Günlük arşiv 27 Ocak 2023

Nano Kompozitler

Alüminyum Nitrür Nanopartiküller

Yüksek saflıkta, dar aralıkta parçacık büyüklüğü dağılımı, daha büyük spesifik yüzey alanı, daha düşük kütle yoğunluğu ve daha iyi şekillendirilmiş enjeksiyon kalıplama özelliklerine sahiptir.

Silikon Nitrür Nanopartiküller

Suda çözünmez, hidroflorik asitte çözünür

Titanyum nitrür nanopartiküller

Titanyum nitrür nanoparçacık yüksek bir erime noktasına (2950 ° C), yüksek sertliğe, yüksek sıcaklıkta kimyasal kararlılığa ve mükemmel termal iletkenlik özelliklerine sahiptir. Nano titanyum nitrit (TiN) mükemmel bir seramik malzemedir.

Bor Karbür Nanopartiküller

Nano bor karbür tozu yüksek saflıkta, dar aralık parçacık boyutu dağılımı, daha büyük belirli yüzey alanı ve benzeri sahiptir.

Silisyum Karbür SIC Nanopartiküller

Yüksek saflıkta, dar aralık parçacık boyutu dağılımı ve daha büyük bir spesifik yüzey alanına sahiptir.

Titanyum Karbür Nanoparçacık

Titanyum karbür nanoparçacık yüksek saflıkta, dar aralık parçacık büyüklüğü dağılımı ve daha geniş bir yüzey alanına sahiptir. Ayrıca, nano TiC’nin çelik ve demir için iyi bir iletkenliği ve kimyasal inert yeteneği vardır.

Tungsten Karbür WC Nano Tozu

Tungsten Karbür tozu siyah altıgen kristalleri; Erime noktası 2870 ° C ± 50 ° C; Kaynama noktası 6000 ° C; Nitrik asit ve hidroflorik asitin karışık asidinde, ayrıca su rejiminde çözünmüş; Soğuk suda çözünmez; 15.63 nispi yoğunluk; Güçlü asit direnci; Yüksek sertlik, Yüksek elastik modül; Çeşitli alaşımların üretimi için kullanın.

Zirkonyum Karbür Nanopartiküller

Yüksek saflıkta, dar parçacık büyüklüğü dağılımı ve geniş bir yüzey alanına sahiptir; Yüksek sıcaklık oksidasyon direnci, yüksek mukavemet, yüksek sertlik, iyi termal iletkenlik ve tokluğa sahiptir. Ayrıca önemli bir yapısal materyaldir; Buna ek olarak, zirkonyum karbür nano toz, yüksek görünür ışık emilimi, mükemmel kızılötesi yansıma ve büyük enerji depolama özellikleri ve benzerleri vardır. Nano zirkonyum karbür, yeni tip yalıtım tekstil ürünlerinde kullanılabilir.

Molibden disülfür Nanopartiküller

İyi kimyasal kararlılığa ve termal stabiliteye sahip parlak koyu gri bir tozdur. Suda ve seyreltik asitte çözünmeyen aqua regia ve konsantre sülfürik asit içinde çözülür; Metal yüzeyle genel kimyasal reaksiyon yoktur; Kauçuk malzemeyi aşındırmaz; Yedek parçaların işlenmesi ve saklanması için kullanılabilir; Bakım yağlama yapışması; yüksek verimli kuru bir yağlama filmi oluşturabilir.

Zirkonyum Diborid Nanopartiküller

Uzay endüstrisinde yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler olarak ve aşınmaya dayanıklı ve pürüzsüz katı malzeme, kesme aletleri, sıcaklık termokupl koruyucu tüp yanı sıra erimiş bileşik elektrot malzemenin elektroliz olarak kullanılır.

Galyum Nitrür  Nanopartiküller

Galyum nitrür (GaN), 1990’lardan beri ışık yayan diyotlarda yaygın olarak kullanılan bir ikili III / V doğrudan bandgap yarı iletkenidir. Bileşik, bir Wurtzite kristal yapısına sahip olan çok sert bir malzemedir.

Nano Çinko Oksit Tozu Nedir ? ZnO Kullanım Alanları.

Çinko oksit, oksitlenmiş metalik çinkodan üretilmektedir.

Kimyasal formül ZnO, 1 çinko atomu ve 1 oksijen atomu iyonik bağ ile bir araya getirilmiştir. Çinko oksit doğada mineral zirkit olarak meydana gelir, ama oldukça nadir ve ticari olarak kullanılamaz. 

Nano çinko oksit, UV özelliğinden dolayı kozmetik başta olmak üzere diğer arge çalışmaları ve endüstriyel ürünlerde dolgu ve yarı mamül olarak tercih edilmektedir. Nanoteknoloji, nano çinko üretimini 1 nm ile  200 mikron aralıklarında istenilen oranda üretmektedir.

Antibakteriyel Boya Nedir? Kullanım Alanları

Antibakteriyel  boyaların bakteri büyümesini 10 yıl süreyle engellediği bağımsız laboratuvarlarda kanıtlanmıştır. Bununla beraber katkılı ürünlerin siyah küf ve mantara karşı da sürekli koruma sağladığı görülmüştür.

Birçok durumda uzun süreli bir antimikrobiyal etki sağlamak için katkıyı boyaya direk olarak karıştırmak dahi yeterli olmaktadır. Benzer şekilde çoğu kaplamalar için de çözümler mevcuttur. 

Hastane, okul, koğuş ve benzeri gibi toplu kullanım alanı olan yerlerde duvar yüzeyleri antimikrobiyal malzeme kaplanarak sağlıklı bir ortam oluşturulabilir.  Nemli ortamlardaki duvar yüzeyleri antimikrobiyal malzeme kaplı boyayla boyanarak küf ve mantar oluşumu önlenebilir.