Antimikrobiyal Teknoloji Nedir?

Antimikrobiyal Teknoloji Nedir?

Antimikrobiyal Teknoloji Nedir?

Antimikrobiyal Teknoloji, mikroplara karşı sürekli korunan ürünler yaratmak amacıyla, katkı maddelerinin kullanılmasındaki kolektif bilgi, uzmanlık ve yöntemleri tanımlar.

 

Antimikrobiyal ne anlama gelmektedir?

Antimikrobiyal terimi, bakteriler ve küfler gibi mikropların varlığını azaltma gücüne sahip maddeleri tanımlamak için kullanılır.

Hangi tür antimikrobiyal maddeler mevcuttur?

Dezenfektanlar, antibiyotikler ve tabii antimikrobiyal katkılar gibi birçok madde antimikrobiyal olarak tanımlanır.

Hangi tür antimikrobiyal katkılar mevcuttur?

Gümüş İyon, Bakır, Çinko ve Organik teknolojilere dayanan başlıca dört ana tür antimikrobiyal katkı vardır:

Gümüş İyon Antimikrobiyal Katkılar: boyalar, kaplamalar, tekstiller, polimerler ve diğer malzeme türleri dahil olmak üzere çok geniş yelpazedeki malzeme ve uygulamalarda kullanmak için uygundur.

Çinko Antimikrobiyal Katkılar: İyi bilinen antibakteriyel ve antifungal bir bileşimdir.

Bakır Antimikrobiyal Katkılar: koruyucu ve hijyenik uygulamalarda antimikrobiyal koruma amacıyla, boyalar, kaplamalar ve polimerler gibi substratlarda kullanmaya çok elverişlidir.

Organik Antimikrobiyal Katkılar: fenolik biyositler, dörtlü amonyum bileşkeleri (QAC veya QUAT) ve fungusitler (Tiabendazol) bu gruba dahildir.

Antimikrobiyalların hepsi aynı mıdır?

Birçok madde antimikrobiyaldır ancak işleyiş, uygulama ve dayanma durumları evrensel değildir. ‘Antimikrobiyal’ olan her şeyin mikroplar üzerinde bir etkisi vardır ancak antimikrobiyal terimi performans için bir ölçüt değildir.

Antimikrobiyal ve antibakteriyel arasında ne fark vardır?

Bir antimikrobiyal çok geniş yelpazedeki mikroplara karşı etkilidir: buna bakteri, küf, mantar ve virüsler dahildir. Buna karşın, antibakteriyel madde ise sadece bakterilere karşı etkilidir.

Yazar hakkında

profesör administrator

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.