NANOTEKNOLOJİ GENEL TANITIM

NANOTEKNOLOJİ GENEL TANITIM

Nano bir ölçek, nanoteknoloji de o ölçekte geliştirilen teknolojiler anlamına geliyor, bu yüzden nanobilim ve nanoteknoloji ile uğraşmak çok disiplinli bir durumdur; hedefi belirli bir konu değil; işbirliği gerektiren, birçok araştırmayı içine alan geniş bir kapsama alanını oluşturur. Nano milyarda 1 demek ve milyarda 1 ölçekle çalışmak demektir. Atomlarla ve onların dizilişleriyle; malzemede, üretim tekniklerinde, yenilik yapmak ve ihtiyaca uygun üstün özellikli yeni ürünler geliştirmek anlamına geliyor.

Nano sadece bir ölçü derecesi olduğu için nanoteknolojinin malzeme üretiminden başlayarak, elektronik, manyetik, optik, mekanik, ve biyomedikal amaçlı işlemler gibi birçok disiplini de kapsayan geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan mühendislik malzemelerinin birçok özelliği mikrometreden büyük boyuttaki iç yapılarından (tane, kristal) kaynaklanmaktadır. Nano malzemeler ise, üstün özelliklerini, mikrometreden 10 ile birkaç yüz kat daha küçük boyuttaki yapılara borçludurlar. Yakın zamanda bu alanda yapılan çalışmalar, nano boyutlu malzeme, aygıt ve sistemlerin üretimi, karakterizasyonu ve uygulamaları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Artık nanoteknoloji sayesinde süper bilgisayarlara mikroskop altında bakılabilecek, bir milyon sinema filmi alabilen DVD’ler yapılabilecek, insan vücudunun içinde hastalıklı dokuyu bulup iyileştiren, ameliyat yapan nano robotlar kullanılabilecek, insan beyninin kapasitesi ek nano hafızalarla güçlendirilebilecek, birim ağırlık başına şuandakinden 50 kat daha hafif ve çok daha dayanıklı malzemeler üretilebilecek. Yine günlük yaşamda kullanılan tekstil ürünleri gibi ürünlerin değişebileceği gibi, uzay araştırmalarında ve havacılıkta da yeni roket ve uçak tasarımlarının ortaya çıkması mümkün olacaktır. Bütün bu gelişmeler dünyayı yeniden şekillendirebilecek bilimsel ve teknolojik devrim niteliğindedir. Yani yeni dönem, nanobilim ve nanoteknoloji dönemi olarak başlamıştır.

Nanoteknolojinin Tarihçesi Nano boyutta bir dünya olduğunu ilk defa ünlü Amerikalı fizikçi Richard Feynman (1918- 1988) ortaya atmıştır. Feynman 1959 yılında bir konferansta ‘‘There is plenty of room at the bottom’’ (Aşağıda daha çok yer var) başlıklı konuşmasında ilk defa nano boyutlardaki gizeme değinmiştir. Feynman eğer atom ve molekül büyüklüklerde imalat yapılabilirse birçok yeni keşiflerin ortaya çıkacağını bildirmiştir.

Nanoteknolojinin başlangıcı olarak kabul edilen bu konuşmada nano boyutlarda uğraşların olabilmesi için, öncelikle nano ölçekte ölçme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Feynman’ın konuşmasından bazı dikkat çeken hususlar;

24 ciltlik Britannica ansiklopedisi bir toplu iğne başına yazılabilir

Küçük ölçeklerde motorlar

Biyolojik yapılardakine benzer üstün özellikli yapı ve sistemler

Minyatür bilgisayarlar

Atomlara hükmetme, onları yeniden düzenleme gibi ilk defa duyulup daha sonra keşfedilecek birçok yeni görüşlerden bahsetmiştir.

Nanoteknolojinin Kullanım Alanları

  • Malzeme ve imalat sektörü
  • Nano Elektrik ve Bilgisayar Teknolojileri
  • Tıp ve Sağlık Sektörü
  • Havacılık ve Uzay Araştırmaları
  • Çevre ve Enerji
  • Savunma Sektörü
  • Biyoteknoloji, Tarım ve Gıda

Nanoteknoloji Nerelerde Kullanılır?

Nanoteknolojinin alanı oldukça geniştir ve genişlemektedir. Günümüzde fizik, kimya, biyoloji,bilgisayar,malzeme bilimi,elektronik gibi alanlarda kullanımının yanında, tıp alanında da oldukça çarpıcı gelişmelere imkan sağlamaya başlamıştır.Gelişmekte olan bir teknolojidir,kısıtlı sayıda uygulamaları olsa da gelecek adına çok daha geniş yelpazelere yayılacağı ortadadır .Bu teknolojiyle üretilebilecek birçok mikroskobik aygıtlar belki de damarlarımızda dolaşacak ve birer uzman gibi tedavi sağlayacaklardır. Nano boyuta sahip yapıların fiziksel özelliklerini anlaşılması ile yeni bir nanoskopik dünya ile bir köprü kurulabilir.

Nanomateryallerin üretimi ile birlikte çok daha dayanıklı ulaşım araçları ve kirlenmeyen, paslanmayan eşyalar;hatta kendi kendini temizleyen giysiler üretilebilecektir.

Gelecekte en büyük sorunlardan biri olacak olan kullanılabilir su kaynakları da, bu teknoloji ile kendisini yenileyebilecektir. Belki de yakın bir tarihte insan vücudunda çalışabilecek biyolojik ve farmokolojik bilgisayarlar bu şekilde üretilebilir. Nanoteknoloji için, çağımızın anahtar teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz.

Nanoelektronik ve Bilgisayar Teknolojisi: Nano ölçekte elektronik devre elemanlarının üretilmesiyle bilgisayarların mimari tasarımında da değişiklikler meydana gelecektir. Nano ölçekteki devre elemanları daha az enerji ile üretildiğinden, bu bilgisayarlar daha küçük, hız ve kapasite bakımından daha büyük olacaklardır.

Havacılık ve Uzay Çalışmaları: Nano yapılı malzemeler daha hafif, daha sağlam, sıcağa karşı daha dayanıklı olmaları sebebiyle roket ve uzay istasyonlarının yapımında önemli olmaktadır. Muhtemel uygulamalar; az enerji gerektiren, radyasyona karşı dayanıklı, yüksek verimli bilgisayarların yapımı mikroölçekteki uzay araçlarında kullanılabilecek nano ölçekte aletler, nano yapılı algılayıcılar ve nano elektronik ile desteklenen uçuş sistemleri yapımı, ısıya dayanıklı nano yapılı kaplama malzemeleri olabilir.

 Tıp ve Sağlık: Proteinler, protein kompleksleri, dokular, kromozomlar,lipitler,karbonhidratlar, nano ölçekteki malzemelere örnek olarak gösterilebilir. Nano ölçekteki aygıtlar sayesinde hastalıkların teşhisi ve tedavisinde yeni yöntemler geliştirilecektir. Bu sayede hasar görmüş sinir hücreleri onarılabilecek, hastalıklı yapılar yok edilebilecektir.

Çevre ve Enerji: Yakın bir zaman içerisinde, insanlığın temel problemleri sıralamasında 1. sırada enerji, 4. sırada çevre yer alacaktır. Nanoteknolojinin, enerjinin verimli kullanılmasında, depolanmasında ve üretilmesinde uygulama alanları vardır. Nanoteknolojik olarak üretilen otomobiller, daha az yakıt harcayacağı için çevreyi az kirletecek ve ekonomik olacaktır. H depolama ile hidrojen enerjisiyle çalışan otomobiller kullanılacak, sonucunda da çevre dostu yakıt tüketimi gerçekleşecektir.

Ayrıca, insanlığın temel problemlerinin 2. sırasında su yer almaktadır. Nano filtreler sayesinde, temiz su eldesi mümkün olabilecektir.

 

 Biyoloji ve Tarım: Biyosentezleme ve biyoişleme yeni kimyasal ve ecza malzemeleri sağlayabilir. Biyolojik yapıtaşlarının suni malzemelerin ve aygıtların içine yerleştirilmesi ile biyolojik işlev ve başka istenen özelliklere sahip malzemeler üretilebilir. Tarımda da nanoteknolojinin kullanım alanları vardır. Örneğin bitkileri böceklere karşı korumak için moleküler seviyede kimyasalların geliştirilmesi; hayvanlar ve bitkilerin genlerinin, hayvanlar için ilaçların, DNA testleri için nanoölçekte kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi sağlanabilir.

 

Savunma: Nanomalzemelerde yapılmış bazı aygıtlar daha hafif ve daha sağlam,daha uzun ömürlü olabilir, nano algılayıcılar ile zararlı gazlar ve radyoaktif serpinti tespit edilebilir, nano ve mikro mekanik aygıtların birleştirilmesi ile nükleer savunma sistemleri kontrol edilebilir. Nanoteknoloji ürünü tekstil malzemeleri ile akıllı giyecekler yapılabilir. Akıllı giyecekler ile ‘süper asker’ modeli oluşturulabilir. Askerin üzerinde giydiği akıllı üniforma; lazer silahıyla nişan aldığında haber verecek, enerjiye ihtiyacı olduğunda güneş pili gibi çalışacak, zehirli biyolojik ve kimyasal gazları tespit

 

edebilecek ve gece karanlığında kendi askeri tarafından tanınabilecek, ama aynı zamanda çok hafif olacaktır.

 

 Bilim ve Eğitim: Nanoteknoloji disiplinler arası bir alandır. Fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimler ile malzeme, elektronik, kimya, makine, bilgisayar mühendisliği gibi uygulamalı bilimlerin ortak alanına nanoteknoloji girmektedir. Bu nedenle, eğitim programlarında bu gelişmeye uygun olarak yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Roco (2002)’ya göre, eğitim programlarının, mikroanalizlerden nanoölçeği anlamaya ve nanoölçekteki maddeleri yaratıcı şekilde kullanmaya kadar tümüyle yeniden yapılanmaya ihtiyacı vardır.

Kaynak :

  1. http://nanoteknolojinedir.com/upload/files/201303190540Nanoteknoloj-ve-uygulamalari.pdf
  2. http://home.anadolu.edu.tr/~esuvaci/egitim/NANOTEKNOLOJIVEUYGULAMALARI.pdf
  3. http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/78947/32671/nanoteknoloji.pdf

 

Nanokompozit

nanotüp

nanolif

nanopartikül

nanopartikül üretim yöntemleri

nanopartikül çeşitleri

nanopartikül nedir

nanopartikül ne demek

nanopartikül vikipedi

karbon nanotüp

karbon nanotüp üretimi

karbon nanotüp kullanım alanları

karbon nanotüp nedir

karbon nanotüp pdf

nano sprey

nano manyetik

nano tekstil

nano plazma isitici

nano sprey telefon

nano tekstil ürünleri

nano malzemeler

nano gümüş sprey

nano sistem

nano elektronik

nano titanyum dioksit

nano kumaş nedir

nano dizisi

nano thermal gel nasıl kullanılır

nano kimya nedir

enerjin nano

nano malzeme nedir

nano jel kaynak nedir

nano kumaş özellikleri

nano kimya

nano elyaf nedir

nano katalizör

nano iğne

nano jel toprak

nano ne demektir

nano plazma isiticilar

nano kil

nano teknolojik sıvı

nano katalizör nedir

nano tekno

kompozit malzemeler

nano termal jel şikayet

nano termal jel yorumlar

nano termal jel nedir

nano termal jel nasıl kullanılır

nano termal jel yan etkileri

nano teknoloji

nano teknoloji boya

nano teknoloji nerelerde kullanılır

nano teknoloji ne demek

nano teknoloji ürünlerine örnekler

nano teknoloji jel

nano teknoloji slayt

nano teknoloji ürünleri ve özellikleri

nano teknoloji hakkında bilgi

nano teknoloji ile ilgili slaytlar

nano teknoloji tekstil

nano teknoloji slayt örnekleri

nano teknoloji nerelerde kullanılır kısaca

101 nano teknoloji

nano teknoloji temizlik topu

nano teknoloji top

nano teknoloji uygulama alanları

nanoteknoloji

nanobilim ve nanoteknoloji

nanoteknoloji sprey fiyatları

nanoteknoloji kullanım alanları

nanoteknoloji sprey

nanoteknoloji devrimini anlamak

karbon ve nanoteknoloji

nanoteknoloji ile üretilen ürünler

nanoteknoloji yüksek lisans

tekstilde nanoteknoloji

nanoteknoloji örnekleri

nanoteknoloji pdf

nanoteknoloji ppt

nanoteknoloji hangi alanlarda kullanılır

nanoteknoloji hakkında bilgi

nanoteknoloji uygulama alanları

nanolife nanoteknoloji

nanoteknoloji uygulamaları

nanoteknoloji malzeme bilimine etkileri

malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği ne iş yapar

nanoteknoloji slayt

tekstilde nanoteknoloji uygulamaları

nanoteknoloji ders notları

nanoteknoloji nerelerde kullanılır

nanoteknoloji sunum

nanoteknoloji kullanım alanları nelerdir

nanoteknoloji ve kullanım alanları

nanoteknoloji vikipedi

nanoteknoloji nasıl yapılır

nano malzeme üretim yöntemleri

grafen üretim yöntemleri

nanolif üretim yöntemleri

toz üretim yöntemleri

nanoteknolojinin malzeme bilimine etkileri

nanoteknolojinin malzeme bilimine etkileri nelerdir

nano teknoloji nedir

nano teknoloji nedir kısaca

nano teknoloji nedir özet

nano teknoloji nedir kullanım alanları

nano teknoloji nedir ne işe yarar

nano teknoloji nedir hangi alanlarda kullanılır

nano teknoloji nedir kısaca tanımı

nanoteknoloji nedir

nanoteknoloji mühendisliği nedir

nanoteknoloji nedir nerelerde kullanılır

nanoteknoloji nedir kısaca

nanobilim ve nanoteknoloji nedir

nanopartiküllerin kullanım alanları

nano teknoloji telefon kaplama

nano kaplama nasıl yapılır

nano kaplama malzemeleri

nano metal kaplama

nano kaplama spreyi

polimerik nanokompozitler

nanokompozit malzemeler

nanoteknolojik malzemeler

malzeme biliminin yeni geliştirdiği malzemeler

nanoteknolojide yeni geliştirilen malzemeler

nano teknoloji

nano teknoloji ürünleri

nano teknoloji ürünleri fiyatları

nano teknoloji boya

nano teknoloji ürünleri nelerdir

nano teknoloji kıyafetler

nano teknoloji ürünlerine örnekler

nano teknoloji giysiler

nano teknoloji kumaş fiyatları

nano teknoloji kumaş

nano teknoloji halı

nano teknoloji proje ödevi

nano teknoloji ürünleri satış

nano teknoloji araba

nano teknoloji firmaları

nano teknoloji temizlik ürünleri

nano teknoloji ısıtıcılar

nano teknoloji slayt örnekleri

nano teknoloji elbiseler

nano teknoloji fiyatı

nano teknoloji saç

nano teknoloji nerelerde kullanılır

nano teknoloji slayt

nano teknoloji saç kremi

nano teknoloji ne demek

nano teknoloji ürünleri ayakkabı

nano teknoloji eldiven

nano teknoloji ile ilgili slaytlar

nano teknoloji tekstil

nano teknoloji bez

nano teknoloji pantolon

su tutmayan nano teknoloji

nano teknoloji ayakkabılar

nano teknoloji cam

nano teknoloji ürünleri çamaşır topu

nano teknoloji araba kaplama

nano teknoloji jel

bekbars nano teknoloji

nano teknoloji bölümü

nano teknoloji ürünleri ve özellikleri

nano teknoloji çorap

nano teknoloji slayt indir

nano teknoloji hakkında bilgi

nano teknoloji türkiye

nano teknoloji ürünleri satan firmalar

nano teknoloji video

nano teknoloji zararları

nano teknoloji ceket

nano teknoloji nerelerde kullanılır kısaca

nano teknoloji ne işe yarar

nano teknoloji top

nano teknoloji bölümü hangi üniversitelerde var

nano teknoloji topu

101 nano teknoloji

nano teknoloji uygulama alanları

boya koruma

oto boya koruma

boya koruma fiyatları

araç boya koruma

boya koruma ürünleri

araba boya koruma

boya koruma filmi

nano boya koruma

sonax boya koruma

3m boya koruma

boya koruma nasıl yapılır

boya koruma ankara

boya koruma malzemeleri

boya koruma kampanya

otomobil boya koruma

malzeme bilimi ve mühendisliği

malzeme bilimi

malzeme bilimi mühendisliği

malzeme bilimi ve mühendisliği nedir

malzeme bilimi ve muhendisligi

malzeme bilimi ve mühendislik malzemeleri

nano teknoloji nedir

nano nedir

nano teknolojisi nedir

nano kimya nedir

nano malzeme nedir

nano teknoloji nedir özet

nano kumaş nedir

nano teknoloji nedir kısaca

nano enerji nedir

nano filtre nedir

nano virüs nedir

nano teknoloji nedir kullanım alanları

nano teknoloji nedir ne işe yarar

nano teknoloji nedir hangi alanlarda kullanılır

nano teknoloji nedir kısaca tanımı

uçak mühendisliği

petrol mühendisliği

metalurji mühendisliği

gıda mühendisliği

jeoloji mühendisliği

gemi mühendisliği

kimya mühendisliği

makine mühendisliği

elektrik ve elektronik mühendisliği

seramik mühendisliği

nanoteknoloji mühendisliği

nanobilim ve nanoteknoloji

nanoteknoloji kitap

nanoteknoloji mühendisliği iş imkanları

nanoteknoloji örnekleri

nanoteknoloji ayakkabı

nanoteknoloji iş imkanları

nanoteknoloji sunum

nanoteknoloji kıyafet

nanoteknoloji kullanım alanları

tübitak nanoteknoloji

bor nanoteknoloji

nanoteknoloji yüksek lisans programları

nanoteknoloji devrimini anlamak

nanoteknoloji ile üretilen ürünler

nanoteknoloji yüksek lisans

nanoteknoloji sprey

nanoteknoloji pdf

nanoteknoloji ppt

sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi

nanoteknoloji gübre

nanoteknoloji hangi alanlarda kullanılır

nanoteknoloji hakkında bilgi

nnt nanoteknoloji

sabancı üniversitesi nanoteknoloji

nanoteknoloji mühendisliği hangi üniversitede var

nanoteknoloji uygulama alanları

nanoteknoloji uygulamaları

nanoteknoloji fiyatları

karbon ve nanoteknoloji

nanoteknoloji slayt

nanoteknoloji ders notları

sabancı nanoteknoloji

nanoteknoloji nerelerde kullanılır

nanoteknoloji türkiye

nanoteknoloji kullanım alanları nelerdir

türkiye nanoteknoloji

nanoteknoloji ve kullanım alanları

nanoteknoloji vikipedi

nanoteknoloji hangi üniversitelerde var

nanoteknoloji nasıl yapılır

itü nanoteknoloji

nanoteknoloji faydaları

sabancı üniversitesi nanoteknoloji merkezi

bor power

nnt bor power

bor power bayileri

bor power yetkili bayileri

orjinal bor power nasıl anlaşılır

bor power ankara

bor power nerede satılır

bor power yetkili satıcıları

bor madeni

bor yağ katkısı

bor

nnt bor

bor ürünleri

tnt bor

nanoteknoloji nedir

nanoteknoloji mühendisliği nedir

nanobilim ve nanoteknoloji nedir

nanoteknoloji nedir nerelerde kullanılır

nanoteknoloji nedir kısaca

nanoteknoloji nedir pdf

malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği

malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği iş imkanları

malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği

malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği nedir

malzeme bilimi ve nanoteknoloji

nanoteknoloji malzeme bilimine etkileri

malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği nedir

tobb malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği

malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği ne iş yapar

nanoteknolojinin malzeme bilimine etkileri

nanoteknolojinin malzeme bilimine etkileri nelerdir

nanoteknolojinin kullanıldığı alanlar

nanoteknolojinin zararları

nanoteknolojinin yararları

nano bor

bor nano

bor nano teknoloji

nnt bor power nano

nano teknoloji bor power

bor power nano teknoloji

nano koruma

cam koruma

araç koruma sistemleri

nano teknolojik yüzey koruma

yüzey koruma

nano teknoloji telefon kaplama

nano teknoloji telefon

nano teknoloji ile telefon kaplama

nano teknoloji telefon koruma

nano teknoloji telefon jelatini

bor power satış noktaları

bor power satış

bor power ankara satış noktaları

bor power satış noktaları ankara

bor power satış noktaları izmir

bor power satış noktaları istanbul

nnt tr bor power satis noktalari

bor power satis noktalari

türk bilim adamlarının tıp alanındaki gelişmelere katkıları nelerdir

tübitak nedir çalışma alanları nelerdir

bilişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlar nelerdir

teknoloji nedir faydaları ve zararları nelerdir

bitkilerin teknolojide kullanım alanları nelerdir vikipedi

geleceğin ulaşım araçları nelerdir

dr nano silver nasıl kullanılır video

teknoloji nerelerde kullanılır

teknoloji hangi alanlarda kullanılır

teknoloji nerelerde kullanılır kısa bilgi

atom fiziği nerelerde kullanılır

nano tekstil

nano malzemeler

nano kaplama

nano sistem

nano tekstil ürünleri

nano dizisi

nano ne demek

nano ürünler

nano ilaç

nano kimya

nano teknolojinin zararları

nano clean ne demek

nano mühendislik

nano kozmetik ürünleri

nano teknolojik sıvı

nano teknolojinin yararları

nano tekno

nano yapı denetim

enerjin nano kullananlar

nanobilim nedir

nanometre nedir

teknoloji nedir kısaca

teknolojı nedır

nanoparçacık nedir

nanopartikül nedir

nanotechnology nedir

teknoloji

bilim ve teknoloji üniversitesi

teknoloji ne demektir

ileri teknoloji malzemeleri

teknoloji örnekleri

teknoloji alanları

teknoloji faydaları

nnt teknoloji

nanoteknoloji

nanoteknolojik malzemeler

nanoteknolojik kumaş

nanoparçacık

nanoteknolojide yeni geliştirilen malzemeler

nanobilim ve nanomühendislik

gümüş nanoparçacık

nanoteknolojiye giriş

gümüş kolloid imalatı

nanotıp

nanomateryal

nanopartikül çeşitleri

nani ne demek

biyonanoteknoloji

nanotek bilgisayar

nanotek medikal

nanotr 12

nanopartikül ne demek

nanopartikül vikipedi

nona hekim

nanotek ankara

nanott

nanotek yakıt katkısı

Yazar hakkında

profesör administrator

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.