Etiket arşivi antimikrobiyal kaplama

Antibakteriyel Kateter Kaplama

Antibakteriyel katater, idrar yolu enfeksiyonlarına(İYE) karşı koruyucu ve önlemek amacıyla geliştirilmiş, katater yüzeyi antibakteriyel hidrofilik ajanla kaplanmış, kataterlerdir. Kateter yüzeyindeki antibakteriyel kaplama ajanı mikroorganizmaların çoğalmasını inhibe eden ve sürekli kullanım ile tekrar oluşmasını tamamen engelleyen bir yapıdadır.
Sol-gel yöntemi ile hazırlanan kaplamalar, düşük sıcaklıkta sertleştirilmektedir.
 

Uygulamaları 

Orta ve uzun süreli kullanımlar için çeşitli kateter ve stent yüzeylerinde

Özellikleri 

Uzun süreli kullanımlar için dayanıklıAnti-Trombojenik (pıhtı oluşumunu engelleyen) ve Anti-Bakteriyel özellikleri bir arada gösteren kaplama,
Yüksek mekanik dayanım

Antibakteriyel Testler

ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTENİN ARAŞTIRILMASI
Laboratuvarlarımız tarafından metal, plastik, cam gibi çeşitli yüzeylerin, kaplanmış veya kaplanmamış, farklı geometrik şekillerdeki her çeşit malzemenin(örneğin klozet, lavobo, zemin döşemesi, çorap gibi tekstil malzemeleri, anahtar…vs) ve dezenfektan gibi sıvı haldeki malzemelerin anti-bakteriyel etkileri araştırılıp, incelenmektedir.
Bu amaçla kullanılan bakterilerden bazıları aşağıda gösterilmiştir.

Bakteriler
Acinetobacterbaumannii
Klebsiellapneumoniae
Escherichiacoli
Staphylococcusaureus
Enterococcusfaecalis
Aspergillusbrasiliensis
Bacilluscereus
Citrobacterfreundii
Pseudomonasaeruginosa
Enterobactersakazakii
 
Kullanılan test yöntemleri 

Disk Difüzyon Yöntemi: 
CLSI(ClinicalandLaboratoryStandardsInstitute)’nin bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıklarını test etmek amacı ile önerdiği standart disk difüzyon metodu analiz numuneleri için uyarlanmaktadır. Bu metoda göre, altı mm çapındaki steril standart boş disklere analiz numunesi emdirilerek, bakteri yayılmış besiyerlerine diskler teker teker yerleştirilmektedir. Başka birpetri kutusuna sterilite kontrolü için boş disk te yerleştirilir ve inkübeedilir. Süre sonunda disklerin çevresinde üreme olmayan alan mm olarak ölçülerek kontrol grubu ile karşılaştırılır.
Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi (MIC saptanması):Analiz numunelerinin MIC değerlerinin belirlenebilmesi için CLSI tarafından önerilen sıvı mikrodilüsyon yöntemi uygulanmaktadır. “MIC” bakteriyel büyümenin inhibe edildiği en düşük konsantrasyon olarak tanımlanmaktadır.
Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC):Analiz numunelerinin MBC değerlerinin belirlenebilmesi için CLSI tarafından önerilen MBC test prosedürü uygulanmaktadır. Konvansiyonel sıvı mikrodilüsyon MIC duyarlılık testi değerlendirildikten sonra, MIC’e eşit ve MIC’ten büyük analiz numunesi içeren örnekler ile mikroorganizmaların bulunduğu solüsyonlardan agar plağına ekilerek subkültür yapılmaktadır. İnkübasyon süresinin sonunda bakteri inokulümünün % 99.9’unu inhibe eden en düşük analiz numunesi konsantrasyonu MBC değeri olarak tanımlanacaktır.
Ayrıca çeşitli ürün grupları için farklı standart analiz yöntemleri de kullanılmaktadır. Bu standartlardan bazıları aşağıda bulunmaktadır;
• JIS Z 2801
Antimicrobialproducts-Test forantimicrobialactivityandefficacy

• ASTM E3031-15
Standard Test MethodforDetermination of Antibacterial Activity on CeramicSurfaces

• AATCC 100
AntibacterialFinishes on TextileMaterials

• ASTM E2149-01 ve ASTM E2149-10
DeterminingtheAntimicrobial Activity of ImmobilizedAntimicrobialAgents Under DynamicContactConditions

• ASTM E 2180-01
Determiningthe Activity of IncorporatedAntimicrobial Agent(s) InPolymericorHydrophobicMaterials

• TS EN 13727
Chemicaldisinfectantsandantiseptics — Quantitativesuspension test fortheevaluation of bactericidalactivity of chemicaldisinfectantsforinstrumentsused in themedicalarea

• TS EN 1276
Chemicaldisinfectantsandantiseptics — Quantitativesuspension test fortheevaluation of bactericidalactivity of chemicaldisinfectantsandantisepticsused in food, industrial, domesticandinstitutionalareas

• TS EN1656
Chemicaldisinfectantsandantiseptics — Quantitativesuspension test fortheevaluation of bactericidalactivity of chemicaldisinfectantsandantisepticsused in theveterinaryarea

• TS EN1657
Chemicaldisinfectantsandantiseptics — Quantitativesuspension test fortheevaluation of fungicidaloryeasticidalactivity of chemicaldisinfectantsandantisepticsused in theveterinaryarea

• TS ISO 22196
Plastics — Measurement of antibacterialactivity on plasticssurfaces

Bu yöntemlerin yanında katı besi ortamında koloni oluşturan bakteri birimi sayma yöntemlerine dayanan ve her çeşit (plastik, metal, cam…) yüzeydeki bakteriyel yük analizleri kontrol grubu ile karşılaştırılmalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Antibakteriyel Ürün Kriterleri

Günümüzde bir çok firma inovatif ve katma değeri yüksek ürünler geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. İnsanların taleplerine göre veya talep oluşturma stratejileri ile ürün pazarını geliştirmektedir. İnovatif ürün deyince tanımı basit ve genel sorunumuz olan hijyen başı çekmektedir. Üreticiler bu sorunu hedef alarak çeşitli hijyenik antibakteriyel ve antimikrobiyal etkinliği olan ürünler geliştirmeye koyulmuşlardır.

Günümüzde Hijyenik Ürün Çeşitliliği ;

  • UV katkılı fotokatalitik yani güneş ışınları ile antibakteriyellik sağlayan ürünler
  • Metal iyon katkılı gümüş,bakır,çinko,zeolit vb katkılı ürünler
  • Kimyasal katkılı ürünler

olmak üzere 3 farklı grupta ürünler piyasada bulunmaktadır.

Hijyen çok önemli bir konu olduğundan bu alanda yapılan ürünlerin ileriye dönük bir çok eksiklikleri bulunmakta ve ön görülü çalışmalar çok nadir yapılmakta, bunun önüne geçmenin ve nitelikli antibakteriyel ürünler üretmek için ;

  • Hijyen bozan ve sağlığımızı tehdit eden mikro organizmaların iyi tespit edilmesi gerekmektedir.
  • Kullandığımız eşya ve kullanım yerine göre mikroorganizmaların özellikleri bilinmeli Örnek: Hava kanalları ve klima sistemleri üreticileri için havada bulunan salmonella bakterisi sorun oluştururken , bir yoğurt kabı üreticisi için önemli sorun bacillus bakterisidir.
  • Antibakteriyel hijyenik ürünlerin ömrü ne kadar ? bilmesi gereken en önemli konu budur. Çünkü mikro organizmalar zaman içerisinde bağısıklık sistemi gelişen canlılardır. Üretilen ürünün ne denli etkili ve ileri de göstereği mikro organizma üzerinde ki etki gücü iyi tespit edilmeli.

Kısaca antibakteriyel ürün üretiminde ve tüketici olarak seçiminde yukarıdaki kriterlere dikkat edilmelidir.

Çağımız teknolojileri ve gelişmeleri kaliteli hammadde ve ileri teknolojik analiz metodları  ile işimizi kolaylaştırmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin : www.antibakteriyelkriterler.com adresini siyaret edebilirsiniz.

 

Antibakteriyel Parke

Kastamonu Entegre Firması ; % 100 Suya Dayanıklı 100 % Water Resistarıt Geri Dönüştürülebilinir 100 % Recycable Sessiz Silent Pur Yüzey Hijyen Sistemi Toz Tutmaz Leke Tutmaz ve Antibakteriyel Nanokar  Hygiene System Dust Proof, Stain Resistant and Antibacterial Ekstra Güçlü Aşınma Tabakası Extra Strong Top Layer Döşemesi Kolay Bakımı Kolay, Kalıcı Değer Easy to Install Easy to Maintain, Durable Value Alev Almaz
Çalışmalarında ar-ge Antibakteriyel  Nanokar Teknolojisi Kullanmıştır.

www.antibakteriyelparke.com