Etiket arşivi Alumina Powder

Ekonomik Kriz ve Ar-Ge ve İnovasyona Dair…

Günümüz bilim ve teknolojisi, öngörülen gelişmenin ötesine geçmiştir. Artık değişim ve dönüşüme ülkeler bile engel olamamaktadır. Günün şartları ve beklentileri toplumları zorlamaktadır. Bu nedendendir ki ülkelerin ve o ülkenin bilim insanlarının günün şartlarını ve gelecek şartları düşünerek teknolojik çalışmalarını programlamak zorunda kalmaktadır. Dünyada ki bu hızlı değişim ve dönüşüm dahada rant odaklı bir dar döngü oluşturmaktadır.

Türkiye’ bu hızlı dönüşüm ve değişimin çok üzücü ki ortasında diğer toplum ve teknolojilerinin kanalize edilmiş şekilde etkisinde kalmıştır. Her geçen gün yetiştirdiğimiz bilim insanları üretmiş olduğu teknolojileri pazara sunarak büyümeye katkı sağlamaktadır. Fakat bu katkı yeterli gelmeyerek toplumun ihtiyacı olan ilerlemeyi sağlamamaktadır.