Fotokatalitik Bozunma – Aktivite Testi

Fotokatalitik Bozunma – Aktivite Testi

Testler için kullanılan Solar Box (Güneş Simülatörü, Erichsen Solar-Box 1500) cihaz yandadır

Mevcut test BS ISO 10678:2010 standardı temel alınarak gerçekleştirilmektedir.
Örnekler istenilen boyutlarda (2,5×4 cm, 5×5 cm, 10×10 cm) kesilerek bir kap içerisine yerleştirilip, üzerlerine derişimi ayarlanmış Rodamin B çözeltileri eklenmektedir. Rodamin B çözeltileri yalnızca gerekli miktarlarda deiyonize su eklenerek hazırlanmaktadır.

Her bir analiz numunesi 24 saat süresince güneş simülatörü (Cihaz adı: Erichsen Solar-Box 1500) içerisinde ışınlandırılmaktadır. Işınlandırmanın ardından her bir kaptan belli miktarda örnek alınıp UV-Visible spektrofotometresinde (Cihaz adı: VarianCary 5000) analiz edilerek ~550 – 560 nm dalgaboyunda gelen absorpsiyon pikinin ölçümü gerçekleştirilmiştir. Her bir test en az üç paralel ile yapılmakta ve sonuçların ortalamaları alınmaktadır.
Her bir örnekte bulunan Rodamin B çözeltisinin 24 saat ışınlandırma ardından ~550-560 nm’de verdiği en yüksek absorpsiyon değerlerinin ortalamaları (ya da her bir pikin altında kalan alanın ortalamaları) değerlendirilerek Rodamin B boyar maddesindeki % azalma miktarı hesaplanmaktadır. Absorpsiyon şiddetindeki azalma, doğrudan fotokatalitik aktivite ile bağlantılıdır.

Yazar hakkında

profesör administrator

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.