oksit (TiO2) 50nm

NN0278 Nano Bakır Oksit (CuO)

NN0285 Nano Titanyum Oksit (TiO2) 30nm

NN0279 Nano Demir Oksit (Fe2O3) 30nm

NN0292 Nano Zirkonyum Oksit (Morfoloji: 3Y)

NN0275 Nano Alüminyum Oksit (Al2O3) 30nm

NN0277 Nano Alüminyum Oksit (Al2O3) 40nm

NN0280 Nano Demir Oksit (Fe2O3) 50nm

NN0281 Nano Demir (II,III) Oksit (Fe3Ö4)

NN0282 Nano Magnezyum Oksit (MgO)

NN0293 Nano Zirkonyum Oksit (Morfoloji: 5Y)

OX0283 Nano Silikon Oksit (SiO2)

NN0294 Nano Zirkonyum Oksit (Morfoloji: 8Y)

NN1556 Nano Bakır Çinko Alaşımlı Toz

NN1560 Nano Demir Nikel Alaşımlı Toz

NN1567 Nano Kalay Bizmut Alaşımlı Toz

NN1570 Nano Alüminyum Oksit Tozu

NN1571 Nano Antimon Kalay Oksit Tozu

NN1572 Nano Bizmut Oksit Tozu

NN1573 Nano Bor Oksit Tozu

NN1575 Nano Krom Oksit Tozu

NN1576 Nano Kobalt Oksit Tozu

NN1577 Nano Galyum Oksit Tozu

NN1578 Nano Hafniyum Oksit Tozu

NN1579 Nano İndiyum Oksit Tozu

NN1580 Nano İndiyum Kalay Oksit Tozu

NN1581 Nano Lutetyum Oksit

NN1582 Nano Manganez Oksit Tozu

NN1584 Nano Nikel Oksit Tozu

NN1586 Nano Thulium Oksit Tozu

NN1587 Nano Kalay Oksit Tozu

NN1589 Nano Tungsten Trioksit Tozu

NN1590 Nano Vanadyum Dioksit Tozu

NN1591 Nano İterbiyum Oksit Tozu

NN1592 Nano İtriyum Oksit Tozu

NN0196 Nano Bor Karbür (B4C)

NN0230 Nano Lantan Heksaborür (LaB6)

NN0205 Nano Titanyum Karbür (TıC)

NN0208 Nano Tungsten Karbür (WC)

NN0212 Nano Zirkonyum Karbür (ZrC)

NN0214 Nano Alüminyum Nitrür (AlN)

NN0219 Nano Silikon Nitrür (Si3N4)

NN0222 Nano Titanyum Nitrür (Kalay)

NN0233 Nano Zirkonyum Diborür (ZrB2)

NN0241 Nano Tungsten Disülfür (WS2)

NN1583 Nano Molibden Trioksit Tozu

NN1585 Nano Silikon Dioksit Tozu

NN1588 Nano Trimangan Tetraoksit Tozu

NN1594 Nano Alüminyum Nitrür Tozu

NN1595 Nano Alüminyum Borür Tozu

NN1596 Nano Alüminyum Hidroksit Tozu

NN1597 Nano Bor Nitrür Tozu

NN1599 Nano Kadmiyum Sülfür Tozu

NN1600 Nano Krom Karbür Tozu

NN1601 Nano Krom Diborür Tozu

NN1602 Nano Hafniyum Karbür Tozu

NN1603 Nano Hidroksiapatit Tozu

NN1604 Nano İndiyum Hidroksit Tozu

NN1605 Nano Demir Borür Tozu

NN1606 Nano Magnezyum Diborür Tozu

NN1607 Nano Magnezyum Hidroksit Tozu

NN1608 Nano Molibden Karbür Tozu

NN1609 Nano Molibden Sülfür Tozu

NN1610 Nano Nikel Borür Tozu

NN1611 Nano Silikon Borür Tozu

NN1612 Nano Silisyum Karbür Tozu

NN1613 Nano Tantal Karbür Tozu

NN1614 Nano Titanyum Borür Tozu

NN1618 Nano Zirkonyum Borür Tozu

GR0396 Grafen Nanopowder: Çap 100nm

GR0400 Karbon Nanotüpler. OH veya COOH tarafından işlevselleştirildi

NN1593 Yüksek Karbonlu Grafit Nanopowder

NN1615 Nano Vanadyum Karbür Tozu

NN1616 Nano Vanadyum Nitrür Tozu

NN1617 Nano Vanadyum Pentoksit Tozu

NN1839 Nano Hafniyum Diborür (B2Hf)

NN1840 Nano Alüminyum Karbon Nitrür Tozu (AlNC)

NN1841 Nano Fulleren (C60)

NN1842 Baryum Titanat Nanopartikülleri (BaTiO3)

ZTA1867 Zirkonya Sertleştirilmiş Alümina (ZTA) Mikro Toz

NN1868 Zirkonya Sertleştirilmiş Alümina (ZTA) Nano Tozu

ZC1869 Ceria Stabilize Zirkonya Mikro Tozu (CSZ Mikro Tozu)

YSZ1870 İtriyum Stabilize Zirkonya Nanopowder( YTZP / YSZ Nanopowder)

YSZ1871 İtriyum Stabilize Zirkonya Mikro Tozu (YTZP / YSZ Mikro Tozu)

ZC1872 Ceria Stabilize Zirkonya Nano Tozu (CSZ Nano Tozu)

NN1918 Nano Vanadyum Oksit Tozu (VO2)

NN1948 Kobalt Alüminyum Oksit Nano Tozu

NN1975 Nano Vanadyum Karbür Tozu

NN2013 Lityum Titanat, Spinel Nanopartikülleri

SV2021 Gümüş Nanoteller

AU2022 Altın Nanorodlar

AU2023 Altın Nanoteller

CU2024 Bakır Nanoteller

ZN2025 Çinko Oksit Nanotelleri

GRAFEN TANITIMI

Basit gösteri grafeni açıklıyor. Bu grafen! Ona Bay G diyelim. İki boyutlu olan ilk malzemedir. Bu ona benzersiz bir özellik kümesi verir.

ALÜMİNYUM OKSİT NANOPARTİKÜLLERİ

Alüminyum Oksit, Al 2 O 3 kimyasal formülüne sahip Alüminyum metal ve Oksijenden oluşan kimyasal bir bileşiktir. Alüminyum Oksit genellikle alümina olarak adlandırılır. Bu bileşik suda çözünmez ve alüminyum metal üretmek için kullanımında, sertliği nedeniyle aşındırıcı ve yüksek erime noktası nedeniyle refrakter bir malzeme olarak önemlidir.    Alfa fazlı alüminyum oksit nanopartiküllerinden, doğal olarak oluşan alüminyum oksit veya korundum formundan, yakut ve safirlerin çekirdek mineralinden oluşan beyaz bir toz. Alfa alüminyum oksit nanopowder parçacıkları, uygulamaya, saflık standartlarına ve kaplamalara bağlı olarak tipik olarak 40 nm ila 10um arasında değişir.Şu anda mühendisler ve fizikçiler tarafından araştırılmakta olan birçok bilinen ve potansiyel alüminyum oksit nanopowder uygulaması vardır; Bu uygulamalar, projeniz için en iyi partikül fazı ve boyutu ve diğer bilgiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişime geçebilirsiniz nanomaterialpowder.com    Alüminyum Oksit (Al2O3) Nanopowder Uygulamaları

 • Seramik. Genellikle oksit seramiklerin en güçlüsü olarak kabul edilen alfa alüminyum oksit, sayısız gelişmiş seramik malzemenin ve seramik bazlı uygulamaların üretiminde kritik bir rol oynar. Nanopowder formundaki malzemenin benzersiz özellikleri, halihazırda popüler olan malzemeye ek kapılar açar.
 • Nanokompozitler. Alfa alüminyum oksit nanopowder’ın özellikleri, onu herhangi bir sayıda amaç için nanokompozitlerde popüler bir çekirdek ve dolgu malzemesi yapar. Özellikle, benzersiz ısı transfer özellikleri, oldukça düşük sürtünme, çok yönlü yapısı ve genel sağlamlığı onu oldukça değerli kılar.
 • Katalizör desteği. Şu anda nanoparçacık formunda alfa fazlı alüminanın ek uygulamalarını araştıran araştırmalarla, herhangi bir sayıda katalitik işlemde çok önemli bir malzeme.
 • Biyomalzemeler. Düşük sürtünme ve yüksek biyouyumluluk, gelişmiş implantların üretimi, kardiyovasküler uygulamalar vb.Dahil olmak üzere sayısız biyomalzemenin üretiminde alfa alüminyum oksit nanopowder’ı özel bir değer haline getirir. Bu özellikler onu önemli tıbbi araştırmalara konu ediyor.
 • Isı transfer sıvıları. Birçok nanomalzemede olduğu gibi, alfa fazlı alümina nanopowder, benzersiz özelliklere sahip sıvıların üretilmesindeki potansiyel uygulamalarına ilgi artışı görmüştür. Özellikle, gelişmiş ısı transfer sıvılarının üretiminde ideal bir bileşen olarak görülüyor.
 • Aşınmaya dayanıklı katkı maddeleri. Olağanüstü dayanıklılıkla birleştirilen düşük sürtünme, alfa fazlı alüminyum oksit nanopowder’ı, tipik olarak büyük bir aşınma direnci artışı sağladığı için herhangi bir sayıda kompozit için tercih edilen bir katkı maddesi yapar. Nanopowder’ın doğası, onu aşınmaya dayanıklı kaplamaların oluşturulması için ve nano ölçekli olmayan malzemelerin ilavelerinin verimsiz olabileceği bir katkı maddesi olarak ideal kılar

NANOMALZEME KİMYASAL TESTİ

Nanomalzemeler ve yeni tasarlanmış nanoteknoloji, çeşitli endüstrilerdeki ve tüketici ürünlerindeki uygulamalarda kullanıldığında yaşam kalitesini iyileştirmek için büyük bir potansiyel sunar.

Nanomalzeme ürünlerinizin tüm potansiyelini gerçekleştirmek için, bu malzemelerin benzersiz özelliklerini anlamak ve insan sağlığı ve çevre için potansiyel güvenlik veya risk endişelerini ele almak hayati önem taşır.

Kapsamlı nanomalzemelerimiz ve nanoteknoloji yeteneklerimiz klinik öncesi çalışma tasarımı, düzenleyici işler ve irtibat, toksikoloji, epidemiyoloji ve risk değerlendirmesini içerir. Nanomalzemeleri benzersiz kılan özelliklerin (ör.Boyut, göreceli yüzey alanı, kimya ve işlevsellik) beklenmedik biyolojik sonuçlar ve toksisite ile ilişkili olup olmadığı gibi temel sorunları çözmenize yardımcı olabiliriz. Uzmanlığımızla, ürününüzü anlamanıza ve olası sağlık veya çevresel etkileri değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.

Nanomalzeme Tozu’nda bilim adamlarımız, gelişen ulusal veya uluslararası düzenleyici gereklilikleri karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz kimyasal ve fiziksel testleri de sağlar. Ekibimiz, ürünlerinizi parçacık boyutu, morfoloji, dağılım, tekdüzelik ve optik ve fiziksel özelliklerin kritik özelliklerini kapsayan nano ölçekli analizlerle karakterize eder.

Nanomalzeme Tozu ile ortağınız olarak inovasyon, üretim veya düzenleyici sunumunuzu ilerletmek için ihtiyaç duyduğunuz kimyasal, fiziksel, toksikoloji, risk değerlendirme verilerini ve düzenleyici desteği sağlayabiliriz. Uzmanlığımız kozmetik, polimer kompozitler, ilaç, tekstil, elektronik ve böcek öldürücüler veya boyalar gibi özel kimyasallar gibi çeşitli sektörleri kapsamaktadır.

 • Tekstil-Konfeksiyon ve tekstil ürünlerinde nanomalzemeler, antimikrobiyal, yanıcılık direnci, koku salınımı, nem yönetimi, büzülme direnci, leke direnci, statik koruma, UV koruması, su geçirmezlik ve kırışıklık direnci gibi performansı artırmak veya fonksiyonel özellikleri iyileştirmek için kullanılır.
 • Farmasötikler-Farmasötik formülasyonlar, farmasötik aktif bileşenler (API) için potansiyel olarak iyileştirilmiş biyoyararlanım elde etmenin bir yolu olarak nanoenkapsülasyonu kullanır.
 • Gıda ve Beslenme-Nanoteknoloji, besin ve biyoaktif emilim ve dağıtım sistemleri, içerik işlevselliği, iyileştirilmiş renkler ve tatlar, mikrobiyal, alerjen ve diğer kirleticilerin tespiti ve kontrolü ve gıda paketleme özellikleri ve performansı dahil olmak üzere gıda sektörünü birçok yönden etkiler.
 • Kozmetikler-Kozmetikler, ‘kusursuz’ veya ‘parlaklaştırılmış’ bir görünüm vermek için nanosize polimer varlıkları veya silika parçacıklarını dahil ederek optik etkiler elde etmek üzere geliştirilmiştir. Nanolipozomlar teknolojisi, bir koku veya nemlendiricinin kontrollü bir şekilde salınmasına yardımcı olabilir ve bazı durumlarda ürün stabilitesini artırmaya yardımcı olabilir. Düzenleyici gereklilikler, bu ürünlerdeki nanosize edilmiş bileşenlerin karakterize edilmesine duyulan ihtiyacı artırmaktadır.
 • Özel kimyasallar-Böcek öldürücüler gibi özel kimyasallar, ürünlere işlevsel bir fayda sağlamak için giderek artan bir şekilde nanosize sistemler içermektedir. Nanoenkapsüllenmiş aktif bileşenlere sahip formülasyonlar, zaman içinde daha hedefli veya kontrollü bir salım potansiyeline sahiptir.
 • Kauçuklar, plastikler ve kompozit malzemeler – Bu malzemelerin fiziksel ve mekanik performansı, çok ince elementel karbon tüpleri olan karbon nanotüpler gibi nanoteknolojilerin eklenmesiyle geliştirilmektedir (tek bir insan saçı kalınlığının yaklaşık 1/100000’i).
 • Elektronik-Elektronikte kullanılan malzeme ve bileşenlerin elektronik ve optik özelliklerinin iyileştirilmesi, grafen gibi nanomalzemelerin kullanılmasıyla araştırılmaktadır. Uygulamalar arasında piller, elektrotlar ve şeffaf iletken filmler bulunur.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarından bazılarıyla çalışma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olarak, maruziyeti değerlendirmenize ve nanomalzemelerinizle ilişkili riskleri en aza indirmenize yardımcı olmak için bize güvenebilirsin

Ferro Volfram (Tungsten)Nedir? Kullanım Alanları

Fero volfram (tungsten): Demiri tungstenle birleştirerek, kırılganlığa yönelik eğilimler aşılır. Ferro Tungsten genellikle popüler süper alaşımların önemli bir bileşenidir.

Form: Toz

Ergime Noktası: 1650 – 2100 °C

Saflık: 99.5 %

Kimyasal Formülü: FeW

Yoğunluk: 15,8 gr / cm3

Kullanım Alanı: Ferro Tungsten esas olarak herhangi bir alaşımın erime noktasını arttırmak için kullanılır ve bu nedenle Havacılık, Döküm ve Kaynak Elektrot gibi çeşitli uygulamalar için uygundur. Elektrotlar içinde, Ferro Tungsten esas olarak Sert Dolgu Elektörleri ve hatta Sert Dolgu Borulu Elektrotların üretimi için kullanılır.

Ferro Alaşım Tozları ve Kullanım Alanları

Demirin silisyum, mangan, krom, nikel, tungsten, molibden, vanadyum, titanyum, zirkonyum, kobalt, bor, fosfor gibi elementlerden biriyle veya birden fazlasıyla yaptığı alaşımlara ferro alaşımlar denir.

Ferro alaşımların istihsal usullerinin tetkikinde, kimyasal ve fiziko kimyasal işlemleri Termodinamiğin üç kanununun ışığı altında inceleyen Termokimya mühim bir rol oynamıştır.

Ferro molibden, yaklaşık %2 molibden içeren, 1325 0 C ‘de eriyen ve yüksek hızlı tornaların imalinde kullanılan bir tür çeliktir. Bu çalışmada ferro alaşımların genel yapıları, çeşitleri, oluşturduğu prosesler, termodinamiği, bileşenlerdeki aktiviteleri anlatılmıştır.

2. Aşamada ise ferro alaşımların türlerinden biri olan, Ferro molibden’in fiziko kimyasal özellikleri ve istihsali hakkında genel incelemeler açıklanmıştır.

Nanokompozit Nedir? Kullanım Alanları

Nano kompozitler, bir matris içerisinde nanometre büyüklüğünde parçacıkların dağılması ile oluşan malzemelerdir.

Nanoteknolojinin özü, moleküler boyutta çalışarak, moleküler yapısı yenilenmiş büyük yapılar elde etmektir. Malzemelerin nanometrik boyuttaki özellikleri, aynı malzemenin makro boyuttaki özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Nano kompozitlerin malzemeye getirdiği üstünlükler; modülü arttırması, güçlendirmesi, ısı direncini arttırması, malzemeye gaz sızmasını engellemesi, yanıcılığını azaltması olarak sıralanabilir.

Nanoboyuttaki tozlar, gelişmiş özelliklere sahip nanokompozitleri oluşturmak üzere seramik, metal ya da polimer gibi malzemeler içinde destekleyici olarak kullanılmaktadır.

Nanokompozitler

1. Nanokompozitler seramik/seramik Al2O3/(SiC, Si3N4, TiC, TiN, TiB2, BN), MgO/SiC, Si3N4/(SiC, TiN, BN), Sialon/SiC, B4C/SiC, B4C/SiC/TiB2

2. Nanokompozitler seramik/metal Al2O3/(W, Mo, Ti, Ni, Co, Fe, FeNi), ZrO2/(Mo, Ni. Co) MgO/(Fe, Ni)

3. Nanokompozit temelli fonksiyonel seramikler BaTiO3, ZnO, c-ZrO2 based nanocomposites

4. Nanokompozitler metal/seramic Ti-Al Intermetalic based nanocomposites, MoSi2 based nanocomposites

5. Nanokompozitler polimer/seramik ve polimer/metal

Nanokompozit Karakterizasyon Yöntemleri

– X Işını Kırınımı (XRD)

– Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM)

– Geçirimli Elektron Mikroskopu (TEM)

– Taramalı Sonda Mikroskobu (SPM)

– Yakın Alan Taramalı Optik Mikroskop

Nanokompozitlerin Özellikleri

·         Mekanik özellikler – dayanım, modülüs ve boyutsal stabiliteyi geliştirmektedirler

·         elektriksel iletkenliği

·         Gaz, su ve hidrokarbon geçirgenliğini azaltma

·         Yangına dayanımı

·         Termal Stabilite

·         Kimyasal Dayanım

·         Yüzey Görünümü

·         Optik Keskinlik

Grafen Bazlı Boya Nedir? Kullanım Alanları

Grafen, altıgen bir petek örgüsünde düzenlenmiş tek, sıkıca paketlenmiş bir karbon atomu tabakasıdır.  Grafen  atom kalınlığında insan tarafından bilinen en ince bileşik, bilinen en hafif malzeme, keşfedilen en güçlü bileşik, oda sıcaklığında en iyi ısı iletkeni ve aynı zamanda bilinen en iyi elektrik iletken malzemedir.  Ayrıca şeffaf ve hafifken benzersiz optik özelliklere sahiptir.

Graphene’nin sayısız olağanüstü nitelikleri birçok ilginç boya ve kaplama türüne kapı açabilir. Grafen’in yüksek direnci, çatlamayan ve suya ve yağa dayanıklı kaplamalarda kullanılabilir. Grafen  mükemmel elektriksel ve termal iletkenliği, çeşitli iletken boyalar yapmak için kullanılabilir ve güçlü bir bariyer etkisi, olağanüstü antioksidan, çizilmeye katkıda bulunabilir. Grafen ile dayanıklı ve anti-UVA boyalar.

Graphene, birçok olası uygulama için çok çeşitli fonksiyonel boyalar sağlar. Bunlar arasında grafenin yüksek yapışma özelliği, anti-bakteriyel kaplamalar, güneş boyaları (güneş enerjisini emebilir ve iletebilen), evler için izolasyon sağlayan boyalar, pas önleyici kaplamalar, buğu önleyici boyalar ve UV ile sağlanan yüksek performanslı yapıştırıcılar olabilir. ışın blokerleri, çeşitli ev uygulamaları için yapışmaz kaplamalar (kızartma tavaları ve tezgahlar gibi) ve hatta düzenli bir duvarı ekrana dönüştüren bir kaplamanın çok hiper olasılığı (şu anda bilimsel inceleme altındadır).