Etiket arşivi biyosidal bakanlık7

Biyosidal Ürün Danışmanlığı

BİYOSİDAL ÜRÜN NEDİR?

Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

Biyosidal Ürünler; 31.12.2009 Tarih ve 27449 Sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” ve bu yönetmelikte 21.12.2011 Tarih ve 28149 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde izinlendirilir.

BİYOSİDAL DANIŞMANLIĞI

Biyosidal Danışmanlığı / Biyosidal Danışmanlık/Biyosidal Ürün Ruhsatı

Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

31.12.2009 tarihinde 27449 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 21.12.2011 tarihinde 28149 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle değişliğe uğrayan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” kapsamında üretici, ithalatçı veya dağıtıcıların biyosidal ürünleri piyasaya arz edebilmeleri için yönetmelik usullerine göre ürünlerini Ruhsatlandırmaları, etiketlerini hazırlamaları ve onaylatmaları gerekmektedir.

NİÇİN DEZENFEKTANLARA İHTİYAÇ DUYULUR?

Temizlik aşamasından sonra ortamda varlığını sürdürmeye devam edebilecek mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi yada zararlı etkeni yapmayacak en düşük düzeye indirilmek istenmesi dezenfektan ihtiyacını ortaya çıkarır.

Temizlik alanında bulundukları yerlerden alınan ve serbest hale geçirilen mikroorganizmaların bir kısmı, suyla birlikte daha geniş bir yüzeye yayılma olanağı bulabilmekte ve bu yeni ortamda üreyerek bir sonraki üretimde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir.

Bunların yanı sıra kişisel hijyenin sağlanması, kamuya hizmet veren gıda işletmeleri, hastane, otel, okul gibi alanların yanı sıra veterinerlik alanları, koruyuculara ihtiyaç duyulan bir çok sanayi alanı ve haşere ile mücadelenin gerektiği tarım gibi alanlarda dezenfektan kullanımı gerekmektedir.

Yıllık hacmi 250 milyon TL’ye ulaşan sıvı sabun ve yıllık hacmi 170 milyon TL’yi bulan ıslak mendilden yüzde 10’a yakın pay alan Biyosidal Ürünler ve bunların yanı sıra diğer dezenfektan, insektisit, haşere ilaçları, koruyuculardan oluşan ciddi bir pazar payına sahiptir.

Bu Biyosidal Ürünler 4 ana grup altında sınıflandırılmıştır. Bunlar;

 1. Dezenfektanlar ve genel Biyosidal Ürünler
 1. Koruyucular
 1. Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler
 1. Diğer Biyosidal Ürünler

Ve bu 4 grubun altında da 23 ayrı Ürün Tipi belirlenmiştir.

Bu ürün tiplerinden bir yada bir kaçı için Ruhsat almak isteyen firmaların Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nezdinde yürütülen Ruhsat Başvuru sürecini izlemesi gerekmektedir.

Biyosidal ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı taşıdığı risklerin bertarafı, güvenli kullanım, güvenli depolama, yangın kontrolü gibi hususlar açısından tüketicilerin tam bilgi ile donatılmasını sağlamak maksadıyla Sağlık Bakanlığı titiz bir inceleme evresinden sonra izin ve ruhsat vermektedir.

Nanokar olarak konusunda uzman kadromuzla Biyosidal Ürün Ruhsatı almak isteyen firmalara tüm aşamalarda verdiğimiz Danışmanlık Hizmetimiz ile uzun ve masraflı olan bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktayız.

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI NEREDEN ALINIR?

Biyosidal Ürün Ruhsatı Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire  Başkanlığına yapılan müracat neticesinde alınır. Ruhsat temin süresi yönetmelikte 1 yıl olarak düzenlenmiş olup NANOKAR Uzmanları ile bu süre çok daha kısalacaktır.

Biyosidal Danışmanlığı

Biyosidal Danışmanlığı / Biyosidal Danışmanlık/Biyosidal Ürün Ruhsatı

Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

31.12.2009 tarihinde 27449 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 21.12.2011 tarihinde 28149 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle değişliğe uğrayan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” kapsamında üretici, ithalatçı veya dağıtıcıların biyosidal ürünleri piyasaya arz edebilmeleri için yönetmelik usullerine göre ürünlerini Ruhsatlandırmaları, etiketlerini hazırlamaları ve onaylatmaları gerekmektedir.

Bu Biyosidal Ürünler 4 ana grup altında sınıflandırılmıştır. Bunlar;

 1. Dezenfektanlar ve genel Biyosidal Ürünler
 1. Koruyucular
 1. Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler
 1. Diğer Biyosidal Ürünler

Ve bu 4 grubun altında da 23 ayrı Ürün Tipi belirlenmiştir.

Bu ürün tiplerinden bir yada bir kaçı için Ruhsat almak isteyen firmaların Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nezdinde yürütülen Ruhsat Başvuru sürecini izlemesi gerekmektedir.

Biyosidal ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı taşıdığı risklerin bertarafı, güvenli kullanım, güvenli depolama, yangın kontrolü gibi hususlar açısından tüketicilerin tam bilgi ile donatılmasını sağlamak maksadıyla Sağlık Bakanlığı titiz bir inceleme evresinden sonra izin ve ruhsat vermektedir.

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI NEREDEN ALINIR?

Biyosidal Ürün Ruhsatı Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire  Başkanlığına yapılan müracat neticesinde alınır.

BİYOSİDAL ÜRÜN  RUHSATI NASIL ALINIR?

Piyasaya arz edilecek Biyosidal Ürünlerin mutlaka Sağlık Bakanlığınca Ruhsatlandırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde  yönetmelik çerçevesinde gerekli izinleri almadan faaliyet yürütenler yada aldıkları izin belgesi kaybolan/tahrip olan yada çeşitli sebeplerle geçerliliğini  kaybettiği halde süresi içerisinde müracaatlarını yaparak izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapmayanların işyerleri kapatılarak faaliyetleri durdurulur. Aynı zamanda sorumlular hakkında yasal işlem yapılır, para cezası gibi çeşitli müeyyideler uygulanır.

Bu Alanda Verilen Hizmetlerimiz;

 • Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi
 • Genel Danışmalık
 • Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) sertifikalı personellerce hazırlanması
 • Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması
 • Yetkilendirilmiş Laboratuarlarda ki Analiz İşlemlerinin Takibi
 • Teknik Dosyanın hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulması
 • Etkili takip ve sonuçlandırma
 • Biosidal Analiz Hizmeleri
 • Mikrobiyolojik Analizler
 • Kimyasal Analizler
 • Anibakeriyel Boya Analizi
 • Anibakeriyel Parke Analizi
 • Anibakeriyel Seramik Analizi
 • Anibakeriyel Dezenfektanlar