Etiket arşivi endüstriyel robotlar slayt

Robot Teknolojileri

Teknoloji ve bilimde yaşanan ve çığır açan sıçramalar, insanı ve toplum yaşamını değiştirecek önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Artık elektronik aletler, bilgisayar ve yazılımların hayatımızın vazgeçilmezi olmalarının yanı sıra, son zamanlarda sıkça bahsedilen teknoloji dalı Robotik 21. yüzyılda önemli gelişmelere temel oluşturuyor.

Canlıların robot teknolojisi kapsamında işlevlerinin taklit edilmesi robot teknolojisini etkileyecek ve itici güç olması en önemli hususlardan biri olarak görülüyor. Bu kapsamda Biyomimikri gibi yeni gelişmekte olan bilim kollarının önemli katkıları olması bekleniyor.

Robot teknolojisine dair beklentiler, robot teknolojisi üzerine yoğunlaşmış araştırma merkezleri ve üniversitelerdeki araştırma çalışmalarının yakın gelecekteki sonuçlarına bağlı olarak gelişecek. Endüstriyel robot teknolojisi daha hafif ve daha hızlı robotlar geliştirilmesini talep ederken, üretim maliyetlerinin azaltılması, mühendislerin robot teknolojisine dair en önemli beklentisi haline geldi.

Robot teknolojisine dair beklentiler, robot teknolojisi üzerine yoğunlaşmış araştırma merkezleri ve üniversitelerdeki araştırma çalışmalarının yakın gelecekteki sonuçlarına bağlı olarak gelişecek. Endüstriyel robot teknolojisi daha hafif ve daha hızlı robotlar geliştirilmesini talep ederken, üretim maliyetlerinin azaltılması, mühendislerin robot teknolojisine dair en önemli beklentisi haline geldi.

Endüstriyel Robot Teknolojisi

Son 10 yılda robot teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sanayi sektörlerini üretim kabiliyetleri açısından olağanüstü bir biçimde değiştirmiştir. Robotlar eskiden ağırlıklı olarak üretim verimliliğini, kalitesini artırmak ve üreticilerin operasyonel maliyetlerini düşürmek adına karmaşık, tekrarlayıcı veya tehlikeli görevleri yerine getirmek için geleneksel olarak kullanılmaktayken endüstriyel robot pazarı artık nesnelerin interneti (IOT) tarafından yönlendirilen yeni bir dönüşüm sürecini yaşamaktadır.

Elbette, artan iş gücü maliyeti ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki zorlayıcı rekabet de birçok şirketi verimliliği artırmak adına endüstriyel robot kullanımına yönlendirmektedir.

Endüstriyel robotlar sanayinin her alanında ve üretimin her aşamasında kullanılır hale gelmiştir. Otomotiv sektöründe montaj, boya, kaynak, kalite kontrol aşamalarında; elektronik sanayinde montaj, kalite kontrol, boya, nakliye, paketleme; gıda sanayinde üretim, paketleme, nakliye, etiketleme gibi çok çeşitli işlerde endüstriyel robotlar kullanılmaktadır. Robotların entegrasyonunda ve programlanmalarındaki bazı zorluklar ise müşteriye özel uygulamalarda yaygın olarak kullanımlarını sınırlamaktadır.