Aylık arşiv Haziran 2019

Nano Kolloid Nedir? Kullanım Alanları

Nanokolloid, her biri suda dağılmış yaklaşık 500 atom içeren inanılmaz derecede ince parçacıklara ayrılmış bir metaldir. Sadece elektron mikroskobu altında görülebilecek kadar küçüktürler; en küçük virüsden on kat daha küçük ve en küçük bakterilerden iki yüz kat daha küçüktür.

Nano Nedir?

Nano (sembol n), bir şeyin milyarda biri anlamına gelen bir önektir. Metrik sistemde nano, 10-9 veya 0.000 000 001 faktörünü gösterir. Karşılaştırma için, Aşağıda bazı örneklerin ve değerlerin bir listesi bulunmaktadır:

 • 1 centi ( cm) = 10 -2 = 0.01 m (bir metre yüzüncü)
 • 1 milli (m ) = 10 -3 = 0.001
 • 1 mikro (µ) = 10 -6 = 0.000 001
 • 1 nano (n ) = 10-9 = 0.000 000 001 (bir metre milyarda biri)

Nano Kolloid Özellikleri

 • Aktif yüzey alanı, 1 gram metal başına 100 m 2’den büyüktür (teoride beklenen maksimuma çok yakındır);
 • Benzersiz bir yapıya sahiptirler;
 • Işığa karşı dayanıklıdırlar (rengi değiştirmeyin);
 • Kimyasal olarak nötrdürler, kirletici içermez;
 • Çok düşük konsantrasyonlarda bile inanılmaz derecede biyosidal aktiftirler;
 • En önemlisi, insanlar ve hayvanlar için tamamen güvenlidirler.

Kolloid bilimin karakteristik özelliği,:

·       Parçacık boyutu

·       Parçacık şekli (ve esneklik)

·       Yüzey kimyasal (ve elektrik) özellikleri

·       Nanokar olarak bizler, nano ve mikronize kolloidal çözeltiler hazırlamaktayız.

Nanokar olarak bizler, nano ve mikronize kolloidal çözeltiler hazırlamaktayız.

Metal ve Oksitlerin Sıvı Çözeltileri

Kolloidal Alüminyum Mikron Tozu,

Kolloidal Antimon Mikron Tozu,

Kolloidal Seryum Mikron Tozu,

Kolloidal Baryum Mikron Tozu,

Kolloidal Berilyum Mikron Tozu,

Kolloidal Bizmut Mikron Tozu,

Kolloidal Bor Mikron Tozu,

Kolloidal Kadmiyum Mikron Tozu,

Kolloidal Karbon Mikron Tozu,

Kolloidal Krom Mikron Tozu,

Kolloidal Kobalt Mikron Tozu,

Kolloidal Bakır Mikron Tozu,

Kolloidal Disprosyum Mikron Tozu,

Kolloidal Erbiyum Mikron Tozu,

Kolloidal Europium Mikron Toz,

Kolloidal Gadolinyum Mikron Tozu,

Kolloidal Germanyum Mikron Tozu,

Kolloidal Hafniyum Mikron Tozu,

Kolloidal Holmium Mikron Tozu,

Kolloidal Demir Mikron Tozu,

Kolloidal Lantan Mikron Tozu,

Kolloidal Kurşun Mikron Tozu,

Kolloidal Magnezyum Mikron Tozu,

Kolloidal Manganez Mikron Tozu,

Kolloidal Molibden Mikron Tozu,

Kolloidal Neodimyum Mikron Tozu,

Kolloidal Nikel Mikron Tozu,

Kolloidal Niyobyum Mikron Tozu,

Kolloidal Fosfor Mikron Tozu,

Kolloidal Praseodimyum Mikron Tozu,

Kolloidal Prometyum Mikron Tozu,

Samaryum Mikron Tozu,

Kolloidal Scandium Mikron Tozu,

Kolloidal Selenyum Mikron Tozu,

Kolloidal Silikon Mikron Tozu,

Kolloidal Gümüş Mikron Tozu,

Kolloidal Kükürt Mikron Tozu,

Kolloidal Tantal Mikron Tozu,

Kolloidal Tellür Mikron Tozu,

Kolloidal Terbiyum Mikron Tozu,

Kolloidal Thulium Mikron Tozu,

Kolloidal Kalay Mikron Tozu,

Kolloidal Titanyum Mikron Tozu,

Kolloidal Tungsten Mikron Tozu,

Kolloidal Vanadyum Mikron Tozu,

Kolloidal İterbiyum Mikron Toz,

Kolloidal İtriyum Mikron Tozu,

Kolloidal Çinko Mikron Tozu,

Kolloidal Zirkonyum Mikron Tozu,

Kolloidal Alüminyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Antimon Trioksit Mikron Tozu,

Kolloidal Bizmut Trioksit Mikron Tozu,

Kolloidal Kalsiyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Seryum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Kobalt Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Bakır Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Bakır Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Disprosyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Erbiyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Europium Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Gadolinyum Oksit Mikron Tozu,

Hafniyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Holmiyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal İndiyum Hidroksit Mikron Tozu,

Kolloidal İndiyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Demir Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Lantan Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Kurşun Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Lutetyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Magnezyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Manganez Dioksit Mikron Tozu,

Kolloidal Molibden Trioksit Mikron Tozu,

Kolloidal Neodimyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Nikel Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Praseodimyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Samaryum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Scandium Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Selenyum Dioksit Mikron Tozu,

Kolloidal Tantal Pentoksit Mikron Tozu,

Kolloidal Terbiyum Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Thulium Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Titanyum Dioksit Mikron Tozu,

Kolloidal Tungsten Trioksit Mikron Tozu,

Kolloidal Çinko Oksit Mikron Tozu,

Kolloidal Bor karbür (B4c) mikron tozu,

Kolloidal Bor Nitrür (BN) mikron tozu,

Kolloidal Kadmiyum Selenid (CdSe) Mikron Tozu,

Kolloidal Karbon Alüminyum Nitrit (AlNC) Mikron Tozu,

Kolloidal Karbon Titanyum Nitrit (Tınc) Mikron Tozu,

Kolloidal Krom Nitrit (CrN) Mikron Tozu,

Kolloidal Grafit Mikron Tozu,

Kolloidal Hidroksiapatit Mikron Tozu,

Kolloidal Lantan Heksaborid (LaB6) Mikron Tozu,

Kolloidal Magnezyum Nitrit (Mg3N2) Mikron Tozu,

Kolloidal Molibden Karbür (Mo2C) Mikron Tozu,

Kolloidal Molibden Disilicide (MoSi2) Mikron Tozu,

Kolloidal Molibden Disülfür (MoS2) Mikron Tozu,

Kolloidal Niyobyum Karbür (NBC) Mikron Tozu,

Kolloidal Silikon Karbür (SiC) Mikron Tozu,

Kolloidal Silikon Nitrit (Si3N4) Mikron Tozu,

Kolloidal Tantal Karbür (TaC) Mikron Tozu,

Kolloidal Titanyum Borid (TiB2) Mikron Tozu,

Kolloidal Titanyum Karbür (TiC) Mikron Tozu,

Kolloidal Titanyum Hidrit (TiH2) Mikron Tozu,

Kolloidal Tungsten karbür (WC) mikron tozu,

Kolloidal Zirkonyum Diborür (Zrb2) Mikron Tozu,

Kolloidal Zirkonyum Hidrit (ZrH2) Mikron Tozu,

Kolloidal Zirkonyum Nitrit (Zrn) Mikron Tozu

Seliloz Sıvı Çözeltileri

Kolloidal Selüloz Nanokristal,

Kolloidal Selüloz Nanofiber,

Element ve Alaşım Sıvı Çözeltileri

Kolloidal Alaşım nanopartiküller,

Kolloidal Alüminyum Nanopartiküller,

Kolloidal Bizmut Nanopartiküller,

Kolloidal Bor Nanoparçacıkları,

Kolloidal Karbon nanopartikülleri,

Kolloidal Krom Nanopartiküller,

Kolloidal Kobalt Nanoparçacıkları,

Kolloidal Bakır Nanopartiküller,

Kolloidal Altın Nanopartiküller,

Kolloidal İndiyum Nanopartikülleri,

Kolloidal Demir nanopartiküller,

Kolloidal Molibden Nanopartiküller,

Kolloidal Nikel nanopartiküller,

Kolloidal Platin Nanopartiküller,

Kolloidal Selenyum Nanoparçacıkları,

Kolloidal Silikon Nanopartiküller,

Kolloidal Gümüş Nanopartiküller,

Kolloidal Kükürt Nanoparçacıkları,

Kolloidal Tantal Nanopartiküller,

Kolloidal Teneke Nanopartiküller,

Kolloidal Titanyum Nanopartiküller,

Kolloidal Tungsten Nanoparçacıkları,

Kolloidal Çinko Nanopartiküller,

Çok Elementli Sıvı Çözeltileri

Kolloidal Antimon Kalay Oksit (ATO) Nanopartikülleri,,

Kolloidal Baryum Karbonat (BaCO3) Nanopartiküller,

Kolloidal Baryum Demir Oksit (BaFe12O19) Nanopartiküller,

Kolloidal Baryum Titanat (BaTiO3) Nanopartiküller,

Kolloidal Sezyum Tungsten Oksit (Cs0.33WO3) Nanopartiküller,

Kolloidal Kobalt Demir Oksit (CoFe2O4) Nanopartiküller,

Kolloidal İndiyum Kalay Oksit (ITO) Nanopartikülleri,,

Kolloidal Kurşun Zirkonat Titanat (PZT) Nanopartiküller,

Kolloidal Lityum Metaborat (LiBO2) Nanopartikülleri,

Kolloidal Magnezyum Karbonat (MgCO3) Nanopartiküller,

Kolloidal Manganez Karbonat (MnCO3) Nanopartiküller,

Kolloidal Manganez Demir Oksit (MnFe2O4) Nanopartiküller,

Kolloidal Nikel Kobalt Demir Oksit Nanopartikülleri,

Kolloidal Nikel Demir Oksit (NiFe2O4) Nanopartiküller

Kolloidal Stronsiyum Titanat (SrTiO3) Nanopartiküller,

Kolloidal Yttrium Alüminat (Y3Al5O12) Nanopartiküller,

Kolloidal Çinko Kobalt Demir Oksit Nanopartikülleri,

Kolloidal Çinko Demir Oksit (ZnFe2O4) Nanopartiküller,

Kolloidal Çinko Manganez Demir Oksit Nanopartikülleri,

Toprak Elementlerin Sıvı Çözeltileri

Kolloidal Seryum (Ce) Tozu,

Kolloidal Disprosiyum (Dy) Tozu,

Kolloidal Erbiyum (Er) Tozu,

Kolloidal Europium (Eu) Tozu,

Kolloidal Gadolinyum (Gd) Tozu,

Kolloidal Holmium (Ho) Tozu,

Kolloidal Lantan (La) Tozu,

Kolloidal Neodim (Nd) Tozu,

Kolloidal Praseodim (Pr) Tozu,

Kolloidal Promethium (Pm) Tozu,

Kolloidal Samaryum (Sm) Tozu,

Kolloidal Skandiyum (Sc) Tozu,

Kolloidal Terbium (Tb) Tozu,

Kolloidal Thulium (Tm) Tozu,

Kolloidal Ytterbium (Yb) Tozu,

Kolloidal İtriyum (Y) Tozu,

Nadir Torak Oksit Sıvı Çözeltileri

Kolloidal Seryum Oksit (CeO2) Tozu,

Kolloidal Disprosiyum Oksit (Dy2O3) Tozu,

Kolloidal Erbiyum Oksit (Er2O3) Tozu,

Kolloidal Europium Oksit (Eu2O3) Toz,

Kolloidal Gadolinyum Oksit (Gd2O3) Tozu,

Kolloidal Holmium Oksit (Ho2O3) Tozu,

Kolloidal Lantan Oksit (La2O3) Tozu,

Kolloidal Lutetium Oksit (Lu2O3) Tozu,

Kolloidal Neodim Oksit (Nd2O3) Toz,

Kolloidal Praseodim Oksit (Pr6O11) Tozu,

Kolloidal Samaryum Oksit (Sm2O3) Tozu,

Kolloidal Skandiyum Oksit (Sc2O3) Tozu,

Kolloidal Terbium Oksit (Tb4O7) Tozu,

Kolloidal Thulium Oxide (Tm2O3) Toz,

Kolloidal İtriyum Oksit (Y2O3) Tozu,

Kolloidal NADİR TOPRAK BİLEŞİK TOZU,

Kolloidal Lantan Heksaborid (LaB6) Tozu,

Kolloidal Lantan Triflorür (LaF3) Tozu,

Kolloidal İtriyum Alüminat (Y3Al5O12) Pudra,

Elektriği Direnç Göstermeyen Bükülmüş Grafen

Fizik dünyasında son 1 yıldır yapılan araştırmalara göre, grafen isimli bir malzeme, geleceğin teknolojileri için büyük önem taşıyacak. Elektriği direnç göstermeden iletecek bir maddenin peşinde koşan bilim insanları, grafen sayesinde kuantum fiziğinin bilinmeyenlerini de aydınlatabilir. Peki nedir bu grafen, hakkında neleri bilmemiz gerekiyor?

Doğada bulunan her madde elektriğe karşı farklı dirençler gösterir. Atomların ve moleküllerin türüne ve dizilişine göre değişen bu direnç miktarı, elektriğin ne kadar hızlı ya da yavaş iletileceğini de belirler. Direnci en düşük olan maddeleri de elektronik devrelerde kullanırız. Bakır ve altın ise elektriğe karşı en az direnç gösteren, yani en kolay ileten iki maddedir.

Bilim insanlarının hayali ise elektriği dirençsiz bir şekilde iletmek. Bu hayal oldukça ütopik görünse de yapılan son araştırmalara göre mümkün. Süperiletken dediğimiz özel malzemeler standartlaştığında elektriğe dair pek çok şeyin tanımını da değiştirebileceğiz.

Bugün bilim dünyasının gündeminden artık kolay kolay düşmeyecek “grafen” isimli maddeye yakından bakıyor. Olabilecek en basit şekilde şimdiden onun neden “sihirli” madde olarak anıldığına dair gözlem yapıyoruz.

Grafenin Abisi Grafit. Bir Başka Deyişle, Kurşun Kalem!

Kurşun kalemlerimizin içindeki siyah madde ya da uçlu kalemlerimize taktığımız ince uzun uçlar, grafit adı verilen kimyasal bir maddeden üretiliyor. Grafit ise karbon atomlarının üç boyutlu olarak düzenlenmesiyle oluşuyor. Altıgen şeklinde bağlanan atom katmanları üst üste dizilince grafiti oluşturuyorlar. Grafit katmanlarından yalnıza birisini aldığınızda ise grafen isimli mucizevi maddeyi elde ediyorsunuz.

Tek Bir Atom Kalınlığında Olan Tuhaf Madde

Grafenin kalındığı yalnızca bir karbon atomu kadar, yani iki boyutlu bir düzlem. Birbirlerine altıgen şekilde bağlanmış atomlardan oluşan bu düzlem oldukça tuhaf. İnce, bu kadar düzenli bir malzeme yok. Süperiletkenler konusunda en umut vaat edici gelişmeler de grafen ile birlikte yaşanıyor. Nasıl olduğunu anlamak için devam edelim.

Hem Yalıtkan Hem de İletken Olan Madde: Bükülmüş Grafen

Bilim insanlar bir grafen tabakasının üzerine bir başka grafen tabakasını özel bir açıyla yaklaştırdıklarında ve malzemeyi mutlak sıfıra kadar soğuttuklarında ilginç bir şey fark ettiler. Bu özel açılı bükme işlemi sonucunda iki grafen tabakasının özellikleri kökten değişti. Katmanlar önce bir yalıtkan, ardından da süperiletken oldular. Hem yalıtkan, hem de iletken olabilen bir madde…

Bir grafen tek başına elektrik iletimi için yalıtkan düzeyde verimliyken, yani elektriğe karşı büyük direnç gösterirken, iki grafen katmanı bir araya geldiğinde süperiletken ortaya çıkıyor. Tek yapılması gereken o sihirli açıyı tutturmak.

Ucuz, Çok Ucuz Elektrik

Normal şartlarda süperiletken maddeleri kullanmak için yüksek soğukluk ya da yüksek sıcaklık değerleri gerekiyor. Grafen tabakalarında ise oda sıcaklığında süperiletken koşullar oluşturulabiliyor. Yani akıllı telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda süperiletken malzemeleri kullanmamız mümkün olacak. Yani daha hızlı ve çok çok daha stabil cihazlara sahip olacağız.

Diğer taraftan hızlı trenlerin yaygınlaşması da kolaylaşabilir. Zira bildiğiniz ulaşımda da süperiletken malzemeleri kullanmak mümkün. Grafen ise bu çözümleri teoriye göre oldukça ucuz, üretilebilir ve yaygınlaşmaya müsait bir duruma getiriyor.

Dahası grafen katmanları sayesinde elektrik enerjisinin transferi de kolaylaşacak. Direnç nedeniyle kaybedilen elektrik gücü kullanıma sunulabilecek. Yüksek verimli ve daha ucuz elektrik enerjisi dağıtılabilecek. Tüm bunlar şimdilik bilimsel birer beklenti. Ancak unutmayın Nikola Tesla da bir bilim insanıydı ve şu an onun hayallerinde yaşıyoruz.

Bükülmüş Grafeni Kontrol Etmek, Bir Odada Işık Açmak Kadar Kolay

MIT’de yapılan araştırmalara göre, grafen katmanlarının bükülmesiyle elde edilen açıyı değiştirmek için bir düğmeye basmamız yeterli olacak. Düğmeyi kapatınca yalıtkan, tekrar basında süperiletken olan bükülmüş grafen, aslında beklenen de işlevsel çözümler sunuyor. Yapısı dolayısıyla son kullanıcıya da oldukça uygun çıktılar verebiliyor.

Fizikçiler, bu içerikte derleyip basitleştirdiğimiz bilgilerin üzerine sayısız teoriyi araştırıyorlar. Hatta fizik dünyasında grafeni araştırmak üzere hayatını adayacak bilim insanlarına ihtiyaç duyulduğu aşikar. Grafen, son 1 yıldır sık sık gündeme gelerek, yepyeni bir bilimsel araştırma sahası olduğunu kanıtladı.

O araştırmaların sonuçlarını teknolojik gelişmelerle gözlemlemek de mümkün olacak.

Kaynak : .webtekno.com

Plastikten Jet Yakıtı Üretimi

Washington State Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, plastik atıkları kullanarak jet yakıtı üretmenin bir yolunu buldu.

Plastik atıkları oldukça ciddi bir problem durumuna geldi. Bilim insanları bu sorunun çözümü için mesai harcıyor. Bu noktada önemli bir araştırma da ABD’deki araştırmacılardan geldi.

Washington State Üniversitesi’nden bilim insanları, plastik atıklarını jet yakıtı olarak kullanmanın bir yolunu buldu. Applied Energy adlı dergide yayımlanan makaleye göre, üniversiteden Hanwu Lei ve çalışma arkadaşları, yüksek sıcaklıkta aktif karbon ile birlikte erittikleri plastik atıkların jet yakıtı üretiminde kullanmanın bir yolunu buldu.

Lei, atık plastiklerin dünya çapında ciddi bir sorun olduğunu belirterek, bu yöntemin plastiklerin geri kazanımında görece daha kolay ve oldukça iyi bir yol olduğunu söylüyor.

Lei ve arkadaşları, düşük yoğunluklu poletilen ve plastik ürün atıklarını kullandı. Su şişeleri, süt şişeleri, plastik poşetler gibi atıklar, bir tüpün içerisindeki aktif karbonun üzerine yerleştirildi. Plasitği eritmenin zor olduğunu söyleyen araştırmacı, kimyasal bağların bozulması için katalizör gerektiğini söyledi.

Karbon katalizör işini tamamladıktan sonra karışımdan ayrıştırılıyor ve geriye kalan plastik işlenmeye devam ediyor. Katalizör, tekrar tekrar kullanılabiliyor.

Çevre Koruma Ajansı’nın verilerine göre ABD’nin çöplüklerinde, 2015 yılında 26 milyon ton plastik bulunuyordu. Çin, ABD’den geri dönüşüm için plastik kabul etmeyi bıraktığından bu yana bu rakam daha da artıyor. Okyanuslar da biriken çok sayıda plastik atık nedeniyle tehlike altında.

Lei, araştırmada kullanılan yöntemin kısa sürede büyük ölçekli olarak uygulanabileceğini söyledi. Ayrıca işlem sonunda, jet yakıtı elde etmek için son ürünün ayrıştırılması geraktiğini söyleyen araştırmacı, bu işlem yapılmaması durumunda elde yalnızca dizel yakıt kalacağını belirtti.

Kaynak : webtekno.com

Nano Malzemeler

Nano teknoloji ünlü fizikçi Richard Feynman tarafından ‘There is Plenty of Room at the Bottom’ (Aşağıda Oldukça Geniş Bir Alan Var) adlı konuşmasına dayanmaktadır (1959). Bu konuşmasında Feynman moleküler boyutlu cihazların yapabileceklerini anlatmış ve nano teknolojinin önemini vurgulamıştır.

İlerleyen zamanlarda (1974) Japon bilim insanı Norio Taniguchi ‘Nano Teknoloji’ terimini yarı iletkenlerin süreçlerini açıklamak için ilk kullanan isim olmuştur.

Ardından Eric Drexler moleküler teknoloji konseptini yaratmış ve nano teknoloji terimini Norio’dan sonra kullanan ikinci bilim insanı olmuştur.

Devam eden yıllarda nano teknoloji büyük bilişim firmaları tarafından kullanılmaya ve teknolojik cihazlar geliştirmeye araç olarak kullanılmıştır. Nano teknoloji kullanılarak IBM tarafından Taramalı Tünelleme Mikroskobu geliştirilmiş (1981) ve nano teknolojinin önlenemez yükselişi başlamıştır.

Nano teknolojinin tarihsel gelişimini özetleyen güzel bir çalışma linkte verilmiştir.

http://www.foresight.org/nano/history.html

nanotechnology, nano teknoloji, nano malzemeler, nano materials, applications of nanotechnology

Nano teknoloji günümüzde tam ve yüksek performanslı ürünler yapmak için geliştirilen araçlar ve teknikleri kullanarak maddeleri aşağıdan yukarıya oluşturmada tahmini gücü ifade etmektedir. Bir nanometre (nm), metrenin milyarda biri, ya da 10-9 katıdır. Tipik karbon-karbon bağ uzunluğu, ya da bir moleküldeki atomların arasındaki boşluk 0.12–0.15 nm arasında değişiklik gösterirken, bir DNA çift sarmalı yaklaşık 2 nm çapa sahiptir.

Nano boyutlu malzemeler günümüzde büyük ilgi görmektedir. ‘Kuantum Boyut Etkisi’ olarak adlandırılan teoriye göre bir malzemenin partikül boyutu ve şekli değiştiği zaman özelliklerinde değişim meydana gelebilmektedir. Bu değişim nano boyutlu malzemelere ilginin artmasını sağlamaktadır. Farklı alanlarda nano boyutlu malzemeler kullanılarak, nano boyutun gizemi çözülmeye çalışılmaktadır.

Nanokar araştırmacıları tarafından nano boyutlu inorganik toz malzemeler partikül boyutu ve şekli kontrol edilerek geliştirilmektedir. Bu süreçler de sahip olunan bilimsel ve fiziksel alt yapı en etkin şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır.

Nano Malzemeler Üretim Yöntemleri

Nanokar araştırmacıları nano toz malzemelerini üretmek için birçok yüksek teknolojik üretim metodunu kullanmaktadır. Araştırmacılarımız tarafından kullanılan başlıca üretim metotları aşağıdaki gibidir:

 • Hidrotermal
 • Sol-jel
 • Kontrollü Çöktürme
nanotechnology, nano teknoloji, nano boyut, inorganik toz, inorganic powder technology, applications of nanoparticles

Hidrotermal sentez metodu hakkında birçok tanım bulunmasına rağmen Laudise’nin yapmış olduğu tanım en açıklayıcı olanıdır. Laudis’e göre hidrotermal sentez metodu; çevre veya çevre koşullarına yakın şartlarda sulu çözeltiler içerisinde (yüksek basınç ve sıcaklıklar altında) kristallerin büyütülmesidir.

Sol-jel metodunda ise koloidal süspansiyon oluşturma yoluyla inorganik matrislerin üretimi ve bir grup jeli oluşturmak için solün jelleşmesi ve kurutma sonrası bu jelin xerogel (kuru jel) şekline dönüşmesidir. Elde edilen jeller ardından istenilen tane büyüklüklerinde nano malzemelere dönüştürülmektedir.

Kontrollü çöktürme metodunda ise çökme-çözünme diyagramları kullanılarak nano boyutlu üretilmek istenen malzemeler kontrollü şekilde homojen-heterojen çekirdeklenme yardımıyla üretilmektedir.

Nano Malzemeler Karakterizasyon Metotları

Nano malzemeler birçok farklı metot ile karakterize edilmektedir. Nanokar araştırmacıları tarafından nano malzemelerin karakterizasyon işlemleri 5 ana özellik açısından ele alınmaktadır. Her bir özellik yetkinliğimiz dahilinde farklı karakterizasyon cihazları ile her biri konusunda uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

ÖZELLİKKULLANILAN METOT
Tane boyut ve şekilTaramalı elektron mikroskobu (SEM)
Zeta-Sizer
Yüzey alanı ve por çap-hacim dağılımıBrunauer, Emmet ve Teller metodu (BET)
Kimyasal saflıkX ışınları floresans spektroskopisi (XRF)
Atomik adsorpsiyon spektroskopisi (AAS)
İndüktif olarak eşleştirilmiş kapiler plazma spektrometresi (ICP-OES)
Kristal yapıX ışınları kırınım metodu (XRD)
nano materials, nano malzemeler, nano partikül, mikron boyut, nano particles

Nano Malzemelerin Kullanım Alanları

Gelişen nano teknoloji sayesinde dünya ve gündelik yaşamda kullanılan teknolojik aletler önemli ölçüde gelişmekte ve küçülmektedir. Bugün daha küçük ve efektif elektronik cihazlar kullanabiliyor isek bu nano teknolojinin bize sundukları sayesinde mümkün olmaktadır.

Nano malzemeler birçok endüstriyel alanda etkin şekilde kullanılmaktadır. Bugün kullandığımız birçok cihazda nano teknoloji yaklaşımı benimsenmiş ve nano malzemeler kullanılmıştır.

Nano malzemeler enerji, elektronik, sağlık, savunma sanayi, tekstil, seramik, cam, çevre, gıda v.b. alanlarda kullanılmaktadır. Hayatımızın içerisinde olan nano malzemeler endüstride tekstil alanında kendi kendini temizleyen veya ıslanmayan kumaşlar içerisinde kullanılırken, çevre alanında ise atık suları temizlemek için membran sistemlerinde kullanılmaktadır.

Her endüstri kolu nano malzemeleri keşfetmiş, ürünlerinin yenilikçi ve çığır açan ürünler olması için bu malzemeleri kullanmış-kullanmaktadır.

Her endüstri kolu nano malzemeleri keşfetmiş, ürünlerinin yenilikçi ve çığır açan ürünler olması için bu malzemeleri kullanmış-kullanmaktadır.

Linkler:

www.nanomalzemeler.com

www.nanotechnology.com