Antibakteriyel Testler

Antibakteriyel Testler

ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTENİN ARAŞTIRILMASI
Laboratuvarlarımız tarafından metal, plastik, cam gibi çeşitli yüzeylerin, kaplanmış veya kaplanmamış, farklı geometrik şekillerdeki her çeşit malzemenin(örneğin klozet, lavobo, zemin döşemesi, çorap gibi tekstil malzemeleri, anahtar…vs) ve dezenfektan gibi sıvı haldeki malzemelerin anti-bakteriyel etkileri araştırılıp, incelenmektedir.
Bu amaçla kullanılan bakterilerden bazıları aşağıda gösterilmiştir.

Bakteriler
Acinetobacterbaumannii
Klebsiellapneumoniae
Escherichiacoli
Staphylococcusaureus
Enterococcusfaecalis
Aspergillusbrasiliensis
Bacilluscereus
Citrobacterfreundii
Pseudomonasaeruginosa
Enterobactersakazakii
 
Kullanılan test yöntemleri 

Disk Difüzyon Yöntemi: 
CLSI(ClinicalandLaboratoryStandardsInstitute)’nin bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıklarını test etmek amacı ile önerdiği standart disk difüzyon metodu analiz numuneleri için uyarlanmaktadır. Bu metoda göre, altı mm çapındaki steril standart boş disklere analiz numunesi emdirilerek, bakteri yayılmış besiyerlerine diskler teker teker yerleştirilmektedir. Başka birpetri kutusuna sterilite kontrolü için boş disk te yerleştirilir ve inkübeedilir. Süre sonunda disklerin çevresinde üreme olmayan alan mm olarak ölçülerek kontrol grubu ile karşılaştırılır.
Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi (MIC saptanması):Analiz numunelerinin MIC değerlerinin belirlenebilmesi için CLSI tarafından önerilen sıvı mikrodilüsyon yöntemi uygulanmaktadır. “MIC” bakteriyel büyümenin inhibe edildiği en düşük konsantrasyon olarak tanımlanmaktadır.
Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC):Analiz numunelerinin MBC değerlerinin belirlenebilmesi için CLSI tarafından önerilen MBC test prosedürü uygulanmaktadır. Konvansiyonel sıvı mikrodilüsyon MIC duyarlılık testi değerlendirildikten sonra, MIC’e eşit ve MIC’ten büyük analiz numunesi içeren örnekler ile mikroorganizmaların bulunduğu solüsyonlardan agar plağına ekilerek subkültür yapılmaktadır. İnkübasyon süresinin sonunda bakteri inokulümünün % 99.9’unu inhibe eden en düşük analiz numunesi konsantrasyonu MBC değeri olarak tanımlanacaktır.
Ayrıca çeşitli ürün grupları için farklı standart analiz yöntemleri de kullanılmaktadır. Bu standartlardan bazıları aşağıda bulunmaktadır;
• JIS Z 2801
Antimicrobialproducts-Test forantimicrobialactivityandefficacy

• ASTM E3031-15
Standard Test MethodforDetermination of Antibacterial Activity on CeramicSurfaces

• AATCC 100
AntibacterialFinishes on TextileMaterials

• ASTM E2149-01 ve ASTM E2149-10
DeterminingtheAntimicrobial Activity of ImmobilizedAntimicrobialAgents Under DynamicContactConditions

• ASTM E 2180-01
Determiningthe Activity of IncorporatedAntimicrobial Agent(s) InPolymericorHydrophobicMaterials

• TS EN 13727
Chemicaldisinfectantsandantiseptics — Quantitativesuspension test fortheevaluation of bactericidalactivity of chemicaldisinfectantsforinstrumentsused in themedicalarea

• TS EN 1276
Chemicaldisinfectantsandantiseptics — Quantitativesuspension test fortheevaluation of bactericidalactivity of chemicaldisinfectantsandantisepticsused in food, industrial, domesticandinstitutionalareas

• TS EN1656
Chemicaldisinfectantsandantiseptics — Quantitativesuspension test fortheevaluation of bactericidalactivity of chemicaldisinfectantsandantisepticsused in theveterinaryarea

• TS EN1657
Chemicaldisinfectantsandantiseptics — Quantitativesuspension test fortheevaluation of fungicidaloryeasticidalactivity of chemicaldisinfectantsandantisepticsused in theveterinaryarea

• TS ISO 22196
Plastics — Measurement of antibacterialactivity on plasticssurfaces

Bu yöntemlerin yanında katı besi ortamında koloni oluşturan bakteri birimi sayma yöntemlerine dayanan ve her çeşit (plastik, metal, cam…) yüzeydeki bakteriyel yük analizleri kontrol grubu ile karşılaştırılmalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Yazar hakkında

profesör administrator

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.