ALUMİNYUM HİDROKSİT Al(OH)3

ALUMİNYUM HİDROKSİT Al(OH)3

Aluminyum hidroksit, dünyada en büyük hacimli alev yavaşlatıcısıdır. 200 oC’ye ısıtmayla Al(OH)3, % 66 Alumina ve % 34 suya bozunur.

 Bu geri dönüşümlü proses ATH’yi bir yangın geciktirici, yavaşlatıcı yapar.

Aluminyum kimyasallarının üretimi (aluminyum sülfat, poli aluminyum klorür, sodyum aluminat, zeolitler, aluminyum florür); cam üretiminde bir hammadde-sırlar ve karışımlar; katalizör üretiminde hammadde; alevlenme geciktirici; kauçuk ürünler ve halı arkaları gibi plastik benzeri ürünlerde duman bastıran doldurucu olarak kullanılmaktadır.

Kağıt, solvent, su dayanıklı boyalar, UV kurabl kaplamalar, mürekkepler ve yapıştırıcılarda yayıcı ve yapılandırıcı ajan, bir cila ve temizleme ajanı, kalıp yıkama ve ayırma ajanı, onyx ve katı yüzeyler gibi kalıp polimer ürünlerinin bir doldurucusu olarak kullanılır.

Ayrıca absorban, emülsifiye edici, iyon değiştirici, mordan (boyada pekiştirici), asit giderici ve filtre edici ortam olarak da kullanılmaktadır. Diğer kullanımları; seramiklerde, baskı mürekkeplerinde, deterjanlarda, ıslanmaz kumaşlarda, diş macunu veya tozunda ve antiperspirantlardadır.

 Alüminyum Klorür Hidroksit[12359-72-7], Al2(OH)5Cl·2H2O empirik formülüyle Polialüminyum Klorür’ün r oranı(OH/Al) 2,5 olan özel bir formudur.

 Amerikan FDA standartlarına göre Alüminyum Klorür Hidroksit %23-24 Al2O3 oranına sahip olmalı, yoğunluğu 1,33-1,35 g/cm3 arasında olmalı, düşük seviyede demir (maks.50 ppm), sülfat (maks.0.025 %), metal iyonları (Ca, Mg, Na maks.10 ppm) ve ağır metal (kurşun gibi maks.10 ppm) ihtiva etmelidir. Alüminyum Klorür Hidroksit’in karakteristik özelliği Al13 polimerlerinin, monomerler ve daha küçük polikatyonlarla denge halinde baskınlığıdır (%88). Yüksek yüklü Al+7 13’lerin karşıt Cl– iyonları tarafından sarılması itme kuvvetleri sayesinde ürünü stabil hale getirmekte böylece ürünün içinde alüminyum hidroksit çökelmesi engellenmektedir.

Bu sayede Alüminyum Klorür Hidroksit uygun depolama koşullarında uzun yıllar çökelek oluşturmadan ve yapısı bozulmadan saklanabilmektedir.

Ürünün Genel Özellikleri

·        Güçlü Flok yapısına sahiptir.

·        Hızlı Flok oluşumu sağlar.

·        Düşük hamsu sıcaklıklarında kolayca reaksiyona girer.

·        Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.

·        Diğer inorganik koagülantlara göre düşük kimyasal çamur oluşumu sağlar.

·        Yüksek KOI giderimi sağlar.

·        Yüksek ağır metal giderimi sağlar.

·        Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.

·        Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) bırakmaz.

·        Diğer koagülantlara göre düşük dozlarda kullanılır.

·        Çamur susuzlaştırmada kullanılır.

·        Deodorantlarda antiperspirant ajanı olarak kullanılır.

·        Ürünün Teknik Özellikleri

·        Görünüm: Berrak Sıvı

·        Aktif Madde: %23,5 Al2O3

·        Yoğunluk: 1,350 ± 0,2 g/cm3

·        pH (%5 Çöz): 3,5-5,5

·        Viskozite: 15 cps

Yazar hakkında

profesör administrator

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.