Nano Malzemeler Nedir ?

Nano Malzemeler Nedir ?

Nanomalzemeler, yalnızca minyatürizasyonda yeni bir aşama olarak düşünülmemelidir; tümüyle yeni bir alandır: nanodünya, atomik ve kuantum fenomenleri ile hacimsel (bulk) malzeme ölçeğinin arasında yer almaktadır.

Nanomalzemeler, metal, seramik, organik moleküler topluluk, polimerik ya da kompozit malzemeler olabilir.

Tanımlayıcı nitelikleri 1 ile 100 nm arasındaki boyutlarıdır.

Geleceğin teknolojilerinin atom, molekül ve nanoküme boyutlarında, malzemenin şeklinin

kontrol edilmesi, nanoyapıların organize edilmesi, aygıtlara dönüştürülmesi, malzemenin ve yüzeylerin tasarlanması-işlenmesi üzerine inşa edileceği öngörülmektedir.

Nanomalzemeler boyutlarından dolayı, elektronik, fotonik, manyetik, reolojik, yapısal ve mekanik niteliklerinde olumlu yönde farklılık gösterirler. Bu farklılığın nedenleri ise, yüksek yüzey-hacim oranları, hacimsel davranışlar ortaya çıkmadan sınırlı sayıda atom ya da molekül arasındaki kooperatif fenomenler ve nano-boyutlu yapılarda ortaya çıkan kuantum etkileridir.

  1. Çok işlevli nanokompozit malzemeler

 

Sensör, katalizör, yakıt hücreleri ve elektrotlar, polimerik nanokompozitler, yüksek kapasiteli verim 

depolama sistemleri için manyetik nanokompozitler; otomotiv, cam, ambalaj ve beyaz eşya sanayi için

nano-kaplamalar, boyalar ve akıllı (smart) tekstil ürünleri.

 

  1. Biyoesinli malzemeler ve katalizörler Yapay enzimler, moleküler aygıtlar, yapay fotosentetik sistemler

 

  1. Kendiliğinden düzenlenme (self-assembly) yöntemleri ile nano-elektronik ve nanomekanik

aygıtlar.

Nano malzemeler, geleceğe özgü yaklaşımla ileri teknolojik ürünlerdir.

Detaylı Bilgi: Nanokar.com

 

Yazar hakkında

profesör administrator

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.