Günlük arşiv 4 Şubat 2023

FERRO WOLFRAM NEDİR ? KULLANIM ALANLARI

Ferro Tungsten esas olarak herhangi bir alaşımın erime noktasını arttırmak için kullanılır ve bu nedenle Havacılık, Döküm ve Kaynak Elektrot gibi çeşitli uygulamalar için uygundur. Elektrotlar içinde, Ferro Tungsten esas olarak Sert Dolgu Elektörleri ve hatta Sert Dolgu Borulu Elektrotların üretimi için kullanılır.

 • Form: Toz
 • Ergime Noktası: 1650 – 2100 °C
 • Saflık: 99.5 %
 • Kimyasal Formülü: FeW
 • Yoğunluk: 15,8 gr / cm3

FERRO MOLİBDEN NEDİR ? KULLANIM ALANLARI

Ferro Molibden, çeliği son derece güçlü ve aynı zamanda kaynaklanabilir hale getiren sertleştirme özellikleri nedeniyle bir alaşıma eklenir. Ferro Molibden ayrıca Korozyon direncini artırmaya yardımcı olur. Ferro Molibden’in en büyük pratik uygulamaları, demir alaşımlarında kullanımıdır ve molibden içerik aralığına bağlı olarak, takım tezgahları ve ekipmanları, askeri donanım, rafineri boruları, yük taşıyan parçalar ve döner matkaplar için uygundur. Ferro Molibden ayrıca otomobillerde, kamyonlarda, lokomotiflerde ve gemilerde kullanılır. Ayrıca Ferro Molibden, sentetik yakıt ve kimyasal tesisler, ısı eşanjörleri, güç jeneratörleri, yağ arıtma ekipmanları, pompalar, türbin boruları, gemi pervaneleri, plastikler ve asit depolama kapları tarafından kullanılan paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerde kullanılır.

 • Form: Toz
 • Ergime Noktası: 1800-1900°C
 • Saflık: 99.5 %
 • Kimyasal Formülü: FeMo
 • Yoğunluk: 9 gr / cm3

FERRO NİOBYUM NEDİR ? KULLANIM ALANLARI

Ferro Niobium, otomobiller, ağır kamyonlar, köprüler ve üst geçitler, inşaat vinçleri, büyük miktarda gerilime dayanım gereken veya iyi bir mukavemete ihtiyaç duyulan diğer tüm yapılarda kullanılan çelik üretimi için kullanılır.

Form: Toz
Ergime Noktası: 1530-1580°C
Saflık: 99.5 %
Kimyasal Formülü: FeNb
Yoğunluk: 8,1 gr / cm3

CU-IN ALAŞIM NANO TOZU, SAFLIK: %99.9, BOYUT:<500 nm

Teknik Özellikler:

Alaşım Oranı (Cu-In)müşteri ihtiyaçlarına bağlı
Ortalama Parçacık Boyutu (nm)<500

Depolama ve Uyarılar:

Cu-In alaşım nano tozu, oldukça reaktifdir, bu nedenle dikkatle kullanılmalı ve hızlı hareketler yapılmalı, titreşimlerden kaçınılmalıdır.
Toz güneş ışığından, her türlü ısınma, nem ve darbelerden uzak tutulmalıdır. Parçacıkların pıhtılaşması ciddi bir sorundur, bu nedenle,
toz vakum altında kapatılmalı ve serin ve kuru koşullarda tutulmalıdır. Hava teması önlenmelidir.

PLATİNYUM (PT) NANO TOZ DİSPERSİYONU, BOYUT: 4 nm

Teknik Özellikler :

Pt Nanopartikül Saflığı (%)99,99
Pt Konsantrasyonu (ağ%/ppm)0,1/1100
PH7,0
Ortalama Parçacık Boyutu (nm)4
Renksiyah

Uygulama Alanı :

Platin nano tozun etkili kataliz özelliklerine ve oksidasyon direncine sahip olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda gıda depolama,
kozmetik ve medikal endüstrisi için iyi bir koruyucu malzeme yapan güvenli ve antimikribialdır.

Not:

Platin nano toz dispersiyon ürünü fazladan kimyasal reaktif içermez. Güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Araştırma sınıfı bir üründür,
profesyonel kişilerce kullanılmalıdır. Nanopartiküller uzun süre depolandıktan sonra aglomerasyona başlarsa, dispersiyon kullanımdan
önce basitçe karıştırılabilir.

GRAFEN NEDİR, NERELERDE KULLANILIR? ÖZELLİKLERİ

Grafen, günlük yaşantınızda pek fazla duymadığınız bir kelime olabilir. Fakat grafen mucizeler ile dolu bir maddedir ve aslında insanlar bu maddeyi içeren ve kendilerine yardımcı olan birçok araç kullanmaktadır. Grafenin ne olduğunu öğrendiğinizde sizlerde grafene karşı hayranlık duyacaksınız. Grafen için “harika madde” yakıştırması yapılmaktadır. Sizler için grafene ait bilgileri ve grafenin özelliklerini derledik.

Grafen, altıgen bir kafes içinde düzenlenmiş tek atom kalınlığında bir karbon atomu tabakasıdır. Grafitin (diğer şeylerin yanı sıra kalem uçlarında kullanılan) yapı taşıdır. Ancak grafen kendi başına olağanüstü bir maddedir. Grafen Nedir? Grafen, altıgen bir petek örgüsüne sıkıca bağlı tek bir karbon atomu katmanıdır (tek katmanlı). 0.142 nanometre moleküler bağ uzunluğuna sahip sp2-bağlı atomların bir düzlemi şeklinde bir karbon allotropudur. Grafen katmanları birbirinin üzerine istiflenmiş, 0.335 nanometre arası bir düzlem aralığı ile grafiti oluşturmaktadır. Grafitteki ayrı grafen katmanları, grafenin grafitten pul pul dökülmesi sırasında aşılabilen “Van der Waals” kuvvetleri tarafından bir arada tutulur. Grafen Hangi Alanlarda Kullanılır? Grafen oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle bu geniş kullanım alanlarının yanında birçok önemli konularda insanlığa yardımcı olmaktadır. Kullanım alanlarını sıralayacak olursak; – Grafen güneş pillerinde kullanılmaktadır. Yapısal özellikleri sayesinde güneş pilleri üretilmektedir. – Giyilebilir elektronik cihazlarda akü görevi görmektedir. – Nükleer santrallerde soğutma işleminde grafenden faydalanılmaktadır. – Kanser tedavisinde grafen kullanılmaktadır. Kanserli hücrelerin erken teşhis edilmesinde grafen oldukça fazla yardımcı olmaktadır. – Genetik hastalıkların tedavisinde de yine grafen kullanılmaktadır. – Kurşun kalemlerde grafen bulunmaktadır. – Diyabet kontrollerinde grafenin özelliklerinden faydalanılmaktadır. – Diş ve kemiklerin tedavisinde grafen ilk tercihler arasında yer almaktadır. – Grafen ile birlikte “beyin bilgisayarı” adı verilen ve beynin sırlarını çözmeye çalışan bir makinenin icadı üzerine çalışılmaktadır. – Doğum kontrolü konusunda da yine grafen yardımcı olmaktadır. Grafenin Özellikleri Grafen, bir atom kalınlığında insan tarafından bilinen en ince malzemedir. Aynı zamanda şaşırılacak derecede güce sahiptir. Daha da ayrıntı vermek gerekirse çelikten yaklaşık 200 kat daha güçlüdür. Bunun birlikte grafen mükemmel bir ısı ve elektrik iletkendir ve ilginç ışık emme yeteneklerine sahiptir. Neredeyse tüm endüstrilerde sınırsız entegrasyon potansiyeli ile dünyayı değiştirebilecek bir maddedir.

MANYETİK METAL TOZLARI

Kimyasal ürünlere manyetiklik kazandırmak amaçlı metal tozu kullanılmaktadır. Fakat kullanılan metal tozları manyetik özelliklerine ve maliyetine göre en çok aşağıdaki  ürünler tercih edilmektedir.

 • Demir Tozu
 • Demir Oksit
 • Karbonil Demir Tozu
 • Kobalt Tozu
 • Karbonil Nikel Tozu

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Nanoteknoloji ürünlerin, hammaddelerin mikrobiyolojik açıdan uygun olup olmadığının kontrollerini içerir. Ürünler patojen mikroorganizma içermemelidir.

Göz çevresinde, genel olarak mukoza zarlarında, hassas deriye, üç yaş altı çocuklarda, yaşlılarda veya riskli bağışıklık yanıtı gösteren kişilerde kullanılması planlanan kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik spesifikasyonlarına özel bir dikkat gösterilmelidir.

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme Kılavuzu’nda istenen mikrobiyolojik analiz parametreleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Aerobik Mezofilik Bakteri
 • Küf-maya
 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Candida albicans
 • E.coli

Mikrobiyolojik analizler  Türkak akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

Ayrıca, istendiği durumlarda diğer mikrobiyolojik analizler de uluslararası standartlar dahilinde gerçekleştirilebilmektedir.

KİMYA SEKTÖRÜNDE METAL TOZU UYGULAMALARI

Kimya sektöründe  birçok kimyasal reaksiyon ve diğer işlemler, kendine özgü özelliklerinden dolayı başlangıç malzemesi olarak metal tozu ile sağlanmaktadır.

Manyetik Amaçlı

Kimyasal ürünlere manyetiklik kazandırmak amaçlı metal tozu kullanılmaktadır. Fakat kullanılan metal tozları manyetik özelliklerine ve maliyetine göre en çok aşağıdaki  ürünler tercih edilmektedir.

 • Demir Tozu
 • Demir Oksit
 • Karbonil Demir Tozu
 • Kobalt Tozu
 • Karbonil Nikel Tozu

Katalizör Amaçlı

Metal tozu, kimyasal işlemlerde katalizör olarak kullanılmak üzere çok uygun bir hammaddedir. Demir, paslanmaz çelik, bakır, kalay ve çinko, hammadde olarak veya katalizör elemanı olarak kullanılan malzemelerdir. Katalizörün hazırlanması ve azot bileşiklerinin aminlere azaltılması gibi çeşitli uygulama alanları en uygun ürünler arasındadır.

 • Bakır Tozu
 • Demir Tozu
 • Çelik Tozu
 • Kalay Tozu
 • Çinko Tozu

Renklendirici Amaçlı

Metal tozu, dekoratif amaçlı çokça tercih edilen renklendirici tozdur.

 • Bronz Tozu
 • Pirinç Tozu
 • Bakır Tozu
 • Kalay Tozu

Dolgu Amaçlı

Metal Tozları, kimya sektöründe çeşitli bileşiklerde (seramik, plastik, kauçuk, tutkal, dolgu maddeleri, cam, cam elyafları) amaçlı kullanılır…)

 • Elektriksel iletkenlik
 • Termal iletkenlik
 • Manyetik hassasiyet
 • Aşınma
 • Anti kaygan performans
 • Kimyasal direnç

TOZ METAL

Toz metal, metal cevherinin saflaştırmak amaçlı eritilerek külçe haline getirilmesi sonucunda elde edilen külçenin toz metalurji yöntemleri ile küçük parçacıklar haline getirilmesine verilen isimdir.

Toz Metal Süreçleri

 • Gaz Atomize
 • Su Atomize
 • Bilyalı değirmende öğütme

vb.yöntemler ile külçenin parçalanmasına verilen isimdir.

Metal Tozları, olarak endüstriyel bazda toz metal satışımız bulunmaktadır.

TOZ METAL İMALATI NEDİR?

Sinterlenmiş rulmanlar sektörü toz metal imalat endüstrisinin önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Sonuçta, bu kendinden yağlamalı rulmanlar üreten bir mühendislik ilkesidir. Bu yararlı özellik ile aşılanmış, ayrı bir yağ besleme mekanizması olmayan bir rulman fonksiyonları.

Yenilikçi Toz Metal Uygulamaları

Egzotik metallerden ve maruz kalan ısıdan sıkıştırılmış gözenekli metal bileşenler her yerde patlıyor. Bir alternatif akım yüksek frekanslı bir dalga formu kullandığında güçlü girdap akımlarını kontrol eden elektromanyetik çekirdekler olan manyetik montajlarda bulunurlar. Araçlarda, debriyaj göbekleri ve motor dişlileri, geçmiş makalelerde çok dikkatli bir şekilde yeniden düzenlediğimiz kendinden yağlama özelliğini çağırıyor. Yağlı bir maddeden uzaklaşırken, son teknoloji filtrasyon sistemleri şu anda montajlarında metal elementleri kucaklıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, gözenekli metal, sağlam görünmesine rağmen, en üst düzey bir filtre olarak işlev görür.

Toz Metal imalatı nedir?

Düşük gürültülü dişliler, Ses azaltma yapısı nedeniyle toz metal bileşenleri kullanır. MRI tarayıcıları, sinterlenmiş manyetik güç sağlayan nadir toprak malzemeleri ile aynı yaklaşımı benimsiyor. Bu önemli parçalar nasıl imal edilir? Metal enjeksiyon kalıplama (MIM) tanıtalım. Geometrik olarak karmaşık parçalar üreten bir imalat tekniğidir, bu nedenle toz metal imalat sektörünün bu kabiliyete ihtiyacı vardır. Plastik kalıplama işlemine benzer şekilde, ince metal tozu bir boşluğa beslenir. Özel bir termoplastik katkı maddesi metali bağlar, daha sonra yeni profilli bileşen bir fırına girmeden önce bu katkı maddesi bir çözücü tarafından çözülür.

İkincil İşlemleri Kontrol Etme

Net-şekil yapıları üretmek için tasarlanmış, diğer birçok imalat tekniği operasyona girmemektedir. Metal kesilebilir, ancak bu aşındırıcı olaylar düzgün bir şekilde kontrol edilmelidir, çünkü kesme işlemi, aşınmış arayüzün yüzeyindeki gözenekli çatlakları etkiler. Tipik olarak, bu imalat işi sünger benzeri yüzeyi sızdırmaz hale getirir, ancak bu finişi sağlamak için daha fazla Bitirme Çalışması gerekebilir. Aksi takdirde, bu net – şekil yapıları sıkıştırma işlemi sırasında tamamen işlenir. İzostatik presleme, örneğin, uçak motorlarında kullanılan türbin kanatları da dahil olmak üzere yoğun metal bileşenleri oluşturmak için toz metalurjik bilimi kullanır. Esasen, bu ikinci presleme yöntemi, esnek bir kalıbı istenen şekle zorlamak için gaz ve ısı kullanır. Bu kalıbın içinde, toz haline getirilmiş metal, tekdüze uygulanan basınca yaylar ve tek bir metal bileşene dönüşür.

Geleneksel imalat yöntemleri bazen basit geometrik profilleri kesmek ve şekillendirmek için kullanılır. Bununla birlikte, toz haline getirilmiş metalden yapılmış ayrıntılı bir metal parça ürettiğimizde, şarj edilen yukarıdaki sıkıştırma sistemlerinden biridir. İzostatik presleme veya metal enjeksiyon kalıplama, üretim çalışması, tüm önemli gözeneklilik özelliğinden ödün vermeden amaçlanan ana hatlarını kazanır.

METAL TOZU

Metal tozu, maksimum boyutunda 1000 µm’den küçük, ince bölünmüş katı olarak ifade edilebilir. Parçacıklar bir tozun en küçük birimi olarak tanımlanır. Metal tozlarının çoğunun parçacıkları 25-200 µm boyutlarında bulunur.

Çoğu durumda, tozlar metaliktir, ancak bazı durumlarda polimerler veya seramikler gibi diğer formlarla harmanlanırlar. Tozlar, katı ve sıvı arasındaki ara madde olan bir davranışa benzemektedir. Tozlar, kalıp boşluklarını veya kapları doldurmak için yerçekimi altında akar ve dolayısıyla bu anlamda sıvılar gibi davranırlar. Bir gaz gibi sıkıştırılabilirler, ancak sıkıştırma genellikle bir metalin plastik deformasyonu gibi geri döndürülemez. Bu nedenle, işlemden sonra bir katının arzu edilen özellikleri ile bir metal tozu kolayca şekillendirilebilir.

Metal Toz Metalurjisi

Metal toz metalurjisi, özellikleri, imalatı ve metal tozlarının faydalı mühendislik bileşenlerine dönüştürülmesi de dahil olmak üzere metal tozlarının özelliklerinin analizi olarak tanımlanabilir. Toz metalurjisi şemasındaki üç temel adım aşağıdaki şekilde gösterilmiştir –

Metal tozlarının uygulamaları oldukça geniştir. Ayrıca, toz metalurji kullanmaları, çeşitli ürünler, diş hekimi, yağı-az rulmanlar, Otomotiv şanzıman dişlileri, delici mermiler, elektrik kontakları, nükleer güç yakıt elemanları, ortopedik implantlar, iş makinesi parçaları zırh, yüksek sıcaklık filtreleri, uçak fren balataları, vb dahil olur. Metal tozları, boya pigmentleri, roket yakıtları, patlayıcılar, katalizörler, baskı mürekkepleri ve diğerleri gibi ürünlerde de kullanım alanları bulmuştur.

Toz metalurjisinin önemindeki hızlı artış nedeniyle, günümüzde metal tozları büyük miktarlarda üretilmektedir. Tozlar olarak mevcut olan çeşitli endüstriyel ve tüketici malzemeleri vardır. Bunlara tahıllar (tahıllar ve un), mineraller, kahve ve metal tozları dahildir. Tonaj bazında, metal tozları, tahıl ve kum gibi ortak tozlara kıyasla nispeten küçük bir aktivitedir. Küresel metal tozu tüketimi yaklaşık bir milyon metrik ton/yıl tutarındadır. En yaygın olarak kullanılan metal tozları, alüminyum, bakır, nikel, tungsten vb. tarafından takip edilen demir ve çeliktir

 • Alüminyum tozu-alüminyum tozu inanılmaz derecede çok yönlüdür. Yanıcı özellikleri havai fişek ve piroteknik için idealdir. Metalik boyaların oluşturulması için kullanılır ve yeşil enerji sektöründe güneş hücrelerinin üretiminde kullanılır.
 • Bizmut tozu-bizmut tozu genellikle çelik, alüminyum ve bakır alaşımları da dahil olmak üzere alaşımların oluşturulmasında kullanılır ve radyasyon koruyucu ürünler üretirken kurşun yerine kullanılabilir. Ayrıca pillerin üretimi ve kaynak çubuklarının oluşturulması için de kullanılır.
 • Kadmiyum oksit tozu-Kadmiyum oksit tozu genellikle Gümüş alaşımları oluşturmak ve seramiklerde ve kaplama çeliğinde kullanılan sırlar için kullanılır. Şeffaf iletkenler, yarı iletkenler ve nikel-kadmiyum piller üretimi söz konusu olduğunda da popüler bir seçimdir.
 • Granül bakır-granül bakır, kendinden yağlamalı rulmanlar yapmak için en yaygın olarak kullanılır, ancak enjeksiyon kalıplama, sürtünme bileşenleri ve yağlayıcılar imalatında ve belirli kaplama türleri için de kullanılır.
 • Demir tozu-demir tozu işleme filtrasyonundan çok sayıda endüstride kullanılır. Demir tozunun yaygın kullanımları arasında manyetik ve manyetik ürünler, baskı, demir takviye ve fren balataları gibi sürtünme ürünleri oluşturma sayılabilir. Kaynak endüstrisinde ve yüzey kaplamasında da kullanılabilir. Belirli boya ve leke türleri oluşturmak için bile kullanılabilir.
 • Manganez tozu-manganez tozu çoğunlukla çelik ve demir endüstrilerinde alet ve makine imalatı için alaşımlar oluşturmak için kullanılır. Çelik ve demir alaşımları genellikle inşaat endüstrisi için araba parçaları ve Malzemeleri oluşturmak için kullanılır.
 • Nikel tozu-nikel tozu, deniz endüstrisinde olduğu gibi korozyon direncinin zorunlu olduğu uygulamalarda çelik ve demir de dahil olmak üzere diğer metallerle birleştirilir.
 • Kırmızı ve siyah bakır oksit-bu toz haline getirilmiş metaller bakır oksitleri bakır ile birleştirerek oluşur. En yaygın olarak ahşap işleme ve Sırlar ve seramiklerde pigmentler olarak kullanılırlar.
 • Kalay tozu-m ve SW sınıfı kalay tozları öncelikle korozyon direnci için sprey uygulamalarında kullanılır. Ayrıca yüksek güçlü mıknatıslar ve kendinden yağlamalı rulmanların üretiminde de kullanılır.
 • Çinko tozu-çinko tozu inanılmaz derecede çok yönlüdür. Galvanizli çelik üretmek ve pirinç oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca belirli boya tiplerinde ve hassas kalıp dökümünde ve diğer metal türlerini kaplamada da kullanılır.

Metal Tozu Uygulamaları

Metal tozları gaz atomizasyonu veya öğütme ile yapılabilir ve daha sonra hassas parçacık boyutu dağılımına ulaşmak için dinamik sınıflandırıcılar kullanılarak sınıflandırılır. Son son kullanıcı ürünü üretmek için, metal tozları daha sonra çeşitli konsolidasyon süreçlerinde kullanılır-

 • Çıkarma
 • Enjeksiyon kalıplama
 • Karıştırma
 • Sıkıştırma
 • Sinterleme

Metal Tozu Özellikleri

Metal tozlarının temel özellikleri, parçacık boyutu dağılımı, parçacık şekli, yüzey durumu ve tozun yapısını içerir. Parçacık boyutu küçüldükçe gelişen Reaktivite, akış kabiliyeti, sıkıştırılabilirlik, gözeneklilik ve sertleşebilirlik gibi bu etki yığın özellikleri. Parçacık boyutu dağılımı son kullanıcı için çeşitli şekillerde önemlidir

 • Bitmiş ürünün kalitesi üzerinde doğrudan etki.
 • Basit ve kolay bir kalıp doldurma.
 • Geniş dağılımlar, daha büyük parçacıklar arasındaki boşlukların daha küçük parçacıklarla doldurulmasına izin verir.
 • Para cezalarının fazlalığı, akış özellikleri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir
 • Caking, çevre kirliliği, piroforisite
 • Özellikleri dengelemek dinamik işlem denetimi gerektirir

KAHVERENGİ ALÜMİNYUM OKSİT NEDİR?. KULLANIMLARI

Kahverengi alüminyum Oksit kahverengi elektro korundum grubuna aittir. Kireçlenmiş boksitten, indirgenmiş eriyik olarak, elektrik ark ocaklarında, yüksek ısıda ergitilerek üretilir. Normal korund demir içermez. Bu ürün kahverengi renkte olup, dayanıklıdır. Yüksek sertlikte ve aynı zamanda yüksek basınca karşı koyabilecek bir yapıdadır. Aşınmaya karşı dirençlidir. Kahverengi alüminyum oksit ıslak ve kuru kumlama uygulamalarında kullanıldığı gibi, aşındırıcı taş ve zımpara imalatında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Özellikler:

 • Alüminyum oksit saf bir abrasivdir (saflık %96-99),
 • Dayanıklı, sert ve yüksek basınca karşı koyar,
 • Aşınmaya karşı direnç daha yüksektir,
 • Normal koşullarda demir içermez,
 • Islak ve kuru kumlama uygulamalarına uygun bir yapısı vardır,

Kullanım alanları:

 • Otomotiv ve havacılık sektöründe malzeme temizliğinde,
 • Metalizasyon kaplama ve boya işleri öncesinde yüzey hazırlama işlemlerinde,
 • Metal ve metal dışı malzemelerin matlaştırılmasında,
 • Boru ve boru hatlarında, düz cam ve cam dekorasyon işlemlerinde,
 • Teflon ve kaplama öncesi yüzey pürüzlendirmesinde,
 • Aşındırıcı taş ve zımpara imalatında,
 • Taş mermer-granit kesimi, refraktör sanayinde yaygın olarak kullanılır.

Kumlama sistemleri: 

 • Basınçlı kumlama donanımları
 • Enjeksiyon Kumlama donanımları.

Kahverengi Alüminyum Oksit Boyutları

Alüminyum Oksit F 161000 – 1400 µm
Alüminyum Oksit F 20850 – 1180 µm
Alüminyum Oksit F 24600 – 850 µm
Alüminyum Oksit F 30500 – 710 µm
Alüminyum Oksit F 36425 – 600 µm
Alüminyum Oksit F 40355 – 500 µm
Alüminyum Oksit F 46300 – 425 µm
Alüminyum Oksit F 54250 – 355 µm
Alüminyum Oksit F 60212 – 300 µm
Alüminyum Oksit F 70180 – 250 µm
Alüminyum Oksit F 80150 – 212 µm
Alüminyum Oksit F 90125 – 180 µm
Alüminyum Oksit F 100106 – 150 µm
Alüminyum Oksit F 12090 – 125 µm
Alüminyum Oksit F 15063 – 106 µm
Alüminyum Oksit F 18053 – 90 µm
Alüminyum Oksit F 22045 – 75 µm
Alüminyum Oksit F 23034 – 82 µm
Alüminyum Oksit F 24028 – 70 µm
Alüminyum Oksit F 28022 – 59 µm
Alüminyum Oksit F 32016 – 49 µm
Alüminyum Oksit F 36012 – 40 µm
Alüminyum Oksit F 4008 – 32 µm
Alüminyum Oksit F 5005 – 25 µm
Alüminyum Oksit F 6003 – 19 µm
Alüminyum Oksit F 8002 – 14 µm
Alüminyum Oksit F 10001 – 10 µm
Alüminyum Oksit F 12001 – 3 µm

KALSİT NEDİR? KULLANIM ALANLARI.

Kalsit ,kalsiyum karbonat diğer bir adı ile Kalsit minerali,yoğunluğu ve doğal olma özeliği bakımından geniş bir kullanım alanına sahiptir ve bu durum kalsiyum karbonatın hayatımızın bir çok alanında yer almasını sağlar.

İnorganik mineral olan kalsit, birbirinden farklı birçok sektörde üretim maliyetlerini optimize eden en önemli dolgu maddesidir.

Kalsit Kullanım Alanları

İzolasyon ve Yalıtım Kalsit Kullanım Alanları

– Isı ve su yalıtım malzemesi olan Membranın üretiminde, otomotiv sektöründe ses izolasyonu sağlayan plakaların ve taban halı üretiminde, beyaz eşya sektöründe ses izolasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır.

– Esneme kabiliyetine etki eder.

– Stabil inceliği sayesinde Membran üretiminde kullanılan bitüm içerisinde homojen bir bağlayıcılık etkisi gösterir.

– Su emme özeliği sayesinde asfaltın çatlamasını engeller.

– Asfalt üzerinde sesi azaltır, yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.

– Otomotiv üretiminde taban halı ve ses izolasyonunda kullanılır.

– Beyaz eşyaların izolasyon plakalarını güçlendirir.

– Membranın mukavemetini artırır.

Boru Kalsit Kullanım Alanları

– PE -Polietilen-, PVC -Polivinil Klorür- ve PP -Polipropilen- türevli plastikler ile üretim aşamasını kullanan boru imalatçıları tarafından yüksek miktarda dolgu amaçlı kullanılır.

– Boru üretiminde üreticinin makine yapısı ve tercihine göre kaplı ve kapsız olarak iki çeşit kalsit kullanılması mümkündür.

Kablo Kalsit Kullanım Alanları 

– Üreticinin tercihine göre Kaplı ve Kapsız olarak iki çeşit kalsitin kullanılması mümkündür.

– İç dolgu ve dış kılıf, PVC Kablo kanalları üretiminde yüksek miktarda dolgu maddesi olarak kullanılır.

– NanoMix Kalsit, PE ve PVC tüketim miktarını azaltır.

– Üretim aşamasında beyazlatıcı girdilerini azaltır.

– Ağır metal içermez, ekstrüder vidalarının aşınmasını engeller.

– NanoMix dış kılıf üretiminde kullanıldığında darbeleri emer.

Yapı Kimyasalları  Kalsit Kullanım Alanları

– Girdi tasarrufu sağlar. Kalsit’in yağ emmesi düşüktür.

– Derzin kap ömrünü uzatır ve kuruma süresini uzatır.

– İyi kalsit üretilen ürünün kalitesine mükemmel katkı yapar.

– Dış cephe mineral sıva harcı üretiminde İnce dolgu olarak kullanılır.

• Mineral sıvaya dekoratif görüntü sağlar.

Plastik Kalsit Kullanım Alanları

– Dayanıklılık, sertlik, esneklik,  bükülme, iç gerilmeyi  önleme, mukavemet  ve yüksek sıcaklığa direnç göstermesi özelliklerine sahip olduğundan plastik ve kauçuk sektöründe  PE, PVC, PP ile birlikte dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.

– Plastik sektöründe Doğal Mikronize Kalsit ile Kaplı kalsit kullanılabilir. Kaplı Kalsit ; kalsit yüzeyinin stearik asit ile kaplanmış halidir.

Kağıt Kalsit Kullanım Alanları

– Kağıt sektörünün vazgeçilmez dolgu ve kaplama pigmenti  olarak  Kuşe Kağıt hamurunda yüksek miktarda dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.

– Kuşe kağıt hamurunda kağıdın alt ve üst sıvanmasında kullanılması nedeni ile sektör için çok önem arz eden bir endüstriyel mineraldir.

Boya Kalsit Kullanım Alanları

– Kalsit, boya üretiminde yüksek miktarda kullanılan bir dolgu maddesidir. Yoğunluğu sebebi ile boyanın kıvamlaşmasında etkili olup, üretim maliyetlerini optimize etmektedir.

– Kalsitinin beyaz ve parlak olması, üretiminin stabil olması, üretilen boyanın örtücülüğünde ve kalitesinde büyük rol oynamaktadır.