Antimikrobiyal Masterbatch

Antimikrobiyal Masterbatch

İşlenmiş Eşyalar ile İlgili Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Antibakteriyel ürünlerin piyasaya sunulmadan önceki üretim aşamalarından, tüketiciyle buluştuğu ana kadar geçtiği işlemler Halk Sağlığı Kurumunun Biyosidal Dairesi tarafından kontrol ediliyordu. Piyasaya bir ürünün antibakteriyel olarak sunulabilmesi için de kurum tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından yapılacak kimyasal analizler, antibakteriyel etkinlik testleri ve toksisite testleri gibi çok kapsamlı ve uzun testlerin yapılması gerekiyordu. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Çünkü çamaşır deterjanı gibi, sinek öldürücü ilaçlar gibi, antibakteriyel sıvı ve katı sabunlar gibi kişisel ve ya umumi hijyeni ilgilendiren konularda, üretilen ürünlerin iddia ettiği savları gerçekten sağlayıp sağlamadığının kontrolü oldukça önemliydi. Bütün bu kontroller de Biyosidal Ürün Yönetmeliği kapsamında yapılıyordu.

Fakat malesef en büyük sorun, ana işlevi antimikrobiyal etkinlik sağlamak olmayıp, ürünün bakterilerin üzerinde büyümesini engelleyip korunmasını sağlamak amaçla üretilen antimikrobiyal ürünler için oluşuyordu. Bu tip ürünler Biocidal Products Regulation olarak geçen Avrupa Birliği yönetmeliğinde ”Treated Article” yani Türkçe ifadeyle işlenmiş eşya olarak geçiyordu fakat Türkiye’deki yönetmelikte bu tür ayrı bir bölüm bulunmuyordu. Bu sebepten dolayı ana işlevi antimikrobiyallik olmayan; antibakteriyel temizlik fırçası, antibakteriyel elektrik anahtarı, antibakteriyel kalem gibi örnekleri çoğatılabilecek ürünler için Biyosidal dairesi piyasadaki ürünlerin değerlendirilmesi konusunda bir sorun yaşıyordu.

Bütün bu sorunlar göz önüne alındığında, Biyosidal Dairesi, 2015 Haziran ayı itibariyle, 2016 Eylül itibariyle yürürlüğe girmesi planlanan İşlenmiş Eşyalar Tebliği’nin taslağını yayınladı. Bu tebliğe göre bir ürünün işlenmiş eşya olup olmadığına dair karar Biyosidal Dairesi’nin yayınladığı işlenmiş eşya karar ağacına (Resim 1) göre karar verilecek. Daha sonra tebliği yayına girdikten 3 ay içerisinde de daire bu konuyla ilgili detaylı bir kitapçık hazırlayarak üreticilerin kafasındaki soru işaretlerini de giderecek.

Resim 1- Biyosidal Dairesi tarafından yayınlanan işlenmiş eşya karar ağacının özellikle
antimikrobiyal katkı eklenmiş ürünleri ilgilendiren kısmı

 

Yukarıdaki resimde, Biyosidal Dairesinin bir ürünün İşlenmiş eşya olup olmadığına dair karar verirken geçilen aşamaların bir kısmı anlatılmaktadır. Bu kısmı paylaşmamızın sebebi üreteceğiniz, örneğin plastik bir ürüne, katacağınız antimikrobiyal masterbatch biyosidal bir üründür.  Bu katkılar Ürün Tipi 9 (PT 9) kapsamına girmektedir. Bu karar aşamasına yardımcı olması dolduracağınız bildirim formlarında da ürünün biyosidal ürün olmadığına dair açıklamayı net bir şekilde yapmanız gerekecektir.

Kısaca tebliğin getirdiği yeniliklerden bahsetmek gerekirse; eğer bir ürün işlenmiş eşya olarak üretiliyorsa, bu ürünün içerdiği antibakteriyel katkının oranı ve o katkının içerdiği aktif maddenin oranları ve bu katkının ne amaçla kullanıldığına ilişkin bilgilerin işleneceği form üretici tarafından Biyosidal dairesine iletilecek. Bunun yanında yönetmelikte detayları belirtilen ürün etiketinde yer alması gereken bilgilere göre hazırlanacak olan etiketin bir örneği de dosyaya eklenecek. Son olarak da ürünün ne kadar ve hangi mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal etkinliğe sahip olduğu iddia ediliyorsa, buna dair uluslararası akredite bir laboratuvardan alınacak analiz raporu da dosyaya ekleniyor.

Yukarıda belirtilen İşlenmiş Eşyanıza dair bilgileri içeren dökümanlardan oluşan dosyanın Biyosidal Dairesi’ne iletilmesinden sonra ürünün piyasada bulunması ile ilgili bir sorun da kalmıyor.

Her ne kadar Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olsa da, üreteceğimiz antibakteriyel katkılı ürünleri üretirken yukarıda belirttiğimiz dosyaları da hazırlamak ve iletmeye hazır olmak yakın zamanda yürürlüğe girecek bu tebliğ konusunda bir sorun yaşamamak açısından üreticiler için de faydalı olacaktır.

Konuyla ilgili her türlü sorularınızla ilgili olarak, özellikle plastik hammaddeler için kullanılan antimikrobiyal katkılar konusunda faaliyet gösteren Nanokar Kimyevi Maddeler firması ile iletişime geçebilirsiniz.

Plastik ürünlerinize antibakteriyel özellikler katmak için sipariş etmek istediğiniz antimikrobiyal masterbatch ürünlerini Nanokar şirketinden tedarik edebilirsiniz.
Firma adresi: http://www.nanokar.com

 

Yazar hakkında

profesör administrator

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.